Weterynaria w Terenie wydanie nr 1/2015
Weterynaria w Terenie wydanie nr 1/2015

W wydaniu zimowym szczególnie polecamy artykuły pozyskane dzięki współpracy z Europejskim Stowarzyszeniem Zarządzania Zdrowiem Trzody Chlewnej (EAPHM) oraz Europejskim Studium Zarządzania Zdrowiem i Produkcją Trzody Chlewnej (ECPHM). Ponadto szczególnej uwadze polecamy: Wywoływanie porodów u loch, Wpływ antybiotyków na swoistą odpowiedź immunologiczną, Nowe podejście do zarządzania stadem krów w okresie przejściowym, Prewencja żywieniowa chorób układu pokarmowego cieląt, a także artykuł z działu Koni - Sarkoidoza koni - rozpoznawanie i leczenie.

 

VET NEWS

VetNews

O nowościach w branży przeczytasz w dziale VetNews

TEMAT SEZONU

Wywoływanie porodów u loch

Ze względu na działanie luteolityczne prostaglandyna F2 alfa jest najczęściej stosowana u loch w celu wywołania, indukcji porodów, dzięki czemu można synchronizować porody, czyli uzyskiwać oproszenia większej liczby loch w krótszym czasie, zazwyczaj przy obecności obsługi zwierząt na fermie.

TRZODA CHLEWNA

Szczepionki – mechanizmy działania i źródła niepowodzeń immunizacji

Szczepienie powinno uruchamiać reakcje odpornościowe podobne do reakcji po kontakcie ze zjadliwym drobnoustrojem. Immunizacja szczepionkami żywymi atenuowanymi jest szczególnie skuteczna, a ochrona – długotrwała dzięki temu, że szczepienie takim preparatem w największym stopniu przypomina proces naturalnej infekcji.

Wpływ antybiotyków na swoistą odpowiedź immunologiczną

Ze względu na udowodnione działanie bakteriobójcze lub bakteriostatyczne antybiotyki są lekami często stosowanymi w terapii różnych infekcji u zwierząt i ludzi, jednakże leki te, poza działaniem przeciwdrobnoustrojowym, mogą oddziaływać także bezpośrednio na układ immunologiczny gospodarza.

Zmniejszenie zużycia antybiotyków w dużej fermie tuczu

Opis przypadku dotyczy udanej próby zmniejszenia zużycia antybiotyków w tuczarni przewlekle zakażonej wirusem grypy i Haemophilus parasuis. Zastosowano cały szereg zabiegów, takich jak zmiany sposobu i techniki terapii, szczepienie przeciw grypie i poprawa cyrkulacji powietrza, które doprowadziły do istotnego i długotrwałego zmniejszenia zużycia antybiotyków.

Zapobieganie zakażeniu PRRSV przez łożysko

Zaburzenia rozrodcze wywołane przez wirus zespołu rozrodczo-oddechowego świń (PRRSV) charakteryzują się śmiercią płodów, późnymi ronieniami, przedwczesnymi porodami i zwiększeniem liczby martwo urodzonych i słabych prosiąt.

Praktyczne wykorzystanie płynu ustnego w diagnostyce chorób świń

Płyn w jamie ustnej składa się z wydzieliny gruczołu ślinowego i przesięku pochodzącego z naczyń kapilarnych śluzówki policzków i dziąseł. Płyn ustny zawiera przeciwciała klasy IgA, IgM i IgG, hormony, leki, drobnoustroje i inne składniki surowicy. Badanie płynu ustnego na obecność patogenów, jak i specyficznych przeciwciał wykonywane jest coraz powszechniej. Daje to możliwość łatwego, okresowego gromadzenia danych na temat występowania określonych chorób w stadzie.

ARTYKUŁ PROMOCYJNY

Biegunka poodsadzeniowa. Rozpoznanie, leczenie i zwalczanie

Szybkie wykrycie i zidentyfikowanie patogennych szczepów E. coli odpowiedzialnych za wystąpienie biegunki poodsadzeniowej umożliwia wczesne i dokładne rozpoznanie choroby wywoływanej przez te bakterie. Pozwala to na szybki i uzasadniony wybór środka przeciwbakteryjnego, koniecznego do skutecznego leczenia chorujących zwierząt, oraz na zwalczenie wybuchu choroby. Dokładne rozpoznanie umożliwia podjęcie właściwej decyzji dotyczącej wdrożenia najwłaściwszej i najskuteczniejszej strategii postępowania profilaktycznego oraz zwalczania choroby, na którą składają się szczepienie i zmiany w zarządzaniu hodowlą.

BYDŁO

Syndrom Hoflunda

Syndrom Hoflunda to przewlekła choroba związana z uszkodzeniem gałązek nerwu błędnego, przebiegająca z objawami niestrawności i zaburzeń w pasażu treści przewodu pokarmowego. Uszkodzenie nerwu błędnego jest najczęściej wynikiem urazu mechanicznego spowodowanego przez ciało obce, może być spowodowane przez ropnie towarzyszące zapaleniu pourazowemu czepca i otrzewnej. Choroba powoduje wychudzenie i wyniszczenie zwierzęcia. Artykuł przedstawia sposoby diagnozowania zespołu Hoflunda oraz możliwe leczenie, z uwzględnieniem leków stosowanych w terapii.

Nowe podejście do zarządzania stadem krów w okresie przejściowym

Okres okołowycieleniowy jest w gospodarstwach okresem wzmożonej pracy. Krowy znajdują się w ostatniej fazie ciąży i ich organizmy przygotowują się do urodzenia kolejnego cielaka. Hodowca przygotowuje się do początku kolejnej laktacji, czyli nowego cyklu produkcyjnego. Zastosowanie w codziennej pracy kilku innowacyjnych rozwiązań może pomóc w zarządzaniu krowami mlecznymi w okresie przejściowym i ułatwić lekarzom weterynarii i hodowcom uzyskanie lepszych wyników produkcyjnych.

Zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej i równowagi kwasowo-zasadowej w chorobach cieląt

Zaburzenia gospodarki wodnoelektrolitowej i równowagi kwasowozasadowej pojawiają się u cieląt najczęściej w pierwszym okresie życia w przebiegu chorób układu pokarmowego (z biegunką) i chorób układu oddechowego. Biegunce towarzyszy kwasica metaboliczna ze znacznym obniżeniem pH oraz podwyższeniem stężenia jonów potasowych.

Leptospiroza bydła

Leptospiroza jest rozpowszechnioną zoonozą, powodowaną przez krętki należące do rodzaju Leptospira. Na całym świecie leptospiroza jest jedną z najczęstszych przyczyn spadku mleczności i niepowodzeń w rozrodzie bydła, przejawiających się znaczną liczbą ronień i martwo urodzonych płodów. Leptospiry kolonizują nabłonek kanalików nerkowych i są wydalane wraz z moczem przez zakażone zwierzęta.

DOBRZE WIEDZIEĆ

Aktualne spojrzenie na mechanizmy obronne gruczołu mlekowego bydła

Zapalenie gruczołu mlekowego krów (mastitis) jest najczęściej występującym schorzeniem bydła o poważnych konsekwencjach ekonomicznych dla produkcji mlecznej, jak: spadek wydajności mlecznej, przedwczesna eliminacja krów, pogorszenie wartości jakościowej pozyskiwanego mleka i ewentualne kary finansowe, wyższe koszty weterynaryjne oraz dodatkowa pielęgnacja chorych krów.

Prewencja żywieniowa chorób układu pokarmowego cieląt

Od prawidłowego żywienia i odchowu cieląt już od pierwszych dni życia zależą przyszła wydajność i użytkowanie krów. Błędów popełnionych w okresie odchowu nie da się już później zniwelować. Wielu chorobom, a szczególnie biegunkom cieląt, można zapobiec, stosując odpowiednie żywienie i profilaktykę.

KONIE

Sarkoidoza koni – rozpoznawanie i leczenie. Część II

W artykule przedstawiono wskazówki dotyczące rozpoznawania, rokowania i leczenia wszystkich postaci sarkoidów u koni. W rozpoznaniu różnicowym postaci płaskiej, brodawkowatej, guzowatej, fibroblastycznej i złośliwej należy uwzględnić wiele chorób o etiologii nowotworowej, bakteryjnej, grzybiczej oraz immunologicznej.

VET-LEX

Co w prawie piszczy?

Katalog odpadów, Wydatki Inspekcji Weterynaryjnej lub Gąbczasta encefalopatia bydła - te i nie tylko te aspekty prawne przywołuje dla Państwa lek. wet. Rafał Ciągarlak.

WYWIAD

O fizjologii rozrodu świń

Dr n. wet. Wiesław Bielas pracuje w Katedrze Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

WYDARZENIA

Warsztaty Alltech Mineral Management

4 grudnia 2014 r. w Haston City Hotel we Wrocławiu odbyły się warsztaty Alltech Mineral Management z serii „Droga do opłacalności”, poświęcone w całości tematyce szeroko pojętej zdrowotności wymienia. Gośćmi warsztatów byli hodowcy bydła mlecznego, specjaliści ds. żywienia, pracownicy hal udojowych oraz lekarze weterynarii.

ARTYKUŁ PROMOCYJNY

Warsztaty Alltech Mineral Management

„Droga do opłacalności – zdrowotność wymienia”

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij