Weterynaria w Terenie wydanie nr 4/2013
Weterynaria w Terenie wydanie nr 4/2013

W specjalnym wydaniu „Weterynarii w Terenie” poruszone zostaną problemy związane z utrzymaniem zdrowia bydła i świń. Treść zamieszczonych artykułów jest odzwierciedleniem tematów przedstawianych w bloku wykładowym III Poznańskiego Forum Weterynaryjnego, które odbyło się w dniach 23-26 września bieżącego roku. Organizatorami Forum byli: Instytut Weterynarii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Wojewódzki Wielkopolski Lekarz Weterynarii, Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych – Oddział Wielkopolski oraz BASKO Aleksander Skoracki. Podobnie jak w latach ubiegłych, Wetforum w Poznaniu było podzielone na bloki: wykładowy i warsztatowy. Daje to możliwość przedstawienia zarówno najnowszych wiadomości naukowych, jak i postępów w praktyce. W Wetforum udział wzięli prelegenci z kraju i zagranicy, będący nie tylko naukowcami, ale również bardzo dobrymi praktykami. Wiedza książkowa została więc przekazana w sposób pragmatyczny. Coraz większym zainteresowaniem uczestników Wetforum cieszą się zajęcia warsztatowe. Problematyce zdrowia świń poświęcone były warsztaty zorganizowane w przeddzień dwudniowego bloku wykładowego i dotyczyły diagnostyki chorób układu oddechowego świń. Przeprowadzone były w formie dyskusji między wybitnym praktykiem chorób świń – Pieterem Mesu z Niemiec – oraz uczestnikami warsztatów, z wykorzystaniem obszernego materiału wizualnego. Dyskusji, dającej uczestnikom wiele cennych rad i wskazówek, przewodniczył prof. Tomasz Stadejek. Warsztaty poświęcone zdrowiu bydła zaplanowane były na dzień po wykładach. Zajęcia odbywały się na fermie w Szołdrach, oddalonej od Poznania o ok. 40 km, i były fascynującym wydarzeniem, zarówno dla uczestników, jak i prowadzących je ekspertów, którymi byli znani praktycy, prowadzący od lat specjalistyczne kliniki weterynaryjne w różnych regionach Niemiec. Dwa pierwsze warsztaty, prowadzone przez dr. Georga Ellera i dr. Reinharda Tschischkale, wskazywały na krytyczne punkty mające znaczący wpływ na utrzymanie zdrowego wymienia. Endoskopową diagnostykę schorzeń strzyków i możliwości kontrolowanego poszerzania zwężeń pourazowych kanału strzykowego przedstawił natomiast dr Rupert Ebner. Emocje poprzedzały zaplanowany zabieg repozycji i fi ksacji lewostronnie przemieszczonego trawieńca metodą laparoskopową wg Janowitza, gdyż do końca nie było wiadomo, czy będzie akurat krowa z tą przypadłością. Ostatecznie były dwie pacjentki, na których operację, z obszernym instruktażem, przeprowadzili: dr Marlene Sickinger i dr Jarosław Czeladko. Dzień warsztatowy był bardzo intensywny i pełen wrażeń. Uczestnicy mieli możliwość obserwowania czynności wykonywanych przez wybitnych specjalistów i śledzenia prezentowanych przez nich metod działania. Dziękuję wszystkim obecnym na Wetforum za przybycie i udział. Niektórzy przybyli przecież z odległych zakątków Polski. Dołożymy wszelkich starań, by program przygotowywany na przyszły rok był równie ciekawy i atrakcyjny. Wierzę, że Poznańskie Forum Weterynaryjne będzie nas łączyło bez względu na odległość geograficzną i jakąkolwiek inną. W imieniu organizatorów chciałbym także serdecznie podziękować sponsorowi głównemu – firmie Boehringer Ingelheim – oraz pozostałym sponsorom i wystawcom, którzy w tym roku zaprezentowali się w Poznaniu, za znaczące wsparcie organizacyjne i finansowe tej imprezy. Zapraszam do Poznania za rok we wrześniu!

VET NEWS

Vet-News

O tym, że koniec budowy Kliniki Weterynaryjnej w Poznaniu już blisko, o zmianach na liście substancji zabronionych u koni wyścigowych, o 10leciu aniMedica Polska oraz więcej informacji znajdą Państwo tutaj!

TRZODA CHLEWNA

Kontrola chorób zakaźnych świń: warunki, możliwości, ograniczenia

Wprowadzanie szczepionek specyficznych dla stada (szczepionek autogennych) jest w Niemczech regulowane nową ustawą o ochronie zdrowia zwierząt. Szczepionki autogenne są zwolnione z obowiązku zatwierdzania do obrotu, muszą być inaktywowane i nie podlegają standardom dobrej praktyki produkcyjnej(Good Manufacturing Practice – GMP).

Kontrola PCVAD – ocena ekonomiczna różnych strategii

CCirkowirus typu 2 (PCV2) identyfikowano jako czynnik odpowiedzialny za wielonarządowy syndrom wyniszczający (PMWS) – jednej z najważniejszych i wyniszczających schorzeń trzody chlewnej na całym świecie.

Jak efektywnie stosować laboratoryjne metody diagnostyki chorób świń?

Obecnie w zwalczaniu chorób świń mamy do dyspozycji cały szereg metod laboratoryjnych, oferowanych przez kilka doskonale wyposażonych laboratoriów diagnostycznych. Do najpopularniejszych metod należą obecnie ELISA i PCR.

Budowa anatomiczna wymienia loch – kamień milowy dla jakości mleka?

Celem nadrzędnym w komercyjnych stadach trzody chlewnej jest wyznaczenie możliwego do uzyskania poziomu użytkowości rozpłodowej loch, który zapewni osiąganie korzyści ekonomicznych. Kwestią oczywistą jest, że w tych kalkulacjach nie bierzemy pod uwagę użytkowości pojedynczych loch

Zapalenie opłucnej – znaczenie ekonomiczne i strategie zwalczania w fermach świń

Zapalenie opłucnej dotyczy zapalenia błony surowiczej, która pokrywa zewnętrzną powierzchnię płuc i w sposób ciągły przechodzi na wewnętrzną powierzchnię ściany klatki piersiowej i przepony.

Rozwiązywanie problemów związanych z płodnością

Załóżmy, że przewidywany procent oproszeń (skuteczność krycia) i prosiąt żywo urodzonych w danym stadzie powinien wynosić odpowiednio 90% i 12,5%, ale obecny wynik to 82% i 11,3%. W praktyce oznacza to, że zbyt wiele zainseminowanych loch w ogóle nie rodzi, a te, które rodzą, mają mało liczne mioty

Z TERENU

Od teorii do praktyki – pierwsze wyniki badań terenowych Ecoporc Shiga, nowej szczepionki przeciwko chorobie obrzękowej świń

Na całym świecie choroba obrzękowa świń prowadzi do dużych strat gospodarczych. Choroba spowodowana jest działaniem toksyny Shiga 2e (Stx2e).

Ketoza – lepiej zapobiegać niż leczyć

Krowy w okresie poporodowym narażone są na wiele chorób metabolicznych, takich jak: ketoza, zaleganie poporodowe, zatrzymanie łożyska, a także przemieszczenie trawieńca.

Wpływ mieszaniny kwasów organicznych, aldehydu cynamonowego i substancji permabilizującej na wzrost i zdrowie cieląt odsadzonych

Celem dwóch kolejnych doświadczeń było zbadanie efektu suplementacji synergicznie działających składników: mieszaniny kwasów organicznych, aldehydu cynamonowego i substancji permabilizującej na wzrost i zdrowie cieląt odsadzonych.

BYDŁO

Jak utrzymać optymalne parametry rozrodu u bydła mlecznego?

Od wielu lat zakłada się, że okres międzywycieleniowy powinien zamykać się w 12 miesiącach. Ta przyjęta norma wynika przede wszystkim z przeliczania na 305-dniowy okres laktacji.

Podstawowe rozważania dotyczące urazów strzyków u krowy

Urazy powodujące trudności ze zdajaniem mleka stanowią problemy, którymi bujatryka intensywnie zajmuje się już od ponad stu lat.

Postępowanie w przypadku podwyższonej liczby komórek somatycznych w mleku zbiorczym

Dla każdego zakładu produkującego mleko bardzo ważny jest stabilny poziom zdrowia wymion; wiele zakładów ma znaczne, długo trwające problemy, które częściowo mogą także zagrażać jego egzystencji. Większość producentów potrafi natomiast ustabilizować w dłuższym okresie tzw. akceptowalny poziom zdrowia wymion.

Ostre zapalenie wymienia – od powstawania do leczenia

Na fermach o wysokiej wydajności mlecznej coraz częściej dochodzi do strat ekonomicznych w wyniku tzw. środowiskowych zapaleń wymienia. Często u zwierząt, u których już wyleczono mastitis, zdarzają się nawroty choroby

Operacja endoskopowa wg Janowitza przy lewostronnym przemieszczeniu trawieńca w porównaniu z laparotomią wg Dirksena

Od wielu lat endoskopowa operacja wg Janowitza (1998) jest najczęściej stosowaną metodą w przypadku lewostronnego przemieszczenia trawieńca w klinice przeżuwaczy JLU Giessen

PROGRAM EDUKACYJNY

Testowy Program Edukacyjny

Zapraszamy do wzięcia udziału w Testowym Programie Edukacyjnym. Pytania są związane tematycznie z pracami publikowanymi na łamach naszego czasopisma. W ciągu roku mogą Państwo zdobyć 25 punktów edukacyjnych. Szczegóły pod nr. tel. 32 788 51 15.

WYDARZENIA

I Konferencja Weterynaryjna „Anestrus – ciągle aktualny problem w stadzie”

20 września w Ciechanowcu odbyła się I Konferencja Weterynaryjna „Anestrus – ciągle aktualny problem w stadzie”. Organizatorem wydarzenia była Klinika Zdrowia i Rozrodu Bydła, którą kieruje prof. Tomasz Janowski.

III Forum Weterynaryjne w Poznaniu „Zdrowie bydła i zdrowie świń”

23-26 września 2013 r. odbyło się III Poznańskie Forum Weterynaryjne pod hasłem „Zdrowie bydła i zdrowie świń”. Patronem medialnym tego wydarzenia była redakcja „Weterynarii w Terenie”.

„Laktacja i inwolucja – od krowy do stada”

W dniach 9-12 września 2013 r. BIOWET DRWALEW S.A. przeprowadził serię spotkań pod hasłem „Laktacja i inwolucja – od krowy do stada” dla lekarzy weterynarii specjalizujących się w leczeniu chorób bydła. Ideą przewodnią wydarzeń było spojrzenie na zaburzenia rozrodu i laktacji zarówno w kontekście pojedynczego zwierzęcia, jak i zdrowotności oraz produkcyjności całego stada.

Konferencja studencka „Praktycy Studentom”

12 października bieżącego roku odbyła się I Studencka Konferencja Weterynaryjna „Praktycy Studentom”, zorganizowana przez Zrzeszenie Studentów Weterynarii przy Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij