Weterynaria w Terenie wydanie nr 1/2012
Weterynaria w Terenie wydanie nr 1/2012

Drodzy Czytelnicy, Koleżanki i Koledzy, Zapraszam do lektury pierwszego w tym roku wydania kwartalnika „Weterynarii w Terenie” poświęconego propedeutyce i prewencji weterynaryjnej. Na szczególną uwagę zasługuję artykuł Pani prof. dr hab. Iwony Markowskiej-Daniel opisujący sytuację epidemiologiczną afrykańskiego pomoru świń (ASF). Obecnie sytuacja jest stabilna i nie ma większego zagrożenia dla Europy, w tym także Polski, ale jak słusznie podaje Pani Profesor jest to problem bardzo aktualny, a niebezpieczeństwo niezwykle realne i poważne w skutkach. Możecie Państwo przeczytać także bardzo interesujący artykuł poświęcony chemioterapii układu oddechowego oraz dla kontrastu – artykuł dotyczący immunostymulacji. Lektura tych artykułów pozwoli na uaktualnienie swojej wiedzy, a także na jej aplikacyjne wykorzystanie podczas codziennej praktyki lekarsko-weterynaryjnej. W niniejszym wydaniu można przeczytać także ciekawy artykuł przybliżający problem kanibalizmu u prosiąt, a także metody, które pomagają zapobiegać temu zjawisku. Zarządzanie zdrowiem stada jest bardzo istotnym elementem pozwalającym na właściwą organizację pracy i zwiększenie rentowności hodowli. Dlatego zachęcam do przeczytania artykułu poświęconego wykrywaniu rui u bydła. Badanie dodatkowe jest jednym z elementów wpływającym na pewne rozpoznanie i skuteczną terapię, dlatego warto zwrócić uwagę na materiał opisujący patologię macicy krowy w świetle badań histopatologicznych. Aktualny numer „Weterynarii w Terenie” poświęcony jest bardzo ważkim zagadnieniom i myślę, że zaproponowane tematy trafią w gusta wszystkich Czytelników. Rozwój i promocja prewencji weterynaryjnej to najlepszy sposób, aby podwyższyć standard dobrostanu u zwierząt gospodarskich. Zachęcam wszystkich do lektury prezentowanego wydania „Weterynarii w Terenie” oraz życzę sukcesów! dr n. wet. Bartosz Pawliński

TEMAT SEZONU

Aktualne dane na temat epidemiologii afrykańskiego pomoru świń

Zmiany dokonujące się na świecie w ostatnich latach, m. in. w postaci globalizacji, nasilonej migracji ludzi, wzmożonego obrotu towarami, zwierzętami, zmian klimatu czy importu gatunków egzotycznych, istotnie zwiększają ryzyko transmisji chorób zakaźnych, w tym jednej z najgroźniejszych chorób trzody chlewnej – afrykańskiego pomoru świń (ASF).

TRZODA CHLEWNA

kanibalizm u świń. Co wiemy na temat przyczyn oraz możliwości ograniczania skutków kanibalizmu u świń?

Wyróżnia się trzy zasadnicze rodzaje kanibalizmu u świń: obgryzanie ogonów, obgryzanie uszu i obgryzanie/ssanie boków ciała. Należy jednak podkreślić, że w praktyce najczęściej obserwuje się kanibalizm ogonów.

Inseminacja w oparciu o porcje nasienia pozyskane we własnym gospodarstwie i pochodzące z centrów hodowli i rozrodu zwierząt – zalety i wady

Nasienie produkowane zarówno w profesjonalnych stacjach knurów oraz centrach inseminacyjnych, jak i w małych laboratoriach na fermach musi charakteryzować się tą samą, najwyższą jakością. Tylko wówczas hodowca będzie mógł oczekiwać zakładanych rezultatów produkcyjnych.

Racjonalna chemioterapia chorób układu oddechowego zwierząt gospodarskich

Choroby układu oddechowego u bydła i trzody chlewnej stanowią częsty problem kliniczny. W ich leczeniu używane są chemioterapeutyki, jednak nie zawsze odpowiednio dobrane. Właściwy dobór antybiotyku jest niezmiernie istotny i zależy od różnych czynników.

BYDŁO

Nowe możliwości stosowania dimeru lizozymu w praktyce lekarsko-weterynaryjnej

Zdimeryzowany lizozym (Lydium-KLP) jest polimerem naturalnej N-acetylomuramidoglikano-hydrolazy białka jaja kurzego o masie cząsteczkowej około 27 000 daltonów. Enzym ten został odkryty w 1922 roku przez lekarza i mikrobiologa Aleksandra Fleminga – późniejszego laureata Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny (1945).

PROGRAM EDUKACYJNY

Testowy program edukacyjny

Drodzy Czytelnicy! Zapraszamy do wzięcia udziału w testowym programie edukacyjnym. Pytania są związane tematycznie z pracami publikowanymi na łamach naszego czasopisma. Mogą Państwo zdobyć w ciągu roku 25 punktów edukacyjnych. Szczegóły pod nr. tel. 32 788 51 15.

BYDŁO

Zakaźne zapalenie wielostawowe u bydła wywoływane przez mykoplazmy

Zakaźne zapalenie wielostawowe u bydła (polyarthritis contagiosa bovum) połączone ze zmianami zapalnymi pochewek ścięgnowych i kaletek maziowych (synovitis) wywoływane przez mykoplazmy, przebiega zwykle w postaci podostrej i przewlekłej z jednoczesnym zajęciem kilku stawów, a stwierdza się je najczęściej u cieląt i młodego bydła opasowego, rzadziej u krów.

Kokcydioza bydła

Zarażenia kokcydiami należącymi do gatunku Eimeria (z łac. eimeria – ziarenko) powodującymi biegunki u cieląt powszechnie stwierdza się na całym świecie i choć nie przebiegają z wysoką śmiertelnością są przyczyną znacznych strat w hodowli zwierząt.

Patologia macicy krowy w świetle badań histopatologicznych

Choroby macicy u bydła mlecznego związane z zaburzeniami w rozrodzie u krowy mogą mieć charakter utajony. Charakter rozwijających się w macicy zmian patologicznych jest efektem zaburzeń hormonalnych.

Wykrywanie rui – kliniczne i praktyczne aspekty. Cz. I

Znajomość podstawowych mechanizmów cyklu rujowego stanowi punkt wyjścia do zrozumienia fizjologicznych i patologicznych procesów zachodzących w układzie rozrodczym, przez co jest elementarną wiedzą każdego lekarza weterynarii zajmującego się rozrodem bydła.

DRÓB

Porównanie układu immunologicznego u drobiu grzebiącego i wodnego

Pomimo wielu dostępnych danych na temat systemu immunologicznego u ptactwa grzebiącego, wciąż mało poznane są procesy odpornościowe u drobiu wodnego.

DOBRZE WIEDZIEĆ

Czynniki wpływające na wyniki produkcyjne loch

Zmienna koniunktura na rynku trzody chlewnej sprzyja poszukiwaniu rozwiązań prowadzących do obniżenia kosztów produkcji. Niestety, często zastosowanie mniej kosztownych rozwiązań niesie ze sobą oszczędności, co nie oznacza poprawy wyniku ekonomicznego.

WYWIAD

Znaleźć radość w nauce

Z prof. dr hab. Iwoną Markowską-Daniel, która od 2011 r. pełni funkcję zastępcy kierownika Zakładu Chorób Świń PIWet-PIB oraz jest członkiem Komitetu Nauk Weterynaryjnych PAN, rozmawia Monika Cukiernik.

Z TERENU

Podyskutujmy! O konieczności podawania soli

Lek. wet. Krzysztof Grono polemizuje z tekstem dr. Ryszarda Kujawiaka pt. „ Dodatki paszowe w żywieniu krów wysokowydajnych”, który ukazał się w monograficznym wydaniu „Weterynarii w Terenie” w 2011 r. Uzupełnieniem materiału jest komentarz dr. Ryszarda Kujawiaka odnoszący się do polemiki. Obu Panom dziękujemy za ciekawą dyskusję na naszych łamach.

WYDARZENIA

Okres przejściowy u krów

Związki między okresem przejściowym krów a przyszłością cieląt” to konferencja, która odbyła się we Wrocławiu w dniach 9-10 grudnia 2011 r. Referaty wygłosili naukowcy i praktycy z Polski, Niemiec, Austrii i Irlandii.

Hormony w rozrodzie świń

"Hormony w rozrodzie świń – nowe kierunki" – pod takim hasłem odbyła się grudniowa konferencja zorganizowana przez Katedrę Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij