Weterynaria w Terenie wydanie nr 3/2016
Weterynaria w Terenie wydanie nr 3/2016

Mimo trwającego w pełni sezonu wakacyjnego i urlopowego, w oddawanym do Państwa rąk najnowszym numerze „Weterynarii w Terenie” nie zabrakło profesjonalnych treści na najwyższym merytorycznym poziomie. Zarządzanie praktyką i marketing weterynaryjny bardzo często traktowane są po macoszemu przez właścicieli bądź kierowników gabinetów weterynaryjnych. Zapominamy, że gospodarowanie wizerunkiem gabinetu, osoby w nim zatrudnione oraz budowanie dobrych relacji z klientem mogą być źródłem dodatkowych dochodów i pozytywnej opinii pośród pacjentów. Gorąco więc zachęcamy do zapoznania się z artykułem dr. n. wet. Roberta Karczmarczyka, niekwestionowanego eksperta w dziedzinie marketingu weterynaryjnego.

Ponadto, zachęcamy do zapoznania się z artykułami skierowanymi zwłaszcza do lekarzy hipiatrów, dotyczących problemów spotykanych u koni- w tym numerze znajdziemy rozważania nt. astmy końskiej czy syndromu trzeszczkowego.

Życzymy interesującej lektury!

VET NEWS

Vet-News

Nowości z branży weterynaryjnej

TEMAT SEZONU

Duże stado- duże wyzwanie biznesowe

Obszar produkcji zwierzęcej to rynek o wielkim potencjale dla lekarzy weterynarii jako usługodawców. Umiejętne wprowadzenie się weń oraz wywieranie korzystnego wpływu na producentów poprzez określenie wspólnego celu produkcyjnego i przekonanie naszych usługobiorców do współpracy to wyzwanie stojące przed lekarzami.

VET-KWESTIONARIUSZ

Duże stado- wielkim sukcesem lekarza weterynarii

Jeśli nie przekonamy klienta do skorzystania z naszych usług, to nie zobaczy on naszego profesjonalizmu branżowego. Problem w tym, żeby NAM się chciało.

TRZODA CHLEWNA

Szerzenie się, profilaktyka i terapia ważnych ekonomicznie chorób układu oddechowego świń (pleuropneumonia, mykoplazmowe zapalenie płuc)

Pleuropneumonia i mykoplazmowe zapalenie płuc są chorobami układu oddechowego świń, które wywołują szczególnie duże straty ekonomiczne. Rozpoznawanie wymienionych chorób jest stosunkowo proste. Profilaktyka oparta jest na stosowaniu szczepionek.

Antybiotykoterapia u świń – repetytorium Charakterystyka makrolidów i linkozamidów

W artykule przedstawiono najważniejsze dane dotyczące zastosowania leków z grupy makrolidów i linkozamidów u świń. Makrolidy i linkozamidy znajdują szerokie zastosowanie w leczeniu chorób świń. Wpływ na to mają stosunkowo szerokie spektrum działania, korzystne właściwości farmakokinetyczne, niewiele działań niepożądanych oraz dodatkowe właściwości (przeciwzapalne).

Wybuch choroby Glässera w fermie świń we Włoszech

Do wybuchu choroby z objawami zapalenia wielosurowiczego doszło w fermie 1400 loch na północy Włoch. W styczniu 2012 roku u dużej liczby prosiąt w wieku 28 dni wystąpiły: wysoka gorączka (41,5°C), kaszel, oddychanie brzuszne, obrzęk stawów, kulawizna i objawy ze strony ośrodkowego układu nerwowego (leżenie na boku, wiosłowanie, drżączka). Śmiertelność prosiąt wyniosła około 20%. Zmiany sekcyjne wskazywały na zapalenie wielosurowicze. Od kilku prosiąt wyizolowano szczep Haemophilus parasuis (Hps) należący do serotypu 13.

Programy zwalczania i eradykacji PRRSV w Europie

W większości krajów europejskich główne metody zwalczania PRRSV to: szczepienia, zmiany w zarządzaniu oraz zamknięcie stada w kombinacji ze szczepieniem.

BYDŁO

Drenczing – dożwaczowe wlewy u bydła – sposób na zapobieganie i leczenie zaburzeń zdrowia u wysokowydajnych krów mlecznych

Wlewy dożwaczowe (drenching lub drenczing) zyskują coraz większą popularność jako skuteczna metoda przeciwdziałania problemom zdrowotnym u krów wysokowydajnych. Zdarza się, że krowa, szczególnie po porodzie, nie chce samodzielnie pić ani pobierać paszy.

Diagnostyka i leczenie torbieli jajnikowych u bydła – stare i nowe koncepcje

Torbiel jajnikowa prowadzi do dysfunkcji jajników i jest główną przyczyną niepowodzeń w rozrodzie krów mlecznych. Opisywana jest jako powiększony twór przypominający pęcherzyk o średnicy > 25 mm i utrzymujący się 10 lub więcej dni. Torbiel jajnikowa u krów mlecznych obecnie definiowana jest jako torbielowaty pęcherzyk jajnikowy mający przynajmniej 17 mm i istniejący dłużej niż 6 dni przy nieobecności ciałka żółtego. Ocena torbieli jajnikowych opiera się na wykorzystaniu podczas badania per rectum metody USG.

Zapalenia płuc u bydła wywoływane przez wybrane gatunki mykoplazm

Najczęstsze zapalenia płuc u bydła wywoływane są przede wszystkim przez bakterie z rodzaju Mycoplasma, z których pierwotną rolę przypisuje się zwłaszcza gatunkom takim jak M. bovis i M. dispar. M. bovirhinis uważana jest natomiast za wtórną przyczynę tych schorzeń. Z przypadków zapaleń płuc u bydła sporadycznie izolowane są także inne gatunki mykoplazm, takie jak: M. arginini, M. alkalescens, M. bovigenitalium czy nawet M. canis, a także drobnoustroje z rodzaju Ureaplasma i Acholeplasma.

Kiedy i jak diagnostyka laboratoryjna może pomóc w rozwiązywaniu problemu mastitis?

Leczenie zapaleń gruczołu mlekowego nie daje zadowalających efektów. W dobie szybko narastającej oporności na antybiotyki należy się spodziewać, że efektywność skutecznego leczenia przy ich użyciu będzie się obniżać. Tworzenie (produkowanie) nowych antybiotyków nie nadąża za rozwijającą się opornością. Dodatkowo złożone i szybkie mechanizmy przekazywania oporności na antybiotyki między drobnoustrojami prowadzą do sytuacji bez wyjścia, gdzie tylko racjonalne i oszczędne używanie antybiotyków może zahamować powstawanie drobnoustrojów opornych na większość antybiotyków.

ARTYKUŁ PROMOCYJNY

Test PM – zestaw diagnostyczny do stosowania w gospodarstwach mlecznych

Test PM to zestaw diagnostyczny do stosowania w gospodarstwach mlecznych. Jego wyjątkowa wartość polega na tym, że umożliwia on wykrywanie ponad dwudziestu rodzajów patogenów pochodzenia drożdżowego i bakteryjnego, wywołujących zapalenie wymienia u bydła.

DOBRZE WIEDZIEĆ

Wpływ różnego rodzaju legowisk na jakość mleka i dobrostan krów

Prawidłowe legowisko dla krowy ma spełniać przede wszystkim dwa podstawowe cele: stworzyć krowie komfortowe miejsce do odpoczynku oraz pomóc w kontroli mastitis wywoływanego głównie przez bakterie środowiskowe.

Z TERENU

Rozważania na temat bąblowicy (E. granulosus) wątroby bydła

W prezentowanym artykule przedstawiono rozważania związane z larwalną postacią tasiemca Echinococcus granulosus. Rozważania nad bąblowicą u bydła prowadzono na marginesie stwierdzenia kilku przypadków bąblowców wątroby u bydła, budzących jednak pewne wątpliwości u badającego lekarza, i stąd stwierdzone zmiany przekazano do badań laboratoryjnych ZHW i PIWet-PIB Puławy. Autor sugeruje zajęcie się zmianami w przepisach związanymi z echinokokozą umieszczoną na liście OIE z 2016 r.

KONIE

Syndrom trzeszczkowy – diagnostyka i leczenie

Dotyka koni w różnym wieku, o różnej budowie i sposobie użytkowania. Elementy aparatu trzeszczkowego, które mogą ulegać uszkodzeniom i zaangażowane są w jego budowę pod względem anatomicznym, jak i funkcjonalnym, usytuowane są w rogowej puszce kopytowej, co dodatkowo ogranicza lub wręcz uniemożliwia podjęcie pewnych czynności z zakresu diagnostyki i leczenia w terenowej praktyce lekarsko-weterynaryjnej.

Postać ciężka astmy koni – nowa nazwa znanej choroby

Częstą przyczyną obniżenia wydolności wysiłkowej u koni są przewlekłe choroby dolnych dróg oddechowych, z których najczęściej diagnozowana jest astma koni. Objawy najczęściej zauważane przez właściciela to: wypływ z nosa, kaszel oraz w średnio nasilonych i zaawansowanych przypadkach wzmożony wysiłek oddechowy. Złotym standardem diagnozowania astmy koni jest wykonanie badania cytologicznego popłuczyn oskrzelowo-pęcherzykowych (BALF).

VET-LEX

CO W PRAWIE PISZCZY?

Wymagania weterynaryjne dla produktów mlecznych, ocena wartości hodowlanej i użytkowej zwierząt, obrót detaliczny produktami leczniczymi weterynaryjnymi, afrykański pomór świń, System Identyfi kacji i Rejestracji Zwierząt

WYDARZENIA

Choroby wewnętrzne koni – Wrocław-Pawłowice 2016 r.

Nowości w chorobach wewnętrznych koni były tematyką przewodnią Międzynarodowej Konferencji zorganizowanej 10-11 czerwca br. w Rolniczym Centrum Kongresowym we Wrocławiu-Pawłowicach przez Centrum Diagnostyki Eksperymentalnej i Innowacyjnych Technologii Biomedycznych UPWr, Katedrę Chorób Wewnętrznych z Kliniką Koni, Psów i Kotów UPWr przez Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych oraz Polskie Towarzystwo Hipiatryczne.

Puławy po raz dwudziesty pierwszy, czyli kolejna edycja Międzynarodowej Konferencji Hyopatologicznej

21-22 czerwca 2016 roku w Puławach odbyła się XXI Międzynarodowa Konferencja Hyopatologiczna, organizowana przez Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy. Temat przewodni to „Optymalne: technologia, genetyka oraz zdrowie – podstawą opłacalności chowu świń”.

Krowy, owce, kozy i alpaki, czyli Polanica-Zdrój po raz dziewiętnasty!

23-25 czerwca 2016 roku odbyła się coroczna Międzynarodowa Konferencja Naukowa w Teatrze Zdrojowym w Polanicy-Zdroju. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Dolnośląską Izbę Lekarsko-Weterynaryjną, Polską Federację Hodowców Bydła i Producentów Mleka oraz Sekcję Fizjologii i Patologii Przeżuwaczy PTNW.

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij