Weterynaria w Terenie wydanie nr 3/2014
Weterynaria w Terenie wydanie nr 3/2014


Mastitis –nieustające wyzwanie, tematem sezonu. Polecamy: rola probiotyków i prebiotyków w fizjologii wzrostu prosiąt, przypadki zaburzeń w rozrodzie w nowo utworzonym stadzie oraz rola magnezu u bydła i skutki jego niedoboru. W wydaniu opisujemy poporodową inwolucję macicy u bydła, informujemy o racjonalnej higienie i dezynfekcji wymienia i strzyków w aspekcie profilaktyki mastitis.

VET NEWS

VET-News

Konferencja „Diagnostyka laboratoryjna i ultrasonograficzna u bydła”, (ASF) u dwóch świń w powiecie białostockim oraz wąglik u padłego konia w gospodarstwie w gminie Rachanie.

TEMAT SEZONU

Mastitis – nieustające wyzwanie

Zapalenie wymienia jest reakcją obronną na szkodliwe czynniki, które w przypadku gruczołu mlekowego najczęściej stanowią bakterie. W roli czynników etiologicznych wywołujących mastitis opisano ponad 150 różnych gatunków drobnoustrojów: bakterii, grzybów, wirusów, alg oraz mykoplazm.

TRZODA CHLEWNA

Choroba Glässera u trzody chlewnej

Choroba Glässera, nazywana kiedyś „chorobą transportową”, występuje wyłącznie u świń i dzików. Czynnikiem etiologicznym choroby jest Haemophilus (H.) parasuis – drobnoustrój wykryty przez Glässera w 1910 roku.

Rola probiotyków i prebiotyków w fizjologii wzrostu prosiąt

Przed 1 stycznia 2006 roku najczęstszym dodatkiem do paszy były antybiotyki, które spełniały swoje zadanie i uratowały wiele zwierząt. Jednak, tak jak każdy farmaceutyk, miały długotrwałe, niekorzystne skutki uboczne, stąd też, według prawa UE, zostały zakazane.

Ocena kondycji loch (BCS) – niedoceniane narzędzie pracy

Coraz wyższa płodność, a co za tym idzie – coraz większa produkcja mleka przy często niewystarczającym pobraniu paszy, stają się przyczyną zwiększonej mobilizacji rezerw ciała lochy. Nadmierna utrata kondycji w czasie laktacji pociąga za sobą pogorszenie wskaźników użytkowości rozpłodowej w kolejnym cyklu produkcyjnym oraz może być przyczyną krótszego okresu użytkowania młodych samic.

Przypadki zaburzeń w rozrodzie w nowo utworzonym stadzie

W czerwcu 2009 roku wezwano autorów do przypadku dotyczącego loszek w nowej fermie w Bretanii....

BYDŁO

Osobniki PI w stadach bydła – znaczenie epizootyczne i wykrywanie

BVD-MD (Bovine Viral Diarrhea-Mucosal Disease), czyli wirusowa biegunka bydła i choroba błon śluzowych, to choroba zakaźna bydła powodowana przez wirus BVDV (Bovine Viral Diarrhea Virus).

Rola magnezu u bydła i skutki jego niedoboru

Magnez jest pierwiastkiem niezbędnym do normalnego wzrostu i funkcjonowania organizmów żywych. W organizmie zajmuje on czwarte miejsce pod względem ilościowym (po wapniu, sodzie i potasie), zaś jako kation wewnątrzkomórkowy – drugie po potasie.

Poporodowa inwolucja macicy u bydła

U samic ssaków po porodzie musi dojść do procesów mających na celu cofnięcie się zmian ciążowych. Inaczej mówiąc – chodzi o to, aby narząd płciowy stał się zdolny do ponownego zajścia w ciążę. Poporodowe zmniejszanie się narządu płciowego nazywane jest inwolucją.

DOBRZE WIEDZIEĆ

Racjonalna higiena i dezynfekcja wymienia i strzyków w aspekcie profilaktyki mastitis

Wysoki poziom higieny procesu pozyskiwania mleka stanowi o dobrej jakości oraz ilości pozyskanego mleka, a w konsekwencji decyduje o rentowności stada krów mlecznych.

Znaczenie wartości wskaźników krwi w przewidywaniu efektów odchowu cieląt – raport z badań

Zwierzęta wchodzące w etap opasu właściwego powinny być zdrowe, dobrze rozwinięte i posiadać zdolność pobierania dużej ilości pasz objętościowych. Pomimo dużego postępu w zakresie żywienia i systemów utrzymania cieląt efektywność ich odchowu w pierwszych tygodniach życia jest nadal niewystarczająca.

KONIE

Porównanie oceny bólu przed zastosowaniem i po zastosowaniu laseropunktury u koni z ochwatem

Terapia z zastosowaniem niskopoziomowego lasera impulsowego (low level laser therapy, LLLT) obejmuje zarówno celowaną biostymulację punktów akupunkturowych (laseroropunktura), jak i działanie miejscowe w gojeniu ran, leczeniu stawów, a także innych tkanek, dzięki poprawie mikrokrążenia i stymulacji procesów naprawczych.

VET-LEX

Co w prawie piszczy?

Tutaj przeczytasz o najnowszych rozporządzeniach!

WYWIAD

Wywiad z dr n. wet. Tomaszem Piechem

Przez zdrowie zwierząt do zdrowia człowieka

WYDARZENIA

XIX Konferencja w Puławach

XIX Międzynarodowa konferencja Naukowa w Puławach „Zdrowotne i genetyczne uwarunkowania chowu świń w Polsce” spotkała się z ogromnym zainteresowaniem i przyciągnęła ponad 1000 uczestników, zarówno lekarzy weterynarii, hodowców, jak i specjalistów zajmujących się zdrowiem świń.

Zdrowe nogi loch Feet First® Seminarium

„Stres i jego wpływ na długowieczność i wyniki produkcyjne loch” – pod takim tytułem przebiegało spotkanie zorganizowane przez amerykańską firmę Zinpro, znaną na polskim rynku głównie z owoczesnych rozwiązań żywieniowych w zakresie zastosowania mikroelementów w postaci chelatów aminokwasowych dla zwierząt gospodarskich. Do udziału w seminarium zostali zaproszeni lekarze weterynarii.

Polanickie spotkanie

12-14 czerwca 2014 r. w Polanicy-Zdroju, w Teatrze Zdrojowym, odbyła się XVII Międzynarodowa Sesja Naukowa „Technopatie i biotechniki stosowane w rozrodzie bydła”. Słuchacze mieli okazję uczestniczyć w dwóch blokach wykładowych, składających się z kilku sesji naukowych.

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij