Weterynaria w Terenie wydanie nr 4/2016
Weterynaria w Terenie wydanie nr 4/2016

Jesień na dobre rozgościła się u nas, co dla lekarzy weterynarii zajmujących się pracą w terenie stanowi dodatkowe wyzwanie. Wielokrotnie praca w ciężkich warunkach pogodowych, zimnie i przy problemach z dojazdem do klienta sprawia, że z nutką zazdrości spoglądamy na kolegów pracujących wyłącznie w komfortowych klinikach, mających z góry ustalany grafi k i pomoc w postaci asystentów weterynaryjnych. Oczywiście nie jest to regułą i warunki pracy w dużej mierze zależą od nas samych, jednak z pewnością, jak wspomniałem, okres ten nie należy do najłatwiejszych. Z drugiej strony – jesień to też okres, kiedy liczba przypadków zwyczajowo spada, czy to ze względu na specyfi kę gatunkową zwierząt, czy chociażby uwarunkowania ekonomiczne właścicieli, związane z mnogością wydatków w tym okresie. Czas ten można doskonale zagospodarować na dokształcanie się w postaci udziału w różnorodnych kursach bądź konferencjach, jak również poprzez lekturę „Weterynarii w Terenie”.

TEMAT SEZONU

Przepuklina pępkowa – możliwości rozwiązania problemu

Występowanie przepuklin pępkowych może być spowodowane obecnością defektów genetycznych, infekcji bakteryjnych, jak i nieodpowiednich warunków środowiskowych. Chirurgiczne leczenie takich przepuklin jest zwykle kosztownym i ryzykownym postępowaniem w porównaniu do działań pozachirurgicznych, stąd takie metody są warte szerokiej rekomendacji.

VET-KWESTIONARIUSZ

Czy istnieją alternatywne sposoby na rozwiązanie problemów z przepukliną?

Rozmowa z doktorem Pawłem Spyrką z Katedry Immunologii, Patofizjologii i Prewencji Weterynaryjnej Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

TRZODA CHLEWNA

Antybiotykoterapia u świń – repetytorium Charakterystyka aminoglikozydów, fluorochinolonów i fenikoli

W artykule przedstawiono najważniejsze dane (farmakodynamika, farmakokinetyka, działania niepożądane i wskazania do stosowania) dotyczące chemioterapeutyków z grupy aminoglikozydów, fluorochinolonów i fenikoli w aspekcie ich wykorzystania w lecznictwie świń.

Zatrucie solą u świń po transporcie

Na podstawie objawów klinicznych oraz badań sekcyjnych, a także badań laboratoryjnych można stwierdzić, że najbardziej prawdopodobną przyczyną zaistniałych na fermie objawów było zatrucie solą, a dokładnie jego forma, spowodowana brakiem dostępu do wody.

BYDŁO

Wpływ niskich dawek zearalenonu i deoksyniwalenolu obecnych w paszy na stan zdrowia krów

W wyniku wykonywanych badań naukowych i diagnostycznych obecności mikotoksyn typu zearalenon i deoksyniwalenol w paszy w organizmie krów i w ich produktach należy stwierdzić, że mamy dużą niewiedzę na temat mikotoksykoz niskodawkowych pojedynczych lub mieszanych oraz narażeń krótko- lubdługo-terminowych.

Podstawowe zasady oceny badań laboratoryjnych stosowanych w diagnostyce zakażeń Mycoplasma spp. u bydła

W diagnostyce laboratoryjnej zakażeń Mycoplasma spp. u bydła wykorzystywany jest szereg metod badawczych ukierunkowanych zarówno na bezpośrednią identyfikację czynnika zakaźnego, jak i tych służących do wykrywania przeciwciał specyficznych dla tych drobnoustrojów.

ARTYKUŁ PROMOCYJNY

MetriCult set – gwarancją pobrania niezanieczyszczonego materiału laboratoryjnego!

MetriCult set LMS – pierwszy w racjonalnej terapii antybiotykowej endometritis i metritis u krów zestaw do pobierania próbek umożliwiający uzyskiwanie niezanieczyszczonego materiału laboratoryjnego.

BYDŁO

Uwagi na temat metod profilaktyki mastitis krów mlecznych

W pracy omówiono wyniki opublikowanych uprzednio badań gruczołu mlekowego krów mlecznych chorych na adenomiozę/endometriozę.

Wczesne wykrywanie mastitis w automatycznych systemach doju

AMS (Automatic Milking Systems – Automatyczne Systemy Doju), nowa technologia, która znajduje coraz szerszą rzeszę zwolenników, jest wciąż w trakcie intensywnego rozwoju. Zamontowane systemy detekcji mastitis wymagają jeszcze dopracowania, mimo to są źródłem cennych danych.

Zapalenie skóry palców (dermatitis digitalis) – wieloprzyczynowe schorzenie kończyn powodujące kulawizny w stadach bydła mlecznego

Zapalenie skóry palców (dermatitis digitalis – DD) jest najczęściej występującą chorobą kończyn u krów w oborach o intensywnej produkcji mleka na całym świecie. Wskaźnik zakażenia w poszczególnych stadach jest bardzo różny i obejmuje od 5-90% stada. Choroba dotyczy najczęściej kończyn tylnych.

Badanie moczu w diagnostyce laboratoryjnej chorób przeżuwaczy

Laboratoryjna analiza moczu należy do podstawowych badań służących ocenie ogólnego stanu zdrowia zwierząt. Pozwala na ocenę rodzaju uszkodzenia nerek oraz umożliwia rozpoznanie wybranych chorób metabolicznych (m.in. podkliniczna i kliniczna ketoza, poporodowa hemoglobinuria).

DOBRZE WIEDZIEĆ

Szczepienia jako wspólna strategia kontroli w rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych ludzi i zwierząt

Artykuł ten zawiera historię rozwoju szczepień oraz ich stosowania w globalnej eradykacji chorób zakaźnych ludzi i zwierząt oraz wdrożenie idei JEDNO ZDROWIE.

Kilka słów o tym, co ważne w świecie jakości mleka, czyli relacja ze Światowego Kongresu Bujatrycznego w Dublinie

3 lipca bieżącego roku w Dublinie rozpoczął się największy tegoroczny kongres bujatryczny na świecie – WBC (World Buiatric Congress). Kongres ten organizowany jest cyklicznie co 2 lata.

Kilka słów o tym, co ważne w świecie jakości mleka, czyli relacja ze Światowego Kongresu Bujatrycznego w Dublinie

3 lipca bieżącego roku w Dublinie rozpoczął się największy tegoroczny kongres bujatryczny na świecie – WBC (World Buiatric Congress). Kongres ten organizowany jest cyklicznie co 2 lata.

KONIE

Wskaźniki przemiany białkowej źrebiąt gorącokrwistych i zimnokrwistych w okresie od urodzenia do odsadzenia

Prawidłowo dobrane badanie morfologiczne oraz biochemiczne pozwala na właściwą ocenę homeostazy organizmu, jak i na właściwe zobrazowanie potencjalnych zaburzeń u pacjenta (pacjentów – stada), a także na właściwe monitorowanie zmian w poziomie parametrów pozwalających na ukazanie aktywności wybranych narządów.

Wprowadzenie do stomatologii koni

Stomatologia koni jest dziedziną medycyny weterynaryjnej, w której nadal jest więcej pytań niż odpowiedzi. Jednak ze względu na dynamiczny jej rozwój, a także rosnącą świadomość właścicieli koni oraz profesjonalistów zajmujących się ich obsługą i treningiem zapotrzebowanie na usługi z tego obszaru stale rośnie.

WYDARZENIA

Warsztaty z żywienia i rozrodu bydła, CEVA & VETEXPERT

20-21 października 2016 roku odbyło się szkolenie dla lekarzy weterynarii zorganizowane przez fi rmy CEVA oraz Vet- Expert.

IV Konferencja Weterynaryjna w Ciechanowcu za nami!

Tegoroczna edycja Konferencji weterynaryjnej organizowanej przez Katedrę Rozrodu Zwierząt z Kliniką Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Vet4Vet EDUKACJA BEZ GRANIC odbyła się 16-17 września 2016 r., tradycyjnie już w hotelu Nowodwory w Ciechanowcu.

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij