Weterynaria w Terenie wydanie nr 2/2012
Weterynaria w Terenie wydanie nr 2/2012

Drodzy Czytelnicy, przed Państwem kolejny, letni numer „Weterynarii w Terenie”. Tematem otwierającym niniejsze wydanie jest artykuł przygotowany przez prof. dr hab. Tomasza Stadejka na temat zespołu zaburzeń oddechowych świń (PRDC). PRDC jest często syndromem wieloczynnikowym spowodowanym wzajemnym oddziaływaniem różnych patogenów oraz czynnikami środowiskowymi, związanymi z zarządzaniem oraz genetyką. Zaburzenia ze strony układu oddechowego wciąż stanowią jedną z głównych przyczyn strat w produkcji świń, dlatego wszystkich hyopatologów zapraszam do lektury tego artykułu. W listopadzie 2011 r. w Instytucie Friedricha Löfflera wykryto u krowy pochodzącej z gospodarstwa w Nadrenii Północnej-Westfalii nieznany dotychczas wirus. Wirus ten został nazwany wirusem Schmallenberg, a przypadki zachorowań wykryto już m.in. w Wielkiej Brytanii, Holandii, Niemczech, Belgii i Francji. Wirus atakuje głównie dorosłe bydło, ale także owce i kozy. Specjaliści są zdania, że jest on przenoszony przez kuczmany, podobnie jak to ma miejsce w przypadku choroby niebieskiego języka. Jak podkreśla autor artykułu – dr hab. n. wet. Krzysztof Rypuła z UP we Wrocławiu, konieczne są dalsze prace w celu ustalenia, jakie środki kontroli mogą być odpowiednie dla ograniczenia rozprzestrzeniania się SBV. W dniach 20-21 kwietnia w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym miała miejsce VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa z zakresu bujatryki zatytułowana „Diagnostyka i jej znaczenie w skutecznym zwalczaniu wybranych chorób bydła”, na której redakcja „Weterynarii w Terenie” gościła z kamerą. Już wkrótce na naszej stronie internetowej: www. wetwterenie. elamed.pl, będziecie mogli Państwo zobaczyć relację filmową z tego wydarzenia oraz wywiady z organizatorami, prelegentami i przedstawicielami firm. Przypominam o teście edukacyjnym. W ciągu całego roku można zdobyć aż 25 pkt edukacyjnych. Testy można nadsyłać systematycznie (po ukazaniu się numeru) lub wszystkie razem pod koniec roku. Zachęcam do ich rozwiązywania.

PROGRAM EDUKACYJNY

Testowy program edukacyjny

Zapraszamy do wzięcia udziału w testowym programie edukacyjnym. Pytania są związane tematycznie z pracami publikowanymi na łamach naszego czasopisma. Mogą Państwo zdobyć w ciągu roku 25 punktów edukacyjnych. Szczegóły pod nr. tel. 32 788 51 15.

TEMAT SEZONU

Zespół zaburzeń oddechowych u świń - PRDC

Zaburzenia ze strony układu oddechowego są jedną z głownych przyczyn strat w produkcji świń. Dotyczy to w największym stopniu hodowli przemysłowej, gdzie świnie żyją w dużym zagęszczeniu, w związku z czym transmisja i utrzymywanie się krążenia drobnoustrojow są szczegolnie łatwe.

TRZODA CHLEWNA

Kastracja prosiąt – obowiązujące przepisy i nowe trendy w krajach UE

Kastrowanie knurków to sprawa, która od wielu lat co pewien czas poddawana jest pod dyskusję. Powodem tego jest tak zwany zapach knura, który pojawia się w mięśniach i tłuszczu pochodzących od niekastrowanych osobników.

Choroba obrzękowa – problem nadal aktualny w tradycyjnym chowie świń

Choroba obrzękowa (łac. Morbus oedematosus, ang. Oedema disease) jest zakaźną enterotoksemią wywoływaną przez hemolityczne szczepy Escherichia coli, które kolonizują jelita cienkie i produkują egzotoksyny.

TRZODA CHLEWNA/BYDŁO

Niesterydowe leki przeciwzapalne w lecznictwie zwierząt gospodarskich

Niesterydowe leki przeciwzapalne (NLPZ) należą do leków bardzo często stosowanych zarówno w medycynie ludzkiej, jak i w weterynarii. Używane są w celu obniżenia gorączki, ograniczenia reakcji zapalnych, jak też złagodzenia lub zniesienia bólu.

BYDŁO

Wykrywanie rui. Kliniczne i praktyczne aspekty. Cz. II

Znajomość podstawowych mechanizmów cyklu rujowego stanowi punkt wyjścia do zrozumienia fizjologicznych i patologicznych procesów zachodzących w układzie rozrodczym, przez co jest elementarną wiedzą każdego lekarza weterynarii zajmującego się rozrodem bydła.

Zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej bydła

Badania równowagi kwasowo-zasadowej krwi mają zastosowanie w anestezjologii, pulmonologii i nefrologii zwierząt, służą do diagnozowania procesu chorobowego (kwasica, zasadowica), jak również precyzyjnego określenia terapii nawadniającej.

Profilaktyka, metafilaktyka i terapia zespołu oddechowego u bydła w okresie odchowu

Syndrom oddechowy bydła (bovine respiratory disease, BRD) określany również jako enzootyczna bronchopneumonia cieląt, jest złożonym, polietiologicznym zespołem chorobowym, który dotyczy różnych grup wiekowych zwierząt, jednak najczęściej atakuje młode osobniki w okresie odchowu i intensywnego tuczu.

Diagnostyka ciąży u bydła mlecznego – możliwości, wymagania, problemy i perspektywy

Potwierdzenie lub wykluczenie ciąży to jedne z najczęściej wykonywanych procedur przez lekarzy zajmujących się rozrodem bydła. Należy zdawać sobie sprawę z faktu, iż zdolność do zachodzenia w ciążę i jej pomyślne zakończenie są jednymi z podstawowych warunków opłacalności utrzymywania krów w stadzie.

Immunostymulacja - wybrane zagadnienia

Zapalenie gruczołu mlekowego (mastitis) określane jest jako zespoł zmian chorobowych o charakterze czynnościowym i patomorfologicznym w obrębie tego narządu. Charakter i przebieg zapalenia ma związek z czynnikiem etiologicznym oraz cechami i sprawnością układu obronnego zwierzęcia.

Wirus Schmallenberg – nowe zagrożenie dla Europy?

Począwszy od września 2011 roku na terenie Holandii oraz Niemiec obserwowano wśród bydła mlecznego objawy choroby przebiegające z gorączką, spadkiem wydajności mlecznej, pogorszeniem kondycji oraz biegunką.

Z TERENU

Probiotyki – alternatywny sposób na terapię biegunek u cieląt

W ostatních 40-stu latach biegunki na tle zakaźnym powodowane są ze zmiennym natężeniem głównie przez enterotoksyczne szczepy E. coli, rotawirusy i koronawirusy oraz kryptosporidia (Cryptosporidium parvum).

DOBRZE WIEDZIEĆ

Odchów prosiąt - ważny i trudny temat

Prawidłowe żywienie i zarządzanie stadem loch w gospodarstwie pozwala na odpowiednie wykorzystanie potencjału reprodukcyjnego loch.

WYWIAD

Patrzeć na co wszyscy patrzą, widzieć czego nikt nie widzi

Z prof. Tomaszem Stadejkiem, profesorem zwyczajnym w Katedrze Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie, posiadaczem dyplomu European College of Porcine Health Management, Członkiem Zarządu i Sekretarzem European College of Porcine Health Management, rozmawia Monika Cukiernik.

WYDARZENIA

Bujatrzy w Puławach

20-21 kwietnia br. w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym-Państwowym Instytucie Badawczym miała miejsce VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa z zakresu bujatryki zatytułowana „Diagnostyka i jej znaczenie w skutecznym zwalczaniu wybranych chorob bydła”.

Jak zrozumieć i kontrolować złożony problem choroby Glassera?

Okazją do zorganizowania konferencji hyopatologicznej było wprowadzenie do obrotu przez firmę Pfizer nowej dwuważnej szczepionki Suvaxyn M. hyo-Parasuis zawierającej serotypy 4 i 5 H. Parasuis oraz, co bardzo ważne w aspekcie PRDC, antygeny Mycoplasma hyopneumoniae.

Profesor Pedro Rubio Nistal w Polsce

24 marca 2012 r. w Licheniu Starym odbyła się konferencja w całości poświęcona problemom biegunkowym nowo narodzonych prosiąt i warchlaków.

„Profilaktyka w hodowli zwierząt – powszechna, ale czy rzeczywiście stosowana?” i „Profilaktyka w hodowli bydła mlecznego”

Dnia 29 marca br. w Licheniu odbyła się konferencja pt. „Profilaktyka w hodowli zwierząt – powszechna, ale czy rzeczywiście stosowana?” organizowana przez firmę Delacon.

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij