Weterynaria w Terenie wydanie nr 4/2012
Weterynaria w Terenie wydanie nr 4/2012

Drodzy Czytelnicy temat sezonu otwierający jesienne wydanie „Weterynarii w Terenie” został tym razem poświęcony chorobom metabolicznym u bydła w kontekście diagnostyki biochemicznej. Jak przekonuje autor artykułu, dr hab. Przemysław Sobiech, diagnozowanie tychże schorzeń nastręcza dużo trudności, a ich właściwe rozpoznanie należy oprzeć nie tylko na wynikach laboratoryjnych, ale także wywiadzie, badaniu klinicznym i określeniu szeregu czynników środowiskowych wpływających na stan utrzymania i kondycję zwierząt. W naszym stałym dziale „trzodowym” opublikowaliśmy z kolei artykuł dr. n. wet. Artura Jabłońskiego na temat różycy świń, choroby, która jest wywoływana przez bakterię dobrze rozpowszechnioną w środowisku bytowania świń czyli włoskowca różycy. Ale to nie jedyny artykuł z Zakładu Chorób Świń Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach. Kolejne napisali dla nas: prof. dr hab. Iwona Markowska-Daniel, przedstawiając najnowsze doniesienia dotyczące wariantu H3N2 wirusa grypy świń oraz dr Małgorzata Pomorska-Mól, która tym razem zajęła się problemem mykoplazmowego zapalenie płuc, zwanego też enzootycznym zapaleniem płuc, który stanowi niezmiennie istotny problem w hodowli świń niemal na całym świecie. Kiedy tzw. wskaźniki rozrodowe w fermie zaczynają nagle spadać lub utrzymują przez dłuższy czas na niezadowalającym właściciela zwierząt poziomie, należy bardzo szczegółowo, dokładnie i precyzyjnie przeanalizować wszystkie, najdrobniejsze nawet elementy produkcji. A jak to zrobić? Cenne wskazówki znajdą Państwo w artykule mgr inż. Marka Gasińskiego. A o tym, że warto skuteczne prowadzić programy synchronizacji i indukcji rui przekonuje w swym materiale dr n wet. Bartosz Pawliński z SGGW w Warszawie. W dziale „bydlęcym” zapraszam do zapoznania się z doniesieniami terenowymi, które nadesłali do nas lek. wet. Waldemar Szczurek oraz lek. wet. Krzysztof Grono. Zachęcam Państwa do przesyłania do naszej redakcji krótkich doniesień „z terenu”, które zobrazują problemy, z którymi spotykacie się Państwo na co dzień. Miło mi poinformować, że nasze czasopismo znalazło się w wykazie czasopism naukowych ogłoszonych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Za publikację na naszych łamach autorzy otrzymują 3 punkty. Zapraszam do współpracy!

TEMAT SEZONU

Diagnostyka biochemiczna wybranych chorób metabolicznych bydła

Choroby metaboliczne pojawiające się głównie w okresie okołoporodowym mają charakter polietiologiczny, obejmujący między innymi zdolność krów do adaptacji przemian metabolicznych, błędy managementu i czynniki środowiskowe.

TRZODA CHLEWNA

Mykoplazmowe zapalenie płuc u świń – niezmiennie istotny problem kliniczny

Mycoplasma hyopneumoniae (Mhp) jest pierwotnym patogenem, czynnikiem etiologicznym mykoplazmowego zapalenia płuc u świń. Mykoplazmowe zapalenie płuc, zwane też enzootycznym zapaleniem płuc, stanowi niezmiennie istotny problem w hodowli świń niemal na całym świecie.

Wariant H3N2 wirusa grypy świń – nowe zagrożenie dla zdrowia publicznego?

Wirusy grypy typu A występują powszechnie u ludzi oraz u wielu gatunków zwierząt i ptaków. Ich genom składa się z segmentowanego RNA, co umożliwia wymianę genów np. między szczepami pochodzącymi od różnych gatunków. Zjawisko to, określane jako reasortacja genów, nie występuje wprawdzie powszechnie, ale było wielokrotnie notowane.

Najczęstsze przyczyny niepowodzeń w rozrodzie trzody chlewnej

Kiedy tzw. wskaźniki rozrodowe w fermie zaczynają nagle spadać lub utrzymują przez dłuższy czas na niezadowalającym właściciela zwierząt poziomie, należy bardzo szczegółowo, dokładnie i precyzyjnie przeanalizować wszystkie, najdrobniejsze nawet elementy produkcji, które mogą mieć wpływ na zaistniała sytuację.

Synchronizacja rui u świń

Na postęp i poprawę w użytkowości rozrodczej trzody chlewnej wpływa wiele czynników: potencjał genetyczny stada zarodowego, żywienie, profilaktyka oraz opieka lekarsko-weterynaryjna i zootechniczna.

Różyca u świń

Różyca jest wywoływana przez bakterię dobrze rozpowszechnioną w środowisku bytowania świń – włoskowca różycy (Erysipelothrix rhusiopathiae).

BYDŁO

Parazytozy bydła. Część I. Inwazje pierwotniacze

Wśród chorób bydła parazytozy zajmują nadal szczególną rolę, stwarzając poważny problem zarówno gospodarczy, jak też sanitarny, bowiem niektóre z nich są czynnikami chorobotwórczymi dla człowieka.

Z TERENU

Leczenie biegunek u prosiąt osesków – obserwacje własne

Fermy wielkotowarowe borykają się coraz częściej z trudnymi do opanowania biegunkami prosiąt osesków występującymi w pierwszym tygodniu życia. Problem ten w bardzo wielu przypadkach jest spowodowany niewłaściwym przygotowaniem macior do porodu, brakiem dostępu do dostatecznej ilości wody, przedłużaniem się porodu, niewłaściwym żywieniem.

Ocena ryzyka wystąpienia hipokalcemii – o hipokalcemii nie tylko teoretycznie

Na przestrzeni ostatnich lat średnia wydajność krów mlecznych w Polsce systematycznie wzrasta. Większość krów ma potencjał genetyczny pozwalający w szczycie laktacji produkować 60 kg mleka dziennie.

WYWIAD

Weterynaria kontra astronomia

Z dr hab. Przemysławem Sobiechem, prof. nadzw., adiunktem w Katedrze Chorób Wewnętrznych z Kliniką Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, rozmawia Monika Cukiernik.

DOBRZE WIEDZIEĆ

Przebieg i rozpoznanie zakażeń jelitowymi szczepami parwowirusów na fermie norek

Celem artykułu było przedstawienie opisu przebiegu i metod rozpoznania zakażeń na tle MEV na fermie norek. Choroba wystąpiła u 160 sztuk nowo wprowadzonych do hodowli norek, nie poddawanych szczepieniu przeciwko parwowirozie. U zwierząt wystąpiły zaburzenia oddechowe, objawy biegunki oraz upadki.

PROGRAM EDUKACYJNY

Program edukacyjny

Zapraszamy do wzięcia udziału w testowym programie edukacyjnym. Pytania są związane tematycznie z pracami publikowanymi na łamach naszego czasopisma. Mogą Państwo zdobyć w ciągu roku 25 punktów edukacyjnych. Szczegóły pod nr. tel. 32 788 51 15.

WYDARZENIA

Hyopatolodzy w Licheniu

Już po raz trzeci firma Boehringer Ingelheim zorganizowała w Licheniu w dniu 12 września 2012 r. Międzynarodową Konferencję Hyopatologiczną. W tym roku zaproszono sześciu wykładowców z Austrii, Niemiec, Danii, USA i Polski. Byli to zarówno doświadczeni praktycy, jak i uznane autorytety naukowe.

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij