Weterynaria w Terenie wydanie nr 4/2018
Weterynaria w Terenie wydanie nr 4/2018

"Weterynaria w Terenie” to specjalistyczne czasopismo stworzone specjalnie dla lekarzy weterynarii zajmujących się leczeniem zwierząt dużych oraz hodowlanych i stadnych.

Tematyka poruszana w czasopiśmie dotyczy leczenia wszystkich gatunków zwierząt hodowlanych: bydła, trzody chlewnej, drobiu oraz pozostałych zwierząt gospodarskich: owiec, kóz i drobnego inwentarza. W każdym numerze znajdziesz praktyczne porady i zagadnienia z zakresu profilaktyki, diagnostyki oraz metod leczenia. Dowiesz się, jak sprawnie leczyć skomplikowane przypadki kliniczne.

TEMAT SEZONU

Sterowanie rozrodem − czy pełna synchronizacja jest konieczna?

Sterowanie rozrodem jest szeregiem zabiegów, które służą temu, aby każda krowa, którą chcemy dalej użytkować, zaszła w ciążę. Skuteczność tych zabiegów należy więc rozpatrywać z perspektywy stada, a nie jak dotąd z perspektywy pojedynczego zwierzęcia. Należy sobie zdawać sprawę z tego, że w nowoczesnym prowadzeniu rozrodu nie tylko istotna jest sama ciąża, ale także czas jej uzyskania. Wskaźnikiem, który pozwala analizować jakość naszego rozrodu i równocześnie porównywać z innymi fermami, jest Pregnancy Rate (PR). Jego składowymi są Conception Rate (CR) oraz Heat Detection Rate (HDR).

VET-KWESTIONARIUSZ

Nowoczesny rozród okiem praktyka

Rozmowa z lek. wet. Sławomirem Koźmińskim, absolwentem Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Jego specjalizacją jest rozród zwierząt. Wśród jego zainteresowań znajdują się także choroby zakaźne oraz chirurgia. Jak sam podkreśla, ważne jest dla niego stałe podnoszenie kwalifikacji do momentu stania się audytorem na fermach krów zarówno mlecznych, jak i mięsnych. W wolnych chwilach relaksuje się przy partii golfa lub na górskim stoku, jeżdżąc na snowboardzie.

BYDŁO

Zastosowanie surowic odpornościowych w zapobieganiu chorobom narządu oddechowego u cieląt

Niedobór biernej odporności siarowej prowadzi u cieląt do poważnych konsekwencji zdrowotnych, generujących straty. Surowice odpornościowe, mimo że nie zastąpią odporności siarowej, mogą \ być przydatne podczas odchowu cieląt. W artykule omówiono możliwości i ograniczenia zastosowania surowic odpornościowych.

Wybrane zabiegi chirurgiczne w obrębie sromu i pochwy u bydła

Zjawisko niepłodności na tle pourazowych zaburzeń w obrębie sromu i pochwy wydaje się być tematem stosunkowo mało poznanym i niedocenianym w bujatrii. Głównymi problemami w tym zakresie wydają się być nieszczelności sromu oraz zaburzenia ukątowania pochwy prowadzące do gromadzenia się powietrza lub moczu w obrębie dróg rodnych. Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie wybranych zaburzeń wpływających na płodność samic oraz możliwości ich chirurgicznej korekty.

Sposoby repozycji wypadniętej macicy u krowy

Wypadnięcie macicy u krowy jest bardzo groźnym zjawiskiem wymagającym natychmiastowej pomocy ze strony lekarza weterynarii, polegającej zwykle na repozycji wypadniętego organu. Sposób postępowania zależy od stanu ściany macicy i pozycji krowy, u której doszło do jej wypadnięcia. Zamiarem niniejszej publikacji jest przedstawienie różnych metod, stosowanych w terenie, pozwalających na optymalną repozycję wypadniętej macicy u krowy.

Perspektywa stworzenia superbakterii – czy naprawdę taka odległa?

Wzrasta znaczenie oporności bakterii zarówno u ludzi, jak i u zwierząt. Pomimo zmian w prawodawstwie polskim według ostatnich danych ECDC wzrasta zużycie antybiotyków w Polsce. Sektor produkcji bydlęcej stanowi ważną, ale nie jedyną część zużycia środków przeciwdrobnoustrojowych. W tym aspekcie na szczególną uwagę zasługują 2 choroby bakteryjne bydła, które w związku ze swoją polietiologiczną naturą oraz trudnościami w leczeniu generują największe straty: zespół oddechowy bydła i zapalenie wymienia.

CEVOLUTION

Metody diagnostyczne

Jak podkreślano w poprzednim artykule (WWT 3/2018), algorytmy diagnostyczne opierają się na pytaniach, na które odpowiedzi udziela się głównie na podstawie informacji uzyskanych z badania klinicznego i wywiadu. Jednakże medycyna zwierząt gospodarskich wiąże się również nierozerwalnie z interpretacją parametrów zdrowotnych stada jako wskaźnika sytuacji ogólnej na fermie. Należy również uwzględnić dane zbierane pośmiertnie, na przykład podczas sekcji zwłok, lub dane zbierane w rzeźniach (jeżeli mamy taką możliwość). Dane te dostarczają cennych informacji klinicznych, które mogą być wykorzystane do oceny zdrowia całego stada.

Z TERENU

Odwrócenie trzewi, lewostronne rozszerzenie jelita ślepego u krowy rasy MM (situs inversus, dilatation caeci)

Krowa rasy MM, m.c. – 750 kg, wiek – 5 lat, po dwóch miesiącach od drugiego wycielenia straciła apetyt i spadła jej wydajność mleczna. Podczas badania klinicznego stwierdzono odwrócenie trzewi i słaby wypuk bębenkowy w lewym dole głodowym. Po leczeniu zachowawczym apetyt wrócił. Miesiąc później pacjentka straciła ponownie apetyt, tym razem dół głodowy lewy był mocno uwypuklony. Stwierdzono lewostronne rozszerzenie jelita ślepego. Konieczna była interwencja chirurgiczna, która uwidoczniła zrosty jelita ślepego ze ścianą jamy brzusznej.

TRZODA CHLEWNA

Mycoplasma hyopneumoniae Cz. II − epidemiologia

Mycoplasma hyopneumoniae występuje na całym świecie w intensywnej hodowli trzody chlewnej i powoduje zaburzenia w obrębie układu oddechowego spowodowane stanem zapalnym. Rozpoznawanie zakażenia Mycoplasma hyopneumoniae może opierać się na różnych podejściach: objawach klinicznych u chorujących zwierząt, obecności zmian w płucach (zarówno makroskopowych, jak i mikroskopowych), wykryciu odpowiedzi gospodarza w badaniach serologicznych (zarówno w surowicy, jak i płynie ustnym) oraz wykryciu samego zarazka (posiew lub techniki detekcji molekularnej – IF, ISH, PCR).

Choroby świń wywoływane przez beztlenowce z rodzaju Clostridium

Bakterie z rodzaju Clostridium są stosunkowo dużymi, beztlenowymi, Gram-dodatnimi laseczkami, które występują albo jako formy wegetatywne, albo przetrwalniki. Ich naturalne środowiska to gleba oraz przewód pokarmowy zwierząt i ludzi. Celem niniejszej pracy jest charakterystyka zakaźnego martwicowego zapalenia jelit prosiąt wywoływanego przez Clostridium perfringens typu C, zapalenia jelit u prosiąt wywoływanego przez C. perfringens typu A, zapalenia jelitprosiąt i warchlaków wywołanego przez C. difficile oraz nagłej śmierci tuczników i loch wywołanej przez C. novyi.

Mycoplasma suis w produkcji trzody chlewnej wraz z opisem przypadku

Mycoplasma suis (wcześniej znana jako Eperythrozoon suis) jest patogenem wywołującym anemię hemolityczą świń o podłożu immunologicznym. Raz zakażone zwierzę pozostaje nosicielem do końca życia. Do strategii kontroli infekcji należą antybiotykoterapia oraz dobre praktyki produkcyjne. Celem artykułu jest opis przypadku oraz zaprezentowanie aktualnego stanu wiedzy na temat zapobiegania oraz diagnostyki choroby.

Dodatki fitogeniczne w żywieniu świń

Zakaz stosowania antybiotykowych stymulatorów wzrostu (ASW) w żywieniu zwierząt przyczynił się do intensyfikacji badań w poszukiwaniu substancji, które mogłyby zastąpić wycofane ASW. Na całym świecie obserwowane jest ogromne zainteresowanie różnego rodzaju substancjami roślinnymi jako tymi, które mogłyby zastąpić zakazane ASW i ograniczyć negatywne konsekwencje będące wynikiem ich wycofania. W przedstawionym przeglądzie piśmiennictwa omówione zostały aktualne dane na temat wpływu substancji pochodzenia roślinnego na parametry produkcyjne świń w różnym wieku.

Wpływ lektyny fasoli na strukturę i funkcje przewodu pokarmowego prosiąt – czyli jak zahartować jelita przed odsadzeniem?

Preparat zawierający lektyny fasoli zwyczajnej jest nowatorskim dodatkiem paszowym z polskim rodowodem. Mimo że lektyny te były dotychczas rozumiane jako substancje o charakterze antyżywieniowym, zastosowane per os w 10.-14. dniu życia prosięcia pozwala na uzyskanie pełnej dojrzałości przewodu pokarmowego jeszcze przed odsadzeniem, przypadającym na 28. dzień życia.

KONIE

Alternatywne metody ochrony kopyt

Konie często potrzebują ochrony kopyt po rozkuciu lub do pracy na wymagających podłożach. W celu ochrony kopyt, oprócz metalowych podków, można stosować buty oraz przyklejane podkowy z innych materiałów. W artykule zostaną umówione zalety i wady ich stosowania.

DOBRZE WIEDZIEĆ

Kilka słów o jakości mleka i nie tylko, czyli relacja stopmastitis.pl z tegorocznych międzynarodowych konferencji

Tegoroczne wakacje zapamiętamy nie tylko z powodu nieustających upałów. W świecie bujatryki tego lata zbiegły się dwa bardzo ważne i opiniotwórcze wydarzenia. Mowa tu o Międzynarodowej Konferencji Bujatrycznej pod egidą National Mastitis Council, która odbyła się 11-13 czerwca w Mediolanie (Włochy), oraz o 30. Międzynarodowym Kongresie Bujatrycznym w Sapporo (Japonia) który trwał od 28 sierpnia do 1 września.

Ubytek przegrody międzykomorowej u cielęcia – opis przypadku

Wady wrodzone serca u bydła są rzadkie. Artykuł opisuje przypadek 8-tygodniowego cielaka, u którego zdiagnozowano ubytek błoniastej części przegrody międzykomorowej. Klinicznie wady tego typu charakteryzują się skurczowym szmerem w badaniu osłuchowym, a ich podejrzenie może nasunąć trudno leczące się schorzenie układu oddechowego. Ostateczne rozpoznanie wady wrodzonej można postawić tylko na podstawie badania echokardiograficznego.

PROGRAM EDUKACYJNY

Testowy Program Edukacyjny

Zapraszamy do wzięcia udziału w Testowym Programie Edukacyjnym. Pytania są związane tematycznie z pracami publikowanymi na łamach naszego czasopisma. W ciągu roku mogą Państwo zdobyć 15 punktów edukacyjnych. Szczegóły pod nr. tel. 32 788 51 15.

WYDARZENIA

Jesień w Ciechanowcu, czyli choroby bydła po raz VII

Już po raz kolejny w drugiej połowie września (21-22.09.2018 r.) spotkaliśmy się w Ciechanowcu w hotelu Nowodwory, by porozmawiać o chorobach bydła.

Bujatria okiem praktyków Mazurska Akademia Weterynaryjna w Mrągowie

UBAC – skuteczna ochrona przed Strep. uberis Kongres Hipra Polska w Łochowie

Hipra Polska 13-14 września 2018 r. zaprosiła lekarzy weterynarii pracujących z bydłem mlecznym do Łochowa, aby przedstawić im swój najnowszy produkt, szczepionkę przeciw zapaleniom wymienia powodowanym przez bakterię Streptococcus uberis.

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij