Weterynaria w Terenie wydanie nr 1/2013
Weterynaria w Terenie wydanie nr 1/2013

Drodzy Czytelnicy, tematem sezonu otwierającym nasze pierwsze tegoroczne wydanie jest zakaźne zanikowe zapalenie nosa u świń (ZZZN), nazywane także chorobą nosoryjową lub nosoryjówką. Materiał na temat tego schorzenia, o niewątpliwie wieloczynnikowej etiologii, które może występować zarówno endemicznie, jak i pojawiać się sporadycznie w zależności od czynników środowiskowych oraz statusu immunologicznego stada, przygotowała dr n. wet. Małgorzata Pomorska-Mól, która jest adiunktem w Zakładzie Chorób Świń w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym-Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach. Kolejne artykuły eksperckie, dotyczące zdrowia świń opracowali dla nas: prof. dr hab. Tomasz Stadejek (Perspektywy zwalczania zespołu rozrodczego świń) oraz dr n. wet. Artur Jabłoński (Haemophilus parasuis – mikroorganizm, zakażenie, rozpoznanie choroby). Miło mi powitać na naszych łamach zagranicznych ekspertów – hyopatologów, których obecność jest możliwa dzięki współpracy redakcji z międzynarodowym portalem 3trzy3. Dzięki tej kooperacji mamy dostęp do światowych nowinek poświęconych wszystkim aspektom produkcji świń: zdrowia, zarządzania, środowiska, bioasekuracji, dobrostanu, genetyki i ekonomii. Zapraszam Państwa na stronę 30. Z kolei na stronie 58 znajdziecie Państwo informacje dotyczące chorób koni. W tym wydaniu zamieściliśmy tekst dotyczący Postępowania i leczenie w nagłych przypadkach chorób koni, ale zamierzamy ten dział systematycznie poszerzać. W ubiegłym roku we wszystkich wydaniach „Weterynarii w Terenie” drukowaliśmy testowy program edukacyjny. Podczas I edycji programu przesyłaliście Państwo do redakcji rozwiązania 4 testów, odpowiadając łącznie na 100 pytań. Wszystkie pytania były układane przez specjalistów na podstawie artykułów publikowanych w czasopiśmie. Uczestnicy programu odpowiadali na pytania bardzo precyzyjnie, dlatego walka o pierwsze miejsce była niezwykle wyrównana. Zwycięzcą I edycji programu edukacyjnego został lek. wet. Adam Kapitaniak, uzyskując maksymalną liczbę punktów. Gratulujemy! W tym roku, dzięki przychylności Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej będziemy kontynuować program edukacyjny. Zachęcam Państwa do nadsyłania kart odpowiedzi podczas drugiej edycji.

VET NEWS

Vet-News

Zakas hodowli norek, nowe przepisy o dobrostanie zwierząt gospodarkich, spadek pogłowia trzody chlewnej - te i inne interesujące informacje właśnie tutaj!

TEMAT SEZONU

Zakaźne zanikowe zapalenie nosa świń – wciąż obecne w polskich chlewniach

Zakaźne zanikowe zapalenie nosa u świń (ZZZN), nazywane także chorobą nosoryjową lub nosoryjówką, jest schorzeniem o wieloczynnikowej etiologii, w której wiodącą rolę przypisuje się dermonekrotoksycznym szczepom Pasteurella multocida oraz toksynotwórczym pałeczkom Bordetella bronchiseptica

TRZODA CHLEWNA

Perspektywy zwalczania zespołu rozrodczego świń

Zespół rozrodczo-oddechowy świń (PRRS) jest wywoływany przez wirus należący do rodziny Arteriviridae (PRRSV). Choroba pojawiła się niemal jednocześnie w Ameryce Północnej, Europie i Azji na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku.

Haemophilus parasuis – mikroorganizm, zakażenie, rozpoznanie choroby

Nowoczesny, intensywny chów świń charakteryzuje się wysoką koncentracją zwierząt w dużych gospodarstwach liczących nawet dziesiątki tysięcy zwierząt. Zmienia się także technologia produkcji świń. Nowe sposoby chowu trzody chlewnej zakładają wczesne odsadzanie prosiąt od matek oraz użytkowanie zwierząt o wysokich właściwościach produkcyjnych (mięsność, plenność).

Wpływ nienasyconych kwasów tłuszczowych pochodzących z nowej generacji jaj na stężenie frakcji cholesterolu i wolnych kwasow tłuszczowych w surowicy świń

Od 30 lat rośnie zainteresowanie badaczy rolą wielonienasyconych kwasów tłuszczowych (ang. polyunsaturated fatty acids – PUFA) w zmniejszaniu ryzyka chorób sercowonaczyniowych, ponieważ wielonienasycone kwasy tłuszczowe omega-3 mają działanie przeciwzapalne, antyarytmiczne i przeciwagregacyjne.

Choroby związane z PCV2 – objawy kliniczne, rozpoznawanie i zwalczanie

Cirkowiroza świń, czy też jak ostatnio zaproponowano – wielonarządowa choroba związana z PCV2 (PCV2-SD), jest stosunkowo nową chorobą opisaną po raz pierwszy w Kanadzie w 1996 roku przez dr Johna Hardinga i dr Edwarda Clarka. Badania retrospektywne wykazały jednak, że zakażenia tym wirusem występowały w Niemczech już w 1962 roku, a chorobę obserwowano w Europie od połowy lat 80. XX wieku.

Częste pytania dotyczące zakażenia PCV2 w stadach loch

Cirkowirus świń typ 2 (PCV2) jest wiązany z kilkoma chorobami we wszystkich fazach produkcji ogólnie znanych jako choroby związane z PCV2 (PCVAD). Świnie zakażone PCV2 sieją wirus ze wszystkimi wydzielinami ciała i dlatego transmisja pozioma jest tak ważna.

BYDŁO

Niedobory fosforu u bydła mlecznego

Fosfor, należący do pierwiastków mineralnych, odgrywa niezwykle istotną rolę w funkcjonowaniu organizmów żywych, a szczególnie zaznacza się jego wpływ na zdrowotność krów mlecznych. Aniony fosforu ściśle współpracują z kationami wapnia, co warunkuje odpowiednią strukturę i dynamikę układu szkieletowego i tkanki zębowej.

Rozpoznawanie i zwalczanie zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy bydła – praktyczne aspekty

Herpeswirus bydła typu 1 (BHV1), określany wcześniej także jako wirus IBR/IPV, należy do najważniejszych czynników zakaźnych bydła. Wirus ten powoduje między innymi zakaźne zapalenie nosa i tchawicy (IBR), pęcherzykowe zapalenie błony śluzowej sromu i pochwy u krów (IPV) oraz napletka i prącia u buhajów (IBP).

Sposoby immunostymulacji nieswoistej cieląt

W medycynie obowiązuje zasada głosząca, że lepiej zapobiegać niż leczyć. W przypadku chorób zakaźnych zagadnienia związane z profilaktyką są szczególnie ważne. Koszt leczenia i niepewność jego wyniku można przeciwstawić bardzo dobrym efektom szczepień ochronnych.

W medycynie obowiązuje zasada głosząca, że lepiej zapobiegać niż leczyć. W przypadku chorób zakaźnych zagadnienia związane z profilaktyką są szczególnie ważne. Koszt leczenia i niepewność jego wyniku można przeciwstawić bardzo dobrym efektom szczepień ochronnych.

Zapalenia gruczołu mlekowego są przyczyną ogromnych strat, które można podzielić na ekonomiczne i społeczne. Straty ekonomiczne dotyczą głownie właścicieli zwierząt i przemysłu mleczarskiego. Podczas stanu zapalnego dochodzi nie tylko do obniżenia wydajności mlecznej, ale także do zmiany zawartości podstawowych składników mleka.

Komórkowe podstawy zmian patologicznych w jajnikach i macicy krowy

Celem niniejszej publikacji jest pogłębienie wiedzy lekarzy praktyków zajmujących się rozrodem bydła w zakresie patogenezy chorób rozwijających się w narządach rozrodczych na poziomie komórkowym, co może przyczynić się do udoskonalenia wczesnego rozpoznawania przyczyn niepłodności i predyspozycji do rozwoju zapalenia gruczołu mlekowego.

KONIE

Zalecenia żywieniowe dla pacjentów rannych, hospitalizowanych i pooperacyjnych

Publikacja stanowi fragment książki pt. Postępowanie i leczenie w nagłych przypadkach chorób koni.

DOBRZE WIEDZIEĆ

Przebieg i rozpoznanie zakażeń jelitowymi szczepami parwowirusów na fermie norek

Celem artykułu było przedstawienie opisu przebiegu i metod rozpoznania zakażeń na tle MEV na fermie norek.

Zarządzanie rozrodem bydła – spotkanie ekspertów

Dla każdego na świecie zainteresowanego rozrodem bydła Madryd był miejscem miesiąca! 300 lekarzy weterynarii z 23 krajów, zaproszonych przez firmę Ceva Santé Animale, przedstawiło najnowsze badania dotyczące zarządzania rozrodem bydła. 8 najlepszych ekspertów podzieliło się wiedzą specjalistyczną dotyczącą związku pomiędzy żywieniem, rozrodem, anestrus u krów, zarządzaniem śmiertelnością zarodków. Sympozjum, które było pierwsze z serii, dostępne było w 5 językach.

VET-KWESTIONARIUSZ

Dr n. wet. Małgorzata Pomorska-Mól

Absolwentka Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Od 2008 r. do chwili obecnej jest adiunktem w Zakładzie Chorób Świń w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym-Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach. W 2011 r. uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie weterynaryjnej diagnostyki laboratoryjnej.

PROGRAM EDUKACYJNY

Program edukacyjny

Zapraszamy do wzięcia udziału w testowym programie edukacyjnym. Pytania są związane tematycznie z pracami publikowanymi na łamach naszego czasopisma. Mogą Państwo zdobyć w ciągu roku 25 punktów edukacyjnych. Szczegóły pod nr. tel. 32 788 51 15.

WYDARZENIA

Diagnostyka laboratoryjna w bujatrii

24 listopada 2012 r. w Orzeszu odbyło się pierwsze z cyklu pięciu spotkań warsztatowych organizowanych przez Katedrę i Klinikę Chorób Wewnętrznych Zwierząt Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie we współpracy z PPH Eskulap sp.j. oraz Pfi zer Animal Health.

Aktualne problemy w rozrodzie świń

Firma ScanVet organizuje cyklicznie konferencje o zasięgu krajowym lub lokalnym, skierowane do lekarzy weterynarii zajmujących się trzodą chlewną, bydłem i małymi zwierzętami. 2 lutego w Toruniu odbyło się spotkanie poświęcone problemom w rozrodzie świń.

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij