Weterynaria w Terenie wydanie nr 1/2016
Weterynaria w Terenie wydanie nr 1/2016

Pierwsze wydanie w Weterynarii w Terenie w roku 2016 jest także pierwszym wydaniem posiadającym nowego redaktora naczelnego. Dr n. wet. Artur Niedźwiedź jest specjalistą chorób koni z Wrocławia. Zachęcamy do zapoznania się z jego artykułem o ultrasonografii koni.
Tematem przewodnim tego numeru są niedobory. Sytuacje takie są rzadkie u ludzi w krajach wysoko rozwiniętych, a jeśli się zdarzają, to najczęściej są spowodowane nieprawidłowymi nawykami żywieniowymi. Z kolei u zwierząt, a w szczególności u zwierząt gospodarskich, niedobory spotykane są stosunkowo często, co związane jest z hodowlą wielkotowarową i intensywną produkcją. Dlatego szczególnie polecam artykuł dr. n. wet. Łukasza Kurka.

VET NEWS

Vet-News

Nowości z branży weterynaryjnej

TEMAT SEZONU

Podkliniczny niedobór wapnia i jego wpływ na wyniki rutynowych badań laboratoryjnych w różnych okresach laktacji u krów mlecznych

Hipokalcemia podkliniczna to zaburzenie dotykające dużej części populacji krów mlecznych, a jednocześnie analizowane i objęte profilaktyką/leczeniem tylko w okresie okołoporodowym. Stan ten może w sprzyjających okolicznościach (np. brak apetytu) przejść w kliniczną postać niedoboru wapnia powodującą duże straty ekonomiczne.

TRZODA CHLEWNA

Pleuropneumonia świń – diagnostyka i zwalczanie

Obserwacje epizootiologiczne oraz wyniki badań klinicznych,anatomopatologicznych i laboratoryjnych prowadzonych w chlewniach średnio- iwielkotowarowych, w których stwierdzano nagłe zachorowania – z ostrymi objawami ze strony układu oddechowego, przede wszystkim wśród warchlaków i tuczników – wskazują, że ich przyczyną dość często bywa pleuropneumonia świń. Czynnikiem etiologicznym tej choroby są drobnoustroje Actinobacillus pleuropneumoniae (App).

Ronienia loch wywołane Toxoplasma gondii

Opis dotyczy przypadku ronień na fermie o cyklu zamkniętym, w którym występowały: wirus zespołu rozrodczooddechowego świń (PRRSV), Mycoplasma hyopneumoniae, Streptococcus suis i Actinobacillus pleuropneumoniae. Przypadek miał miejsce w lutym 2014 roku, a problem utrzymywał się przez 14 dni. Do poronień doszło u 67 spośród 208 ciężarnych loch. Ronienia miały miejsce na wszystkich etapach ciąży, lecz głównie dotyczyły loch w trzecim trymestrze (70-100 dni ciąży), niezależnie od wieku lochy. W sumie współczynnik ronień wyniósł 32,2%.

Rola niesterydowych leków przeciwzapalnych w lecznictwie świń

Niesterydowe leki przeciwzapalne (NLPZ) znajdują szerokie zastosowanie w lecznictwie weterynaryjnym. Wśród wskazań do ich stosowania należy wymienić: podwyższoną ciepłotę wewnętrzną ciała, stany zapalne czy ból o różnym nasileniu. Ponadto, jako leki wspomagające, stosowane są w leczeniu wielu stanów chorobowych (m.in. MMA u loch, zespół oddechowy świń – PRDC). W artykule przedstawiono najważniejsze informacje dotyczące NLPZ najczęściej stosowanych u świń.

Kiedy najlepiej szczepić prosięta przeciw PCV2?

Skuteczność szczepionek przeciw PCV2 obecnych na rynku została wielokrotnie udowodniona w warunkach terenowych i polega na minimalizacji wpływu na zdrowie świń chorób związanych z PCV2 (PCVD).

BYDŁO

Profilaktyka mastitis w okresie zasuszenia krów

W okresie zasuszenia dochodzi do przebudowy tkanki wydzielniczej. Najbardziej intensywne zmiany dotyczą początkowego i końcowego okresu zasuszenia, w których również dochodzi do nowych infekcji gruczołu mlekowego. Konsekwencje błędnego postępowania można obserwować zaraz po wycieleniu, ale również przez okres kilku miesięcy od porodu. Wszystkie czynności obniżające wysoką wydajność w czasie zasuszania mają charakter działań profilaktycznych i wraz z odpowiednim zarządzaniem w tym okresie prowadzą do osiągania najlepszych efektów ekonomicznych.

Zasady efektywnej terapii zapaleń płuc u bydła

Etiologia zapaleń płuc u bydła jest z reguły złożona, najczęściej jednak dochodzi do zakażeń bakteryjnych lub wirusowych. Efektywna terapia zapaleń płuc na tle bakteryjnym powinna opierać się na skojarzonej terapii antybiotykowej w połączeniu z lekami wspomagającymi, tj. przeciwzapalnymi, a także usprawniającymi prawidłowe funkcjonowanie układu oddechowego (bronchodilatory, expectorantia). Z kolei w przypadku zakażeń wirusowych stosuje się w zasadzie leczenie objawowe, nie wyklucza się jednak antybiotykoterapii, aby przeciwdziałać wtórnym infekcjom bakteryjnym.

Z TERENU

Nowoczesne podejście do zwalczania mastitis

– doniesienia terenowe nt. wdrożenia kompleksowego programu kontroli jakości mleka na fermie bydła mlecznego zakażonej gronkowcem złocistym

KONIE

Badanie ultrasonograficzne jamy brzusznej u koni – ujęcie praktyczne

Badanie ultrasonograficzne stanowi wartościowe uzupełnienie diagnostyki obrazowej w przypadkach ostrych i przewlekłych chorób układu pokarmowego, narządów wewnętrznych jamy brzusznej i układu moczowego. Pojawienie się na rynku tańszych, przenośnych aparatów pozwala na wykonanie szybkiego i precyzyjnego badania ultrasonograficznego przez powłoki brzuszne u konia przebywającego na padoku.

DOBRZE WIEDZIEĆ

Terapia DC

– ograniczenia i możliwości leczenia i zapobiegania mastitis w okresie zasuszenia

Prawo i epidemiologia włośnicy w Polsce a możliwości hodowli świń w warunkach kontrolowanych

Włośnica jest zoonozą wywoływaną przez pasożytnicze nicienie wewnętrzne należące do gromady Nematoda, podgromady Adenophorea (Aphasmidia) i do rodziny Trichinelidea. Obecnie znanych jest ponad 10 gatunków włośni, które mogą występować u ponad 149 gatunków zwierząt. Na terenie Polski potwierdzono dotychczas występowanie 4 gatunków włośni. Zarażenie następuje po spożyciu mięsa, w którym znajdują się żywe larwy włośni. Jedynym sposobem zapobiegania włośnicy jest przerwanie jej łańcucha epizootycznego.

WYWIAD

Rozmowa z dr n. wet. Łukaszem Kurkiem

Dr n. wet. Łukasz Kurek jest absolwentem Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Od ponad 15 lat prowadzi diagnostykę i terapię pacjentów w uniwersyteckiej Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych Zwierząt. Specjalizuje się w analizie klinicznej i laboratoryjnej, a także w zagadnieniu chorób metabolicznych. W wywiadzie opowiada nam, jak ważny jest nacisk na regularną profilaktykę, która w dłuższym okresie może przynieść wymierne korzyści.

WYDARZENIA

Konferencja we Wrocławiu

27-28 listopada 2015 r. na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu odbyła się konferencja „Wpływ przebiegu ciąży oraz okresu wychowu na produkcyjność przyszłej krowy”. To już 10. konferencja z cyklu „Noworodek a środowisko”.

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij