Weterynaria w Terenie wydanie nr 3/2015
Weterynaria w Terenie wydanie nr 3/2015

Zespół rozsianego krzepnięcia wewnątrznaczyniowego - temat wydania.Ponadto w numerze: zakażenia Clostridium spp. u prosiąt ssących, możliwości stymulowania odporności nieswoistej u świń, autoszczepionki w zwalczaniu chorób świń, zapalenia gruczołu mlekowego u jałówek i pierwiastek oraz znaczenie potasu w zapobieganiu chorobom płuc.

VET NEWS

VetNews

Najnowsze informacje z branży poznają Państwo tutaj!

TEMAT SEZONU

Zespół rozsianego krzepnięcia wewnątrznaczyniowego

Zespół rozsianego krzepnięcia wewnątrznaczyniowego jest zaburzeniem w procesie hemostazy. Jego istotą jest równoczesna, patologiczna aktywacja procesów krzepnięcia i fibrynolizy. Najczęściej jako przyczynę wymienia się endotoksyny bakteryjne uwalniane podczas schorzeń morzyskowych oraz posocznic.

TRZODA CHLEWNA

Zakażenia Clostridium spp. u prosiąt ssących

Przypadek dotyczy identyfikacji Clostridium perfringens typu C w norweskiej fermie świń. Od prosiąt wyizolowano w warunkach beztlenowych duże gram-dodatnie bakterie, a w treści jelit zidentyfikowano β-toksynę. Śmiertelność przed odsadzeniem sięgała 30,6%. Bakteria Clostridium perfringens typ C jest klasyfikowana w Norwegii jako patogen kategorii B. Po przeprowadzeniu programu szczepień śmiertelność spadła z 30,6% w czerwcu 2014 roku do poniżej 20% w listopadzie 2014 roku.

ARTYKUŁ PROMOCYJNY

Biegunka poosadzeniowa spowodowana enterotoksyczną E. coli (ETEC)

Escherichia coli jest czynnikiem etiologicznym chorób przewodu pokarmowego i posocznicy u świń. Kolibacilloza, wywołana przez enterotoksyczną E. coli (ETEC), jest jedną z najważniejszych chorób w hodowli trzody chlewnej oraz przyczyną różnych objawów klinicznych. Najczęstszym objawem kolibacillozy u świń jest biegunka, którą można podzielić na dwa rodzaje: biegunkę noworodków, która występuje u prosiąt ssących oraz biegunkę poodsadzeniową (PWD), która zazwyczaj pojawia się w ciągu 2 tygodni po odsadzeniu.

TRZODA CHLEWNA

Możliwości stymulowania odporności nieswoistej u świń

Odporność nieswoista stanowi pierwszą linię obrony przeciw infekcjom, dlatego od sprawności jej mechanizmów w dużej mierze zależy przebieg zakażenia. W artykule omówiono najważniejsze mechanizmy związane z odpornością nieswoistą oraz zaprezentowano substancje o udokumentowanym, korzystnym wpływie na odporność nieswoistą u świń.

Krajowy program eradykacji PRRS na Węgrzech

Zespół rozrodczo-oddechowy świń (PRRS) po raz pierwszy wykryto na Węgrzech w 1995 roku.

Autoszczepionki w zwalczaniu chorób świń

Szczepienia profilaktyczne są najbardziej efektywną formą zapobiegania chorobom zakaźnym zwierząt. Z różnych względów przeciwko niektórym jednostkom chorobowym świń przemysł farmaceutyczny nie opracował skutecznych szczepionek komercyjnych. Alternatywą mogą być autoszczepionki, czyli preparaty wytwarzane w każdym wypadku indywidualnie, z patogenów wyizolowanych od zwierząt z danego stada.

BYDŁO

Mannheimia haemolytica a syndrom oddechowy bydła (BRD)

Syndrom oddechowy bydła (BRD) odpowiedzialny jest za znaczne straty w hodowli bydła, zwłaszcza opasowego. W ostatnim czasie wiodącą rolę w etiologii tego syndromu przypisuje się zakażeniom M. haemolytica. Skuteczną kontrolę tych zakażeń komplikują jednak wysoka zjadliwość tego drobnoustroju oraz narastanie lekooporności dla M. haemolytica na leki przeciwbakteryjne powszechnie stosowane w lecznictwie weterynaryjnym.

Wskazania do zastosowania prostaglandyn w leczeniu zaburzeń układu rozrodczego u bydła

Prostaglandyny wpływają na układ rozrodczy zwierząt gospodarskich poprzez oddziaływanie na jajniki, macicę, łożysko, a także na przysadkę. Wykorzystywane są w leczeniu wielu patologii ze strony układu rozrodczego, w tym: cyst jajnikowych, stanów zapalnych macicy, a także wspomagają indukcję porodu i są niezbędne w programach synchronizacji rui.

Zamieralność zarodków u bydła – problemy diagnostyczne i leczenie

Zamieralność zarodków jest problemem, z którym lekarze weterynarii współpracujący z fermami utrzymującymi wysokowydajne krowy spotykają się na co dzień. Największe trudności stanowią postawienie diagnozy i procentowa ocena skali problemu na fermie.

Zapalenia gruczołu mlekowego u jałówek i pierwiastek

Zakażenia wymion u jałówek to istotny problem nie tylko w Polsce. Do zakażeń u zwierząt dochodzi w okresie między kryciem (lub nawet wcześniej) a porodem. Zakażenia stanowią przyczynę klinicznych i podklinicznych postaci mastitis w czasie ciąży, a także po wycieleniu. U jałówek zakażonych przed porodem ryzyko klinicznej postaci mastitis po wycieleniu jest nawet 4 razy większe w porównaniu ze zwierzętami wolnymi od infekcji. Obecność bakterii w wymieniu jałówek przed porodem podnosi ryzyko zapaleń wymienia u krów w okresie laktacji. Dlatego właściwe zarządzanie jałówkami, a w szczególności zwierzętami zakażonymi, to istotny element przygotowania jałówek do laktacji.

Znaczenie potasu w zapobieganiu chorobom krów

Dawki pokarmowe dla krów zawierają na ogół wystarczającą, a czasami nawet zbyt dużą ilość potasu. Natomiast przy zbyt małym pobraniu paszy i występowaniu chorób układu pokarmowego, takich jak: przemieszczenie trawieńca, biegunka, niewydolność nerek, mastitis, endometritis czy ketoza, obserwuje się dość często u krów również deficyt potasu. W takich przypadkach niedobór powinien być uzupełniony poprzez dodatek odpowiednich preparatów zawierających potas.

Brodawczakowatość bydła – rozprzestrzenienie choroby i skuteczność interwencji weterynaryjnej

W artykule przedstawiono wyniki badań monitoringowych dotyczących rozmieszczenia zmian i przebiegu najbardziej charakterystycznych form klinicznych brodawczakowatości u bydła oraz analizę skuteczności stosowanych terapii.

ARTYKUŁ PROMOCYJNY

Rola odpowiedzi wrodzonej w zarządzaniu mastitis

Wszystkie elementy odporności wrodzonej można porównać do graczy zespołu piłkarskiego – wszyscy muszą grać razem, aby osiągnąć dobre wyniki. Takie porównanie przytoczył profesor Hans-Joachim Schuberth ze Szkoły Weterynaryjnej w Hanowerze, otwierając spotkanie, którego organizatorem było Elanco Animal Health i w którym udział wzięło 150 lekarzy weterynarii z Europy, Rosji, Izraela oraz Środkowego Wschodu.

DOBRZE WIEDZIEĆ

Okres zasuszenia i jego znaczenie dla prawidłowej zdrowotności gruczołu mlekowego

Faza zasuszenia jest dla każdej krowy mlecznej szczególnym okresem, w którym w jej wymieniu dochodzi do dynamicznych zmian prowadzących w pierwszym etapie do inwolucji tkanki gruczołowej i zaprzestania produkcji mleka, w kolejnym natomiast, po okresie spoczynku (steady state), do proliferacji tkanki gruczołowej i wznowienia funkcji wydzielniczej.

Termowizja – narzędzie diagnostyczne w medycynie weterynaryjnej

Wykorzystanie technologii termowizyjnej (IRT) w diagnostyce weterynaryjnej wydaje się bardzo obiecującym wyzwaniem ze względu na bezkontaktowy pomiar temperatury. Natężenie promieniowania podczerwonego emitowanego przez badane tkanki jest wprost proporcjonalne do przemian metabolicznych w nich zachodzących, związanych z równoczesnym wzrostem ukrwienia danej okolicy, co pozwala określić ich stan fizjologiczny.

VET-KWESTIONARIUSZ

Nie myli się tylko ten, kto nic nie robi

O tym, jak ważna jest szybka i trafna diagnoza, a także o tym, jaką wielką rolę w leczeniu gra czas, rozmawiamy z lek. wet. Hieronimem Borowiczem – pracownikiem Katedry Chorób Wewnętrznych z Kliniką Koni, Psów i Kotów Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

WYDARZENIA

Sesja satelitarna MSD AH we współpracy z firmą JHJ

1 czerwca 2015 roku, dzień przed jubileuszową XX Międzynarodową Konferencją „Świnie”, odbyła się sesja satelitarna współorganizowana przez firmy MSD AH oraz JHJ.

AIVLOSIN® w małym dworku Małe spotkanie – DUŻA SPRAWA!

Czy o wielkich sprawach należy zawsze dyskutować w wielkim gronie i na dużych konferencjach? Niekoniecznie! Na pomysł zorganizowania kameralnego spotkania lekarzy weterynarii wpadły firmy: ECO Animal Health – producent – i Calier Polska Sp. z o.o. – dystrybutor preparatów AIVLOSIN®.

XVIII Międzynarodowa Sesja Naukowa „Choroby gruczołu mlekowego bydła – nowe wyzwania”

Konferencja odbyła się 18-20 czerwca 2015 roku w Polanicy-Zdroju w ramach obchodów 70-lecia Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UP we Wrocławiu.

XX Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja Naukowa w Puławach

Jubileuszowa konferencja odbyła się 2-3 czerwca 2015 roku. Tegorocznym tematem były krytyczne obszary w produkcji świń. Jako wykładowców zaproszono najbardziej znanych w skali światowej wykładowców – praktyków i naukowców.

IV Poznańskie Forum Weterynaryjne

Tematyka tegorocznego Poznańskiego Forum Weterynaryjnego, podobnie jak w latach poprzednich, koncentrowała się na utrzymaniu zdrowia w stadach bydła i świń na najwyższym poziomie, gdyż jednym z głównych czynników decydujących o wydajności zwierząt jest ich stan zdrowia.

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij