Weterynaria w Terenie wydanie nr 2/2017
Weterynaria w Terenie wydanie nr 2/2017

Drodzy Czytelnicy
Tegoroczna wiosna przyszła z lekkim opóźnieniem. Najpierw kusiła pojedynczymi ciepłymi dniami,
później odeszła, by wrócić... Wiosna budzi do życia przyrodę, ale powoduje również, że chce się
żyć, pracować, cieszyć otaczającym światem. Mam nadzieję, że, podobnie jak ja, odbierają Państwo
ten czas w sposób wyjątkowy i w nawale pracy znajdziecie chwile na relaks, bliski kontakt
z przyrodą i odpoczynek.

W oddawanym w Państwa ręce kolejnym numerze „Weterynarii w Terenie” znajdziecie szereg profesjonalnych treści na najwyższym merytorycznym poziomie. Tematem przewodnim jest problem nadmiernego stosowania antybiotyków u zwierząt produkcyjnych. Przez lata antybiotyki wydawały się cudownym lekiem na niemal wszystkie dolegliwości, a do tego niespecjalnie szkodliwym. Dlatego stosowaliśmy je bez umiaru, zarówno u ludzi, jak i zwierząt. Obecnie wiemy, że wywołują działania niepożądane, których wcześniej nikt nie podejrzewał, oraz w lawinowym tempie sprzyjają powstawaniu nowych, groźnych szczepów bakterii, na które nie działają żadne leki. Ponadto niezgodne ze sztuką stosowanie antybiotyków u zwierząt powoduje, że mogą one wniknąć do mięsa, jaj czy mleka, a stamtąd – do naszego organizmu. Dlatego polecam Państwu artykuł lek. wet. Tomasza Jankowiaka, który opisuje szeroko ten problem i metody jego przeciwdziałania.

Bardzo interesujący z punktu widzenia lekarza praktyka jest artykuł dr Katarzyny Dudek i prof. Dariusza Bednarka dotyczący białek ostrej fazy u bydła. Białka te stanowią bardzo ważne wskaźniki
diagnostyczne oraz rokownicze zarówno w przebiegu zakażeń, zapalenia, chorób nowotworowych,
po przeszczepach, jak i w innych stanach zaburzenia homeostazy ustroju. W praktyce weterynaryjnej stosowane są bardzo często do monitorowania zdrowotności stad bydła, trzody chlewnej oraz koni. Mam nadzieję, że treści zawarte w niniejszym artykule będą dla Państwa przydatne.

Jestem przekonany, że pozostałe artykuły zamieszczone w tym numerze spotkają się z Państwa
zainteresowaniem. Staramy się bowiem tak dobrać tematy, aby były one interesujące pod względem
naukowym, ale aby przede wszystkim niosły ze sobą aktualne i praktyczne wiadomości, przydatne
w terenie.
Życzę ciekawej lektury.

TEMAT SEZONU

Ograniczenie zużycia antybiotyków – okiem lekarzy pracujących nad jakością mleka w Polsce

Coraz częściej pojawiająca się oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe u ludzi i zwierząt oraz zwiększająca się świadomość opinii publicznej spowodowały zmiany w prawie europejskim mające na celu ograniczenia w stosowaniu antybiotyków u zwierząt. Każdy kraj członkowski Unii Europejskiej został zobligowany do przedstawienia autorskiego programu do połowy 2017 roku.

VET-KWESTIONARIUSZ

Nadchodzą zmiany, jednak czy rynek polskiego mleka jest na to gotowy?

Rozmowa z lek. wet. Tomaszem Jankowiakiem, prezesem Zarządu Polskiego Stowarzyszenia ds. Mastits, którego głównym celem jest propagowanie profilaktyki chorób gruczołu mlekowego u krów zarówno wśród lekarzy weterynarii, jak i hodowców oraz ograniczenie stosowania antybiotyków w praktyce.

BYDŁO

Przyczyny występowania mikotoksykoz u bydła

Zwierzęta mogą być narażone na działanie zearalenonu z racji jego częstej obecności w paszy. Mikotoksyna ta wydalana jest głównie w płynach biologicznych, takich jak mocz lub w mleku zwierząt lub ludzi, jako substancja macierzysta lub jej metabolity. Z badań dotyczących obecności mikotoksyn wynika, że ich występowanie w paszach i żywności ma miejsce na całym świecie.

Znaczenie białek ostrej fazy i innych markerów zapalenia w ocenie stanu zdrowotnego bydła

Odpowiedź ostrej fazy (acute phase response, APR) jest reakcją organizmu na stan zapalny, infekcje, a nawet uraz. Białka ostrej fazy (acute phase proteins, APPs) znane są jako markery APR w przebiegu różnych chorób i stanów patologicznych bydła. W syntezie APPs kluczową rolę w ich powstawaniu przypisuje się cytokinom prozapalnym, których znaczenie w ocenie stanu zdrowotnego bydła wyraźnie ostatnio wzrasta. Analiza koncentracji wybranych APPs i cytokin może ostatecznie przyczynić się do poprawy procesu diagnostycznego danej jednostki chorobowej stwierdzanej u bydła, przyspieszyć jej terapię, a w rezultacie ograniczyć straty w hodowli tych zwierząt.

Wskazówki na wypadek widocznego niepowodzenia terapii antybiotykowej

Analiza oceny przypadków klinicznych przy podejrzeniu braku skuteczności działania antybiotyków. Jak powinno wyglądać drzewo decyzyjne i na jakie pytania należy podczas takiej analizy odpowiedzieć? Co zrobić, aby zwiększyć skuteczność terapii? Czasem wystarczy tylko odpowiedzieć na kilka prostych pytań.

Alternatywne metody zwalczania biegunek u cieląt w pierwszych tygodniach życia

Schorzenia z objawami biegunek u cieląt w pierwszych tygodniach życia stanowią istotny problem zdrowotny i ekonomiczny. Ich następstwa to: obserwowana obniżona odporność, immunosupresja, wzrost zachorowalności i śmiertelności, zmniejszone wykorzystanie paszy oraz obniżone przyrosty wagowe. Ponad połowa diagnozowanych przypadków wykazuje polietiologiczny charakter choroby przy jednoczesnym udziale czynników zakaźnych oraz środowiskowych.

TRZODA CHLEWNA

Choroby zakaźne osłabiające sprawność układu odpornościowego świń

W publikacji przedstawiono znaczenie wybranych czynników zakaźnych wirusowych (wirus zespołu rozrodczooddechowego, porcine respiratory and reproductive syndrome virus, PRRSV, i cirkowirus świń, porcine circovirus, PCV) oraz bakteryjnych (Mycoplasma hyopneumoniae, Mhp) powodujących immunosupresję u świń. Wiele miejsca poświęcono omówieniu patogenezy zakażeń mieszanych układu oddechowego.

Niechirurgiczne zapobieganie rozwojowi przepuklin pachwinowych i mosznowych u rosnących świń

Występowanie przepuklin u świń przyczynia się do obniżenia efektywności produkcji poprzez zmniejszenie dobowych przyrostów i wykorzystania paszy z jednej strony, a z drugiej – poprzez zwiększenie zachorowalności, jak i prawdopodobieństwa większych strat zwierząt. Nieleczone przepukliny mogą też przyczynić się do obniżenia wartości rzeźnej. Celem prezentowanej pracy jest przedstawienie niechirurgicznego rozwiązywania problemu występowania przepuklin pachwinowych i mosznowych u prosiąt. Opisana technika wydaje się warta rozpropagowania w stadach produkcyjnych ze względu na niskie koszty, jak i prostotę wykonania.

Biegunki prosiąt ssących i odsadzonych Propozycje działań profilaktycznych i terapeutycznych

Choroby przewodu pokarmowego stanowią istotną przyczynę strat prosiąt. Na wystąpienie biegunki, będącej wynikiem interakcji czynnika chorobotwórczego i układu immunologicznego zwierzęcia, istotny wpływ mają również kluczowe elementy zarządzania stadem. W artykule przedstawiono najważniejsze choroby biegunkowe świń (czynniki chorobotwórcze, objawy kliniczne, przebieg choroby, zmiany anatomopatologiczne) z propozycją użytych metod diagnostycznych, postępowania terapeutycznego oraz działań zapobiegawczych.

Choroba obrzękowa

W latach 60. i 70. XX w. choroba powszechnie występowała w Europie i stanowiła ważną przyczynę śmiertelności prosiąt 1-2 tygodnie po odsadzeniu. W tamtych czasach świnie często odsadzano nie wcześniej niż w 5. tygodniu życia.

KONIE

Wprowadzenie do rozrodu klaczy – cz. III – kierowanie prawidłowym cyklem klaczy

Zmiana sposobu użytkowania koni w kierunku sportowym i rekreacyjnym spowodowała rozwój i upowszechnienie narzędzi przydatnych w kierowaniu rozrodem klaczy, takich jak farmakologiczna indukcja rui oraz owulacji. Ze względu na specyfikę cyklu rujowego klaczy zastosowanie terapii hormonalnej nie zawsze przynosi spodziewany efekt, dlatego celowe jest przybliżenie specyfiki cyklu rujowego klaczy oraz możliwości efektywnego manipulowania nim.

DOBRZE WIEDZIEĆ

Ektopasożyty u bydła – nękanie, stres, straty w produkcji

Sezonowość występowania ektopasożytów u bydła wymusza wdrożenie właściwego postępowania profilaktyczno-leczniczego w odpowiednim czasie. Większość pasożytów może być wektorami groźnych chorób, które bez kontroli mogą spowodować poważne straty ekonomiczne. Znajomość biologii ektopasożytów i zastosowanie sprawdzonych produktów leczniczych w odpowiedni sposób pozwoli ograniczyć populacje ektopasożytów do poziomu akceptowalnego.

WYDARZENIA

Idea ustawicznego kształcenia w programie HIPRA UNIVERSITY

HIPRA UNIVERSITY to program doskonalenia dla praktykujących lekarzy weterynarii, uwzględniający inicjatywy edukacyjne w zakresie prewencji chorób zwierząt gospodarskich.

Świeże spojrzenie na znany problem

Za nami kolejna edycja Konferencji STOP Mastitis. Ostatni weekend lutego (24-25 lutego 2017 r.) stał się okazją do zaprezentowania najnowszych doniesień z zakresu wiedzy na temat zapalenia gruczołu mlekowego. Na IV Konferencji Polskiego Stowarzyszenia ds. Mastitis w Falentach swoją wiedzą ze zgromadzonymi uczestnikami podzielili się lekarze weterynarii z całej Europy.

Kompleksowo o mastitis

MEDiVET S.A. zaprosił lekarzy weterynarii na seminarium pt. „Mastits – nadal aktualny problem”.

XIII Międzynarodowa Konferencja Bujatryczna – w trosce o dobrostan

„Dobrostan bydła w aspekcie optymalnych warunków żywienia i utrzymania zwierząt oraz ich opieki weterynaryjnej” – pod takim hasłem przewodnim odbyła się 21-22 kwietnia 2017 roku XIII Międzynarodowa Konferencja Bujatryczna w Puławach. Tegoroczna edycja, podobnie jak poprzednie, zgromadziła liczną grupę zainteresowanych tematem dobrostanu bydła.

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij