Weterynaria w Terenie wydanie nr 4/2015
Weterynaria w Terenie wydanie nr 4/2015

„Weterynaria Terenie” już od 8 lat gwarantuje dostęp do praktycznej wiedzy niezbędnej w codziennej
praktyce lekarza weterynarii zajmującego się bydłem, trzodą chlewną czy końmi.
W numerze zamykającym ten rok znajdą Państwo wiele ciekawych publikacji dotyczących najlepszych
i najnowocześniejszych procedur diagnostycznych i schematów leczenia oraz zasad
opieki nad stadami.

VET NEWS

Vet-News

Najnowsze doniesienia z branży weterynaryjnej.

TEMAT SEZONU

Analgezja zewnątrzoponowa do zabiegu owariektomii u bydła

U bydła przeprowadzenie zabiegów w obrębie układu rozrodczego u samic wymaga zapewnienia analgezji, miorelaksacji oraz kontroli bólów partych w okolicy ogona, krocza, odbytu, prostnicy, pochwy, natomiast u samców – napletka i moszny z zastosowaniem znieczulenia zewnątrzoponowego tylnego lub znieczulenia zewnątrzoponowego tylnego ciągłego, jak również bloku nerwu sromowego wewnętrznego.

TRZODA CHLEWNA

Czego nauczyła nas epidemia PED w Ameryce?

Epidemiczna biegunka świń (PED) jest chorobą wirusową trzody chlewnej znaną od wielu lat. Bardzo szybkie rozprzestrzenienie się PED w USA wskazuje, że brak przepisów w odniesieniu do tej choroby mógł mieć duże znaczenie w rozwoju epidemii. Zjadliwe szczepy wirusa PED wykryto w 2014 roku również na Ukrainie, co zwiększyło zainteresowanie tą chorobą w Europie.

Praktyczne aspekty diagnostyki laboratoryjnej chorób świń

Diagnostyka chorób zakaźnych przeprowadzana jest w oparciu o szereg informacji, a jednym z ich źródeł są wyniki badań laboratoryjnych. Należy przygotować plan diagnostyczny zawierający listę kolejnych badań.

Bezmleczność poporodowa u loch

Analizując zjawisko bezmleczności poporodowej u loch, należy uwzględnić fizjologię okresu ciąży i laktacji, funkcjonowanie układu endokrynologicznego i immunologicznego oraz etiologię bakteryjną.

Antybiotykoterapia u świń – repetytorium

Antybiotyki są jedną z najczęściej stosowanych grup leków u świń. Ich skuteczność jest w dużej mierze uzależniona od przestrzegania podstawowych zasad racjonalnej terapii oraz szerokiej wiedzy lekarza na ich temat.

Zwalczanie PRRSV bez użycia szczepionki

W fermie o cyklu zamkniętym liczącej 280 loch stada podstawowego, 100 loszek remontowych i 2000 tuczników zwalczono PRRS – i w efekcie prosięta rodziły się wolne od wirusa.

BYDŁO

Zespół sercowo-płucny bydła

Zespół sercowo-płucny bydła jest złożonym problemem obejmującym liczne schorzenia trudne do rozpoznania i zwalczania. Powodem tego zespołu chorobowego mogą być zarówno monoinfekcje, jak i zakażenia mieszane drobnoustrojami wykazującymi często synergistyczne oddziaływanie

Torbiele jajnikowe bydła – ciągły problem w rozrodzie krów mlecznych

Częstotliwość występowania torbieli jajnikowych w Polsce wynosi 0-18%, natomiast dane światowe podają zakres nawet do 28%.

Niektóre spostrzeżenia dotyczące techniki pozyskiwania i separacji zarodków u krów dawczyń

W artykule przedstawiono niektóre spostrzeżenia dotyczące procesu pozyskiwania oraz separacji zarodków u krów dawczyń zarodków.

Leczenie mastitis bez udziału antybiotyków

Leczenie zapaleń gruczołu mlekowego bez udziału antybiotyków to trudny temat. Obecnie najskuteczniejsza metoda leczenia mastitis to antybiotykoterapia.

Poronienia i porody przedwczesne u krów mlecznych

W każdym okresie ciąży może dojść do jej przerwania i resorpcji zarodka lub wydalenia w różnej formie martwego płodu.

DOBRZE WIEDZIEĆ

Stop mastitom! Bądź czujny, czyli zapalenie wymienia wywołane zakażeniem

Mastitis, czyli stan zapalny gruczołu mlekowego, jest utrapieniem spędzającym sen z powiek hodowców bydła mlecznego, a może przede wszystkim – lekarzom weterynarii opiekującym się tymi stadami.

KONIE

Koń jako pacjent geriatryczny – na co należy zwracać uwagę w przypadku leczenia starszych koni

W literaturze i prasie weterynaryjnej dużą uwagę poświęca się leczeniu źrebiąt i opiece nad noworodkiem. Jest to zrozumiałe, ponieważ młody organizm potrzebuje specjalnego traktowania.

VET-KWESTIONARIUSZ

O nowoczesnych laboratoriach w SGGW

Prof. dr hab. Zdzisław Gajewski jest kierownikiem Zakładu Rozrodu Zwierząt, Andrologii i Biotechnologii Rozrodu Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie. Koordynował projekt dotyczący powstania Centrum Badań Biomedycznych.

WYDARZENIA

Otwarcie Centrum Badań Biomedycznych

W Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 9 października otwarto Centrum Badań Biomedycznych (CBB), na które przeznaczono 30 mln zł w ramach dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

Rozród i mastitis u bydła / BIOMIN – uroczyste otwarcie nowej siedziby fi rmy w Austrii

Rozród i mastitis u bydła – Konferencja Naukowa na SGGW w Warszawie. BIOMIN – uroczyste otwarcie nowej siedziby fi rmy w Austrii

Dla studentów od praktyków

24 października 2015 r. odbyła się III edycja Studenckiej Weterynaryjnej Konferencji „Praktycy Studentom”, organizowana przez Zrzeszenie Studentów Weterynarii przy Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu

Kolejna konferencja pod egidą Kliniki Zdrowia i Rozrodu Bydła

III Konferencja Weterynaryjna „Choroby macicy, jajników i racic oraz infekcje wirusowe w stadach krów mlecznych” zgromadziła ponad 150 uczestników. Frekwencja dowodzi, że spotkanie było ważne i potrzebne dla środowiska weterynaryjnego.

II Letnia Szkoła ECPHM w SGGW w Warszawie

7-11 września 2015 roku na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbyła się II Letnia Szkoła European College of Porcine Health Management (ECPHM).

Konferencja „Współczesne biotechnologie w rozrodzie bydła – transfer zarodków”

Konferencja „Współczesne biotechnologie w rozrodzie bydła – transfer zarodków” odbyła się w Łomży, 9 października 2015 roku.

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij