Weterynaria w Terenie wydanie nr 1/2018
Weterynaria w Terenie wydanie nr 1/2018

Szanowni Państwo!

Oddajemy w Państwa ręce kolejny numer „Weterynarii w Terenie”. Standardowo zawiera on bardzo ciekawe treści merytoryczne, przydatne zarówno klinicystom pracującym w terenie, jak również studentom wydziałów weterynaryjnych oraz innych osób wykonujących zawody pokrewne. Czytelnicy znajdą również ogłoszenia dotyczące zbliżających się konferencji i szkoleń różnego typu, których duża liczba zazwyczaj wypada na wio snę. Jako długoletni organizator takich spotkań, głównie w formie międzynarodowych konferencji, jestem podbudowany
liczbą uczestników, każdorazowo obecnych na wykładach. Cieszy fakt, że z roku na rok liczba lekarzy weterynarii podnoszących swoje kompetencje rośnie. Jeżeli jednak przyjrzymy się, jaki przekrój wiekowy dominuje na salach wykładowych, okazuje się, że są to głównie ludzie młodzi, świeżo upieczeni absolwenci oraz osoby do 10 lat po ukończeniu studiów. Doświadczeni lekarze stanowią zazwyczaj niewielki odsetek uczestników. Natychmiast rodzi się pytanie, jaki jest tego powód? Przeświadczenie o własnej szerokiej wiedzy? Brak czasu? Niska ocena jakości prowadzonych szkoleń? Wielokrotnie brałem udział w dużych międzynarodowych konferencjach w Wielkiej Brytanii, USA oraz innych krajach Europy Zachodniej. Pod względem „wielkości” tych spotkań, na pewno nie możemy się porównywać. Jednak wartość merytoryczna jest absolutnie porównywalna, a panel wykładowców jest zazwyczaj podobny. Co jest zatem powodem niskiej frekwencji lekarzy z długoletnim doświadczeniem? Nie wiem. Pozostaje mi tylko mieć nadzieję, że ten niekorzystny trend będzie się zmieniał. Wszyscy bowiem jesteśmy zobowiązani do ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji. Przed nami powoli otwiera się sezon rozrodowy koni. Między innymi z tego powodu temat otwierający to wydanie „Weterynarii w Terenie” dotyczy grzybiczych zapaleń macicy u klaczy. Prezentujemy również wywiad z jego autorką, dr Dominiką Domańską, specjalizującą się w rozrodzie koni. Z uwagi na nadchodzący „gorący” okres dla wszystkich zajmujących się rozrodem koni, szczególnie polecam ten artykuł i zachęcam do jego przeczytania. Oczywiście ten numer obfi tuje również w treści przydatne dla specjalistów chorób trzody chlewnej oraz przeżuwaczy. Mam nadzieję, że ich wysoki poziom merytoryczny zachęci Państwa do stałej prenumeraty „Weterynarii w Terenie”.

Życzę przyjemnej lektury.

VET NEWS

Vet News

Najnowsze wieści ze świata weterynarii dużych zwierząt

ARTYKUŁ PROMOCYJNY

Pierwszy program w Polsce dla lekarzy weterynarii pracujących w terenie

ZOFER to program informatyczny dedykowany dla lekarzy weterynarii pracujących z końmi w terenie. Pracując na prezentowanej poniżej aplikacji, lekarz zyskuje dodatkowe korzyści: mobilność, elastyczność, optymalizację czasu pracy. Program jest produktem polskim uwzględniającym wymagającą specyfikę pracy w terenie.

KONIE

Grzybicze zapalenia macicy u klaczy

Grzybicze zapalenia macicy pomimo rzadkiego występowania stanowią poważny czynnik etiologiczny niepłodności klaczy. Metody diagnostyczne stosowane do wykrycia tego rodzaju zapalenia nie należą do skomplikowanych i są powszechnie dostępne (m.in. badanie cytologiczne, mykologiczne). Natomiast największą trudnością jaką napotykają lekarze weterynarii, jest skuteczne leczenie tej jednostki chorobowe (m.in. poprzez ograniczoną ilość dostępnych preparatów, złożoność i długotrwałość leczenia). Dodatkowo leczenie to obarczone jest częstymi nawrotami.

VET-KWESTIONARIUSZ

Konie – wyjątkowe zwierzęta

Rozmowa z dr n. wet. Dominiką Domańską, cenionym hipiatrą, asystentką w Katedrze Chorób Dużych Zwierząt z Kliniką Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie. W swojej pracy klinicznej zajmuje się rozrodem koni – leczeniem niepłodności, inseminacją, diagnostyką oraz leczeniem mastitis u klaczy. Swoje naukowe aspiracje wiąże z wykorzystaniem technik wspomaganego rozrodu u koni.

TRZODA CHLEWNA

Tak mało, jak to tylko możliwe, tak dużo, jak to konieczne – racjonalne stosowanie antybiotyków

Racjonalne stosowanie antybiotyków jest w ostatnich latach przedmiotem szerokiej dyskusji. Niezależnie od różnych opinii na temat wykorzystywania antybiotyków w medycynie weterynaryjnej w kontekście narastania lekooporności bakterii, konieczne, z wielu względów, jest racjonalizowanie wykorzystania antybiotyków w ochronie zdrowia zwierząt, w tym w produkcji trzody chlewnej. Odpowiedzialne stosowanie antybiotyków powinno stanowić integralną część dobrych praktyk weterynaryjnych. W artykule przedstawiono podstawowe zasady odpowiedzialnego stosowania antybiotyków.

Wpływ odporności biernej na skuteczność szczepienia prosiąt

Prosięta rodzą się pozbawione przeciwciał i decydującą rolę w ochronie przed zakażeniem w początkowym okresie ich życia odgrywa odporność siarowa, której głównym elementem są przeciwciała, pojawiające się we krwi prosiąt ciągu 48 godzin po urodzeniu. Niektóre programy szczepień uwzględniają zarówno szczepienie loch, jak i prosiąt przed odsadzeniem. W takich sytuacjach teoretycznie może dochodzić do interferencji przeciwciał siarowych ze szczepionką, co niekiedy, w przypadku wysokich mian przeciwciał neutralizujących, może skutkować obniżeniem skuteczności immunizacji.

Choroby świń wywoływane przez mykoplazmy

Mykoplazmy wywołują u świń szereg chorób o różnorodnych objawach klinicznych i są przyczyną istotnych strat ekonomicznych. Oprócz najbardziej znanej, M. hyopneumoniae, na uwagę zasługują również gatunki: M. hyorhinis, M. hyosynoviae oraz M. suis. Artykuł przedstawia najważniejsze zagadnienia dotyczące etiopatogenezy, rozpoznawania oraz zwalczania chorób mykoplazmowych świń.

BYDŁO

Kryptosporydioza cieląt – problem hodowców i lekarzy weterynarii

Cryptosporidium spp. są jednokomórkowymi pierwotniakami pasożytującymi m.in. w przewodzie pokarmowym i układzie oddechowym wielu gatunków ssaków, w tym u bydła i człowieka. Poza długim okresem przeżywania w środowisku zewnętrznym cechuje się on bardzo niską dawką zakaźną, ponieważ po dostaniu się do światła jelita dochodzi do masywnego namnażania, gdzie dochodzi do uszkodzenia i złuszczenia mikrokosmków jelitowych, a tym samym do powstania wodnistej, uporczywej biegunki i odwodnienia.

ZESTAWIENIE PRODUKTOWE

PRODUKTY LECZNICZE przeciwko pasożytom wewnętrznym u bydła

Zestawienie produktów leczniczych przeciwko endopasożytom bydła

BYDŁO

Metaboliczne uwarunkowania dla zdrowia i produkcyjności krów mlecznych w okresie okołoporodowym

Celem tego artykułu jest przedstawienie podstawowych czynników ryzyka związanych ze zmianami metabolicznymi mogącymi wpływać na zdrowie i produktywność krów mlecznych, jak również patogenetycznych powiązań między różnorodnymi problemami zdrowotnymi w okresie okołoporodowym u wysokowydajnych krów mlecznych.

Rzadko spotykane czynniki etiologiczne mastitis u krów

Wśród patogenów gruczołu mlekowego niezależnie od regionu geograficznego dominują paciorkowce i gronkowce. Zapalenia wymienia na tle pałeczek Gram-ujemnych zdarzają się rzadziej, ale ze względu na stopień nasilenia objawów klinicznych są uznawane za najbardziej problematyczne. Wśród patogenów rzadko spotykanych Polsce należy wymienić Cor.bovis, T. pyogenes, Prototheca spp., Enterococcus spp. i przypuszczalnie Mycoplasma spp. W niniejszej pracy zostaną omówione takie patogeny jak rototheca spp. i Mycoplasma spp.

ARTYKUŁ PROMOCYJNY

Zapalenie wymienia wywoływane przez Streptococcus uberis: trudna walka

WHO podkreśla konieczność ostrożnego stosowania antybiotyków w celu zmniejszenia ryzyka rozwoju oporności drobnoustrojów zarówno u ludzi, jak i u zwierząt.

BYDŁO

Prawidłowe żywienie chroni krowy przed chorobami metabolicznymi

Właściwe żywienie i postępowanie z krowami po porodzie pozwala uniknąć wielu chorób i zaburzeń metabolicznych występujących po wycieleniu. Doświadczenia prowadzone w Sano Agrar Institut pokazują, że nawet u krów wysoko wydajnych można znacznie ograniczyć występowanie problemów poporodowych, które występują w wielu stadach, także przy niższej wydajności. Dobrze zbilansowana dawka pokarmowa z wysokiej jakości składnikami oraz odpowiednia ilość dodatków witaminowo mineralnych mają tu kluczowe znaczenie.

Kiedy warto odstąpić od zabiegu inseminacji jałówek i krów?

Sztuczna inseminacja jest jedną z najpopularniejszych biotechnik stosowanych w rozrodzie bydła. Na przestrzeni lat obserwuje się spadek skuteczności zabiegu, co warunkowane jest wieloma czynnikami, związanymi zarówno z wykonywaniem samej procedury, jak i dobrostanem oraz zdrowiem krów. Niniejsza publikacja ma na celu przedstawienie najczęstszych wątpliwości, pojawiających się podczas inseminacji oraz wskazanie narzędzi diagnostycznych, pomocnych w podejmowaniu decyzji o ewentualnym od niej odstąpieniu.

ARTYKUŁ PROMOCYJNY

Łączenie iniekcyjnych leków przeciwbakteryjnych i ich interakcje w terapii.

Od czasu odkrycia pierwszego antybiotyku – peniciliny G w 1928 r. – postęp nauki oraz inwestycje przemysłu farmaceutycznego doprowadziły do odkrycia związków o szerszym spektrum oraz silniejszym działaniu antyinfekcyjnym. Od tego czasu odkrywanie nowych antybiotyków uległo jednak spowolnieniu i zarządzanie już istniejącymi substancjami stało się kluczowe w racjonalnym użyciu antybiotyków. Odkrycie ostatniej nowej grupy antybiotyków miało miejsce w 1987 r. Mając to na uwadze, musimy lepiej wykorzystywać dobrze znane substancje, np. benzylopenicilinę i dihydrostreptomycynę. Możliwa jest poprawa klinicznej skuteczność poprzez łączenie działania antybiotyków, w poszukiwaniu efektu synergii lub addycji by poszerzyć spectrum lub wzmóc siłę działania znanych już i używanych antybiotyków.

DOBRZE WIEDZIEĆ

Eradykacja paciorkowca bezmleczności

Streptococcus agalactiae był uznawany w pierwszej połowie XX wieku za główną przyczynę mastitis w stadach bydła mlecznego, dlatego też większość programów jego kontroli oraz badań naukowych od początku pierwszej identyfikacji (lata 30.) aż do lat 70. stanowiła właśnie o tej bakterii (1). Eradykacja ze stada nie jest tak skomplikowana i czasochłonna jak na przykład innego przedstawiciela z grupy bakterii zakaźnych gronkowca złocistego (Staphylococcus aureus), stąd przez wielu lekarzy weterynarii zajmujących się jakością mleka w Europie Zachodniej, jest uważany za ciekawostkę medyczną.

VET-LEX

Vet lex

CO W PRAWIE PISZCZY?

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij