Weterynaria w Terenie wydanie nr 2/2016
Weterynaria w Terenie wydanie nr 2/2016

Tematem sezonu w tym wydaniu są problemy związane z cielętami - dokładniej z syndromem słabego cielęcia, opisanym przez prof. Tadeusza Stefaniaka, niekwestionowanego eksperta w dziedzinie neonatologii weterynaryjnej. Uzupełnieniem powyższego artykułu jest publikacja dotycząca indukcji synchronizacji porodu u krów, w której autor, prof. Jędrzej Jaśkowski, zawarł najnowsze informacje z tej dziedziny. Z działu "Trzoda chlewna" polecamy teksty dotyczące kokcydiozy trzody chlewnej oraz leczenia przepuklin u tego gatunku. W dziale konie znajdują się dwa tematy: "Opieka nad źrebną klaczą" i "Ból – możliwości jego zwalczania oraz sedacja".

VET NEWS

Vet-News

Nowości z branży weterynaryjnej

TEMAT SEZONU

Zespół słabego cielęcia

Zespół słabego cielęcia (ZSC) jest kosztowną ekonomicznie przyczyną strat w chowie bydła. Wskazano najważniejsze przyczyny, występujące w okresie pre-, peri- i postnatalnym. Omówiono współczesne możliwości diagnozowania przyczyn ZSC

TRZODA CHLEWNA

Kokcydioza prosiąt

Biegunki prosiąt ssących stanowią istotny problem dla lekarzy i producentów trzody chlewnej. Jednym z pasożytów, którego rola w rozwoju biegunki jest coraz częściej podkreślana, jest pierwotniak z rodzaju Isospora suis. W poniższym artykule zwrócono uwagę na pośrednie (wynikające ze zwiększonej podatności na inne patogeny jelitowe, wolniejsze przyrosty prosiąt) i bezpośrednie (wynikające ze wzrostu liczby zachorowań i upadków) konsekwencje występowania kokcydiozy w stadach. Powszechność występowania pastowatej biegunki, zwanej również „chorobą dnia ósmego”, oraz niewątpliwie istotny aspekt ekonomiczny skłaniają do omówienia tego zjawiska

Antybiotykoterapia u świń – repetytorium

W artykule przedstawiono najważniejsze dane dotyczące zastosowania leków z grup pochodnych pleuromutyliny i tetracyklin u świń. Pochodne pleuromutyliny i tetracykliny znajdują szerokie zastosowanie w leczeniu chorób świń. Wpływ na to mają stosunkowo szerokie spektrum działania, korzystne właściwości farmakokinetyczne oraz niewiele działań niepożądanych.

Ewolucja wirusów grypy u świń i jej wpływ na odporność krzyżową

Zmienność wirusów grypy wynika z mechanizmów ewolucji – dryfu genetycznego i reasortacji, a także z epidemiologii wirusa w każdym z zakażanych gatunków, co ma istotny wpływ na zmienność genetyczną.

Czynniki ryzyka wczesnej zamieralności zarodków u loch

Wczesne zamieranie zarodków po dwunastym dniu ciąży (D12), kiedy pojawia się pierwszy sygnał zarodkowy, lecz przed dniem trzydziestym piątym dniem ciąży (D35), może prowadzić do rodzenia się mało liczebnych miotów oraz powtórek rui.

Chirurgiczne leczenie przepuklin pachwinowych i mosznowych u świń

Przepukliny pachwinowe i mosznowe mogą stanowić poważny problem w stadach trzody chlewnej, który prowadzi do obniżenia efektywności produkcji. Przejawia się to obniżeniem dobrostanu zwierząt i stratami bezpośrednimi oraz pośrednimi. W pracy przedstawiono schemat chirurgicznego leczenia tych przepuklin.

Z TERENU

Mniej zapaleń wymion i zwiększona produkcja mleka – czyli jak podnieść opłacalność hodowli bydła mlecznego?

Kliniczne mastitis pozostaje główną przyczyną strat finansowych w przemyśle mleczarskim i dużym wyzwaniem dla producentów przetworów mlecznych. Tego typu zapalenia gruczołu mlekowego są wywoływane przez bakterie środowiskowe, często z rodziny Enterobacteriacae.

Indukcja i synchronizacja porodów u krów – co nowego?

W artykule przedstawiono niektóre nowsze poglądy na temat synchronizacji porodów i ich indukcji u krów. Skutkiem ubocznym indukcji porodu jest wysoka częstość zatrzymania łożyska, która w skrajnych przypadkach może osiągać 80%. Jest ona efektem zaburzenia mechanizmów uwalniania łożyska oraz obniżenia aktywności chemotaktycznych leukocytów. Komplikacji tej próbowano zapobiegać, podając m.in. sole selenu oraz witaminę E, a także modyfikując hormonalne programy indukcji porodu.

Stres cieplny – zacielenia u krów w okresie awarii systemu monitorującego ruję

W artykule przedstawiono rezultaty zacieleń u krów w okresie letnich upałów po awarii systemu wykrywającego ruję (pedometry). Obserwacje porównano do analogicznego okresu poprzedniego roku. Systemy monitorowania ruchliwości zwierząt, służące do wykrywania rui, nie są doskonałe i nie są w stanie zastąpić doświadczenia pracowników dozorujących wykrywanie rui.

BYDŁO

Nowe poglądy na etiopatogenezę mastitis u krów mlecznych chorych na endometriozę

W pracy dokonano przeglądu informacji związanych z równoczesnym występowaniem adenomyosis/ endometriosis macicy krów mlecznych z uszkodzeniem struktury komórkowej gruczołu mlekowego.

KONIE

Opieka nad źrebną klaczą

Właściwa opieka decyduje nie tylko o stanie zdrowia matki, ale również o prawidłowym rozwoju płodu oraz może wpływać na ewentualne komplikacje przy porodzie. W artykule pokrótce opisano, jak dbać o dobrostan ciężarnej klaczy.

Ból – możliwości jego zwalczania oraz sedacja

Leczenie przeciwbólowe bólu ostrego i przewlekłego u ludzi jest bardzo silnie rozwiniętym działem medycyny. U zwierząt, a w szczególności u koni, liczba protokołów leczenia bólu oraz dostępność poszczególnych leków przeciwbólowych są dość ograniczone. Wynika to po części z ograniczeń finansowych właściciela, jak również mniejszej liczby wskazań do stosowania tych leków.

VET-KWESTIONARIUSZ

Niwelowanie szkód przy porodzie

Rozmowa z prof. dr. hab. Tadeuszem Stefaniakiem

WYDARZENIA

Kongres Praktyki Weterynaryjnej oraz Targi Medycyny Weterynaryjnej

23-24 kwietnia w Łodzi odbyły się XII Targi Medycyny Weterynaryjnej VetMedica oraz VI Kongres Praktyki Weterynaryjnej VetForum.

BIOMIN Forum 2016

4-5 lutego 2016 roku w hotelu Narvil w Serocku odbyła się konferencja BIOMIN Forum 2016, której tematem przewodnim były „Aktualne wyzwania w produkcji trzody chlewnej”.

III Konferencja Stopmastitis.pl

Polskie Stowarzyszenie ds. Mastitis już po raz trzeci zorganizowało Międzynarodową Konferencję Stopmastitis.pl. W tym roku odbyła się ona 26-27 lutego w hotelu Magellan w Bronisławowie, koło Piotrkowa Trybunalskiego.

Międzynarodowa Konferencja Global PRRS Solutions

Konferencja fi rmy Boehringer Ingelheim odbyła się 18 marca 2016 roku w hotelu Atut w Starym Licheniu.

To tu wszystko się zaczyna

Konferencja 8 kwietnia w Jachrance przez firmę Ceva Animal Health zorganizowana 8 kwietnia w Jachrance przez firmę Ceva Animal Health Polska dotyczyła problematyki okresu zasuszenia krów mlecznych i była okazją do zaprezentowania nowego rozwiązania pomocnego w nagłym zasuszeniu krów.

Relacja z sesji satelitarnej „Nowości bujatryki w pigułce”

Tradycyjnie w przeddzień XII Konferencji Bujatrycznej w Puławach firma farmaceutyczna VIRBAC zorganizowała sesję satelitarną „Nowości bujatryki w pigułce”, dedykowaną głównie lekarzom praktykom.

Problemy zdrowotne okresu przejściowego u bydła XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa

15-16 kwietnia w Puławach odbyła się XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa, organizowana przez Zakład Chorób Bydła i Owiec Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego oraz Polskie Stowarzyszenie Bujatryczne.

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij