Weterynaria w Terenie wydanie nr 3/2013
Weterynaria w Terenie wydanie nr 3/2013

„Po latach zachwytu nad skutecznością antybiotyków, wskutek coraz częściej pojawiającej się oporności niektórych rożnych drobnoustrojów (m.in. gronkowce, salmonelle, pałeczki okrężnicy) przyszedł czas na refleksję – zarówno w medycynie ludzkiej, jak i weterynarii (…). Nie ulega wątpliwości, że chemioterapeutyki u zwierząt będą nadal stosowane, lecz ich użycie podlegać będzie bardziej surowym regułom nadzoru” – pisze nasz gość okładkowy, specjalista chorób trzody chlewnej, lek. wet. Karol Wierzchosławski z Gniezna. Dziś celem nowoczesnej polityki zdrowotnej zwierząt, co podkreśla wielokrotnie nasz ekspert, musi stać się zapobieganie chorobom drogą korzystania z metod profilaktycznych w postaci szczepień, przestrzegania higieny, odpowiedniego zarządzania chowem, zapewniania dobrych warunków chowu, itd. Na naszych łamach miło mi powitać innego hyopatologa – profesora Johannesa Kauffolda z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu w Lipsku, który dołączył do grona osób tworzących radę programową naszego czasopisma. Ostatnio pan Profesor wygłaszał prelekcje w Polsce podczas konferencji „Rozród świń dla praktyków”, która odbyła się w Olsztynie. Więcej na temat tego wydarzenia piszemy na stronie 70.„Lwią część” wydania poświęciliśmy artykułom z zakresu chorób bydła. Napisali dla nas: prof. dr hab. Jerzy Rola i wsp. (Syncytialny wirus oddechowy bydła – ważny czynnik chorobotwórczy bydła w Polsce), dr hab. Przemysław Sobiech (Skutki niedoboru selenu u bydła), dr n. wet. Katarzyna Dudek i wsp. (Zakażenia Mannheimia haemolytica – ważny problem w odchowie bydła), lek. wet. Sebastian Smulski (Zwalczanie gronkowcowych zapaleń wymienia u krów), lek. wet. Jacek Mrowiec i wsp. (Wady i zalety wybranych metod cesarskiego cięcia u bydła). Jeśli interesują Państwa zagadnienia z zakresu chorób koni, zapraszam na stronę 54, gdzie zamieściliśmy artykuł prof. Bianci Carstanjen na temat tomografii komputerowej w ortopedii koni, i na stronę 60 – tam można przeczytać tekst autorstwa dr n. wet. Piotra Wilkołka i wsp., dotyczący etiopatogenezy i postaci klinicznej sarkoidozy.

VET NEWS

Vet-News

Nowe laboratorium Epilab w Czerwinie, I Studencka Konferencja Weterynaryjna „Praktycy Studentom”, Badania nad zwalczaniem salmonelli - te interesujące informacje właśnie tutaj!

TEMAT SEZONU

Racjonalna antybiotykoterapia u trzody chlewnej

Ostatnie kilkadziesiąt lat to czas rozwoju i ogromnego postępu w chowie i hodowli zwierząt. W dużej części rozwój ten nastąpił dzięki antybiotykom – substancjom o działaniu przeciwdrobnoustrojowym. Ich historia sięga lat trzydziestych ubiegłego stulecia, kiedy poprzez przypadkowe odkrycie Aleksandra Fleminga świat poznał pierwszy antybiotyk – penicylinę.

TRZODA CHLEWNA

PRDC – etiologia, patogeneza, kontrola

W ciągu ostatnich kilkunastu lat w związku ze wzrostem konkurencyjności produkcji świń obserwuje się intensyfikację działań zmierzających do poprawy wydajności produkcyjnej, wykorzystania istniejących rezerw i obniżenia kosztów produkcji. Takie postępowanie oddziałuje stresogennie na zwierzęta. Naturalną jego konsekwencją jest obniżenie odporności świń na infekcje.

Immunologia PRRS

Odpowiedź odpornościowa na zakażenie typem 1 (genotypem europejskim), jak i typem 2 (genotypem amerykańskim) PRRS przebiega podobnie. Zakażenie indukuje swoistą odpowiedź humoralną i komórkową, powstają przeciwciała dla całego szeregu białek wirusa, zakażenie jest zwalczane, powstaje pamięć odpornościowa, która zabezpiecza przed przyszłym, powtórnym zakażeniem.

Koszty producentów trzody chlewnej związane z PRRS

Wirus PRRS stale jest potężnym problemem. Mimo wielu lat badań i gromadzenia doświadczeń w badaniu wirusa PRRS choroba stale stwarza poważne problemy ekonomiczne niemal w każdym kraju.

BYDŁO

Syncytialny wirus oddechowy bydła – ważny czynnik chorobotwórczy bydła w Polsce

Spośród czynników wirusowych odpowiedzialnych za choroby układu oddechowego bydła jednym z najważniejszych jest syncytialny wirus oddechowy bydła (bovine respiratory syncytial virus – BRSV). Wirus ten powoduje zakażenia górnych i dolnych dróg oddechowych, które u osobników młodych przebiegają z reguły w postaci ciężkiej.

Skutki niedoboru selenu u bydła

Selen odgrywa niezwykle istotną rolę zarówno w organizmie ludzkim, jak i zwierzęcym. Jest dosyć słabo rozpowszechniony w przyrodzie, zalicza się go do pierwiastków śladowych i stanowi około 0,00008% masy skorupy ziemskiej.

Zakażenia Mannheimia haemolytica – ważny problem w odchowie bydła

Mannheimia haemolytica należy do drobnoustrojów warunkowo chorobotwórczych, bytujących w górnych drogach oddechowych bydła. W sprzyjających warunkach, w następstwie stresu i spadku odporności w wyniku infekcji wirusowych, bakteria ta może kolonizować i namnażać się w dolnych odcinkach układu oddechowego, prowadząc do zapalenia płuc.

Zwalczanie gronkowcowych zapaleń wymienia u krów

Pierwsze programy kontrolne odpowiedzialne za redukcję odsetka mastitis w stadzie powstały już 40 lat temu. Wdrażano je głównie w USA, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Australii, Nowej Zelandii.

Wady i zalety wybranych metod cesarskiego cięcia u bydła

Zabieg cesarskiego cięcia (sectio cesarea) znany jest medycynie już od wielu lat, jednak w bujatryce szeroko stosowany jest dopiero od połowy XX wieku w związku z odkryciem antybiotyków, które umożliwiły ograniczenie powikłań pooperacyjnych.

KONIE

Tomografia komputerowa w ortopedii koni

Tomografia komputerowa (ang. Computed Tomography) została opisana po raz pierwszy w latach 70. XX wieku. Technika polega na wykorzystaniu złożenia obrazów obiektu poddanego projekcji promieniami rentgenowskimi (promieniami X), wykonanych z różnych kierunków do utworzenia zdjęć przekrojowych (tomograficznych).

Choroby koni. Weterynaria praktyczna. Profilaktyka, rutynowe szczepienia

Wirus grypy jest wysoce zaraźliwy i szybko się rozprzestrzenia, a sama choroba niesie ze sobą bardzo poważne skutki i na długi czas wyklucza konia z udziału w zawodach czy wyścigach. Z tego względu wprowadzono wymóg obowiązkowych szczepień przeciwko grypie dla wszystkich koni wyścigowych oraz koni sportowych.

Sarkoidoza – etiopatogeneza i postaci kliniczne choroby

Sarkoidozą u koni nazywamy łagodną chorobę nowotworową polegającą na występowaniu narośli (sarkoidów) w skórze.

VET-KWESTIONARIUSZ

Wywiad z lek. wet. Karol Wierzchosławski

Ukończył studia weterynaryjne na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej w Olsztynie w 2006 r. oraz jednocześnie uzyskał tytuł inżyniera na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt. Po studiach pracował jako konsultant weterynaryjny oraz doradca ds. żywienia trzody chlewnej. Od 2009 r. prowadzi własną praktykę specjalizującą się w obsłudze stad trzody chlewnej.

Rozmowa z lek. wet. Tomaszem Jankowiakiem

Pomysłodawcą Stowarzyszenia jest lek. wet. Michał Pochodyła, który obserwował podobne inicjatywy w Stanach Zjednoczonych oraz w Europie Zachodniej.

PROGRAM EDUKACYJNY

Program edukacyjny

Zapraszamy do wzięcia udziału w Testowym Programie Edukacyjnym. Pytania są związane tematycznie z pracami publikowanymi na łamach naszego czasopisma. W ciągu roku mogą Państwo zdobyć 25 punktów edukacyjnych. Szczegóły pod nr. tel. 32 788 51 15.

WYDARZENIA

Otwarcie nowego laboratorium VET LAB GROUP

VET LAB GROUP Jędryczko otworzyło swoją trzecią placówkę.

Rozród świń dla Praktyków

Konferencja „Rozród Świń dla Praktyków” została organizowana jako sympozjum satelitarne IX Międzynarodowej Konferencji Rozrodu Świń, która odbyła się, po raz pierwszy z Polsce i środkowej Europie, w dniach 9-12 czerwca 2013 r. w Olsztynie.

Zaburzenia w rozrodzie i produkcyjności bydła

Już po raz 16. lekarze weterynarii zajmujący się zdrowiem bydła przybyli w czerwcu do Polanicy-Zdroju na Międzynarodową sesję naukową „Zaburzenia w rozrodzie i produkcyjności bydła”.

Zdrowe świnie = konkurencyjna produkcja

W dniach 4-5 czerwca Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach zorganizował XVIII Międzynarodową Konferencję Naukową „Zdrowe świnie = konkurencyjna produkcja”.

Zawsze praktycznie!

W dniu 18.05.2013 r. odbyły się kolejne cykliczne Warsztaty Praktyczne z zakresu USG Układu Rozrodczego, organizowane przez Katedrę Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UP we Wrocławiu, tym razem dla praktyków bujatrów i zainteresowanych studentów.

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij