Weterynaria w Terenie wydanie nr 1/2017
Weterynaria w Terenie wydanie nr 1/2017

Drodzy Czytelnicy!

W oddawanym do Państwa rąk numerze „Weterynarii w Terenie” tematem sezonu jest problematyka sygnalizacji zarodkowej w przedimplantacyjnym okresie ciąży  u krów; autorem artykułu jest Pani prof. dr hab. Anna Chełmońska-Soyta. Gorąco zachęcam Państwa do zapoznania się z tym artykułem, jak również z wywiadem przeprowadzonym z jego Autorką. Pragnę nadmienić, że Pani prof. Chełmońska-Soyta aktualnie pełni funkcję prorektora ds. innowacji i współpracy z gospodarką Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, łącząc pracę naukową i dydaktyczną z jakże odpowiedzialną funkcją organizacyjną. Oczywiście aktualny numer pełen jest bardzo ciekawych i merytorycznych artykułów z zakresu chorób trzody chlewnej i bydła. Dotyczą one głównie problematyki chorób zakaźnych, które w dzisiejszych czasach stają się zmorą wielkotowarowej hodowli zwierząt.
Z pewnością wiedza zawarta w niniejszych artykułach będzie przydatna dla lekarzy weterynarii pracujących na dużych fermach, odpowiedzialnych w dużym stopniu za profi laktykę chorób zakaźnych. Lekarze hipiatrzy znajdą ponadto w tym numerze dwa artykuły dotyczące problemów spotykanych
u koni. Jeden z nich, stosunkowo dobrze znany, dotyczy wrzodów żołądka u koni, ale w aspekcie nowych wytycznych panelu ekspertów europejskiego kolegium chorób wewnętrznych koni. Kolejny, autorstwa lek. wet. Magdaleny Szklarz i dr. hab. Macieja Janeczka, prof. nadzw., dotyczący zespołu chwiejności koni, stanowi doskonałe spojrzenie lekarza praktyka na aspekt diagnostyczny tej trudnej w rozpoznawaniu choroby.

Życzymy ciekawej lektury

VET NEWS

Newsy

Najnowsze doniesienia ze świata dużych zwierząt i nowości w branży

TEMAT SEZONU

Sygnalizacja zarodkowa w przedimplantacyjnym okresie ciąży u krów

Artykuł jest poświęcony zagadnieniom sygnalizacji zarodkowej w okresie przedimplantacyjnym ciąży u bydła. Najważniejszym sygnałem ciążowym u krów jest interferon tau. Jest to białko zachowujące cechy funkcjonalne interferonów typu I. Jednocześnie IFN-tau wykazuje cechy dodatkowe pozwalające na modulację aktywności wydzielniczej komórek błony śluzowej macicy i zachowanie luteotropowej aktywności ciałka żółtego.

VET-KWESTIONARIUSZ

Od zapłodnienia do implantacji – czyli dialog pomiędzy matką a zarodkiem

Rozmowa z prof. dr hab. Anną Chełmońską-Soytą z Katedry Immunologii, Patofizjologii i Prewencji Weterynaryjnej z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

TRZODA CHLEWNA

Profilaktyka swoista – ważny element ochrony zdrowia świń

Szczepienia stanowią bardzo istotny element profilaktyki chorób zakaźnych. Współczesna immunoprofilaktyka swoista to działania zmierzające do zabezpieczenia wszystkich zwierząt w stadzie. Rozsądnie prowadzona pozwala na uzyskanie stada o wysokim statusie zdrowotnym. W artykule przedstawiono najważniejsze informacje dotyczące powstawania odporności poszczepiennej oraz omówiono szczepionki skierowane przeciwko patogenom układu pokarmowego.

Zmiany w płucach w badaniu poubojowym u świń odsadzanych w różnej wadze

Opis dotyczy trendów w badaniu poubojowym świń pochodzących z fermy 280 loch, stwierdzanych od października 2014 do kwietnia 2016 roku. W tym okresie zaobserwowano znaczące różnice związane z systemem szczepień przeciw Mycoplasma hyopneumoniae (M. hyo.) i różnicami w systemie produkcji.

BYDŁO

Gorączka Q – często niedostrzegany problem w stadach krów mlecznych

W artykule przedstawiono najistotniejsze informacje dotyczące etiologii oraz patogenezy gorączki Q, a także przedstawiono aktualną sytuację epidemiologiczną w Polsce i na świecie. Ponadto omówiono schemat postępowania w przypadku podejrzenia gorączki Q w stadzie, w świetle obowiązujących wytycznych i przepisów prawnych ze szczególnym uwzględnieniem postępowania z mlekiem.

Antybiotykooporność mastitogennych bakterii izolowanych z mleka

Antybiotykooporność to proces, który nieustannie postępuje i jest coraz poważniejszym problemem dla zdrowia krów. Podczas gdy rośnie liczba zakażeń wywołanych bakteriami antybiotykoopornymi, proces opracowywania nowych antybiotyków nie zapowiada zmiany sytuacji, co skłania do pesymistycznych przewidywań co do dostępności skutecznych terapii antybiotykowych w przyszłości. Rozwój oporności w dużej mierze dotyczy antybiotyków najczęściej stosowanych w leczeniu zapaleń gruczołu mlekowego – antybiotyków β-laktamowych.

Szczepienia jako opłacalna praktyka w zarządzaniu stadem

Celem artykułu jest podkreślenie wagi użycia nowych strategii immunoprofilaktyki w zarządzaniu stadem i ich roli w kontroli występowania chorób zakaźnych bydła. Różnice między użyciem komercyjnych szczepionek oraz autoszczepionek zostały ujęte wraz z ich wadami i zaletami. Tekst prezentuje dwa przykłady alternatywnych strategii szczepień. Wskazujemy w nim jako rozwiązanie użycie autoszczepionek na przykładzie leczenia mastitis wywołanego zakażeniem Staphylococcus aureus.

Torbiele jajnikowe – typy torbieli i ich pochodzenie

W pracy omówiono typy torbieli jajnikowych ze szczególnym uwzględnieniem struktur komórkowych jajnika, które ulegają tego typu zmianom patologicznym. W klasyfikacji torbieli jajnikowych wyróżniono torbiele rozwijające się z komórek sieci jajnika. Tego typu zmiany są mało poznane, co wynika z niemożności rozpoznawania w badaniu przyżyciowym gonady. W omawianiu rozwoju zmian chorobowych w jajnikach podkreślono znaczenie interakcji zachodzących między wszystkimi komórkami stanowiącymi strukturę gonady.

Ostertagioza bydła – nowe aspekty epizootiologiczne

Nicienie żołądkowo-jelitowe występują powszechnie i można je znaleźć we wszystkich gospodarstwach, gdzie zwierzęta mają dostęp do pastwisk. Objawy kliniczne choroby to zwykle spadek apetytu, pogorszenie jakości okrywy włosowej i zła kondycja. Znacznie częściej występują straty w produkcji, których oszacowanie jest trudne, ponieważ wiele czynników wpływa na wydajność krów.

Z TERENU

Kompleksowe programy kontroli jakości mleka a wzrost opłacalności produkcji na fermach bydła mlecznego

Kliniczne mastitis pozostaje główną przyczyną strat finansowych w przemyśle mleczarskim i dużym wyzwaniem dla producentów przetworów mlecznych. Tego typu zapalenia gruczołu mlekowego są wywoływane przez bakterie środowiskowe.

KONIE

Syndrom wrzodów żołądka koni – podsumowanie wytycznych panelu ekspertów ECEIM 2015

W 1999 r. nastąpiła intensyfikacja badań zmierzających do wyjaśnienia patofizjologii procesu wrzodów żołądka u koniowatych i jednocześnie po raz pierwszy zaproponowano określenie „syndrom wrzodów żołądka koni” (Equine Gastric Ulcer Syndrome – EGUS), jako najbardziej odpowiadający etiologii tej choroby.

Diagnostyka zespołu chwiejności u koni

Zespół chwiejności, zwany także zespołem Wobblera bądź mielopatią zwężeniową kręgosłupa szyjnego (ang. CVSM – Cervical Vertebral Stenotic Myelopathy), jest jednostką chorobową coraz częściej spotykaną w praktyce lekarsko-weterynaryjnej. Celem pracy jest opis dostępnych metod diagnostycznych w przypadku koni z objawami niezborności, jak również zasady stawiania prawidłowego rozpoznania na podstawie badania klinicznego, ortopedycznego, a także analizy radiogramów odcinka szyjnego kręgosłupa ze szczególnym uwzględnieniem mielografii.

DOBRZE WIEDZIEĆ

Jak wygląda na świecie ograniczenie stosowania antybiotyków u bydła mlecznego?

W ciągu ostatnich lat w naszym kraju nabiera tempa dyskusja nad koniecznością ograniczenia stosowania antybiotyków u zwierząt gospodarskich. Bezsprzecznie oporność na antybiotyki jest istotnym zagrożeniem dla medycyny w odniesieniu do bezpieczeństwa stosowania, jak i ich skuteczności. Główną przyczyną zaistniałej sytuacji jest prawdopodobny związek między stosowaniem antybiotyków u zwierząt a występowaniem oporności na antybiotyki stosowane w medycynie ludzkiej.

VET-LEX

VET LEX

Zmiany w obowiązujących przepisach

WYDARZENIA

„Czynniki wpływające na wzrost i rozwój cieląt” – coroczna konferencja bujatryczna we Wrocławiu

Cykliczna, 11. już z rzędu dyskusja bujatryczna odbywająca się pod hasłem „Noworodek a środowisko” tym razem miała miejsce 2 i 3 grudnia 2016 roku. Zorganizowana została tradycyjnie w Auli Jana Pawła II w Centrum Naukowo-Konferencyjnym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij