Weterynaria w Terenie wydanie nr 1/2019
Weterynaria w Terenie wydanie nr 1/2019

"Weterynaria w  Terenie" jest ogólnopolskim kwartalnikiem.

Czasopismo przeznaczone jest dla wyselekcjonowanej grupy zawodowej lekarzy weterynarii oraz techników weterynarii – specjalizujących się w problematyce leczenia zwierząt dużych oraz lekarzy opiekujących się stadami.

VET-NEWS

VET-NEWS

Najnowsze doniesienia z branży.

TEMAT SEZONU

Program kontroli jakości mleka − doświadczenia własne

Globalny rynek mleka po ostatnich perturbacjach wychodzi na prostą. Analitycy z IFCN przewidują, że do 2030 roku zapotrzebowanie na produkty mleczne wzrośnie o 30%. Przy takim systemie pracy bardzo ważne jest minimalizowanie kosztów. Najdroższą chorobą bydła mlecznego jest zapalenie wymienia, które dotyka ponad 40% hodowanych zwierząt. Ograniczenie zużycia antybiotyków w hodowlach gospodarskich w przeciągu najbliższych lat to ogromne wyzwanie dla całego sektora rolniczego.

VET-KWESTIONARIUSZ

Profilaktyka i chęć ciągłego rozwoju drogą do sukcesu!

Rozmowa z lek. wet. Jackiem Ptakiem.

BYDŁO

Inwazje pierwotniacze bydła

Jednym z problemów w hodowli bydła są inwazje pasożytnicze, a wśród nich inwazje pierwotniacze, często niedoceniane, błędnie diagnozowane lub uchodzące uwadze zarówno hodowcy, jak i lekarza weterynarii. Ekstensywność zarażenia opisanymi pasożytami jest zależna od warunków klimatycznych, systemu chowu oraz wieku zwierząt. W pracy przedstawiono najczęściej oraz stosunkowo rzadziej występujące inwazje tego typu, skupiając się na inwazjologii, przebiegu klinicznym choroby, diagnostyce, leczeniu i zapobieganiu inwazji.

ZESTAWIENIE PRODUKTOWE

PRODUKTY LECZNICZE przeciwko pasożytom wewnętrznym

Zestawienie produktowe.

BYDŁO

Programy hormonalne stosowane u bydła mlecznego – wady i zalety

Programy synchronizacji i indukcji rui u krów mlecznych od ponad 20 lat są przydatnym narzędziem w codziennej pracy lekarza weterynarii zajmującego się leczeniem niepłodności. Przez ten okres zmieniło się bardzo wiele w hodowli bydła mlecznego, sposobie utrzymania i żywienia. Coraz większe możliwości diagnostyczne wraz z analizą wskaźników rozrodu wpłynęły pozytywnie na poprawę protokołów leczenia. Niemniej sukces programów hormonalnych jest limitowany przez wiele czynników, na które bezpośrednio nie mamy wpływu.

CEVOLUTION

Syndrom oddechowy bydła

Wśród chorób zakaźnych, które dotykają bydło na całym świecie, syndrom oddechowy bydła (BRD) jest główną przyczyną strat gospodarczych w odchowie cieląt powyżej 15. dnia życia. Jest to wieloczynnikowy zespół chorób układu oddechowego wywoływany przez czynniki zakaźne w połączeniu z warunkami środowiskowymi i stresem.

BYDŁO

Żywienie krów po porodzie

Właściwe żywienie krów po porodzie pomaga dobrze rozpocząć laktację oraz uniknąć wielu chorób i zaburzeń metabolicznych. Doświadczenia prowadzone w Sano Agrar Institute pokazują, że nawet u krów wysoko wydajnych można znacznie ograniczyć występowanie problemów poporodowych, które pojawiają się w wielu stadach, także przy niższej wydajności. Dobrze zbilansowana dawka pokarmowa o wysokiej wartości pokarmowej i jakości oraz odpowiednia ilość dodatków witaminowo-mineralnych mają tu kluczowe znaczenie.

TRZODA CHLEWNA

Mycoplasma hyopneumoniae Cz. III – czynniki ryzyka, aklimatyzacja loszek

Mycoplasma hyopneumoniae występuje na całym świecie w intensywnej hodowli trzody chlewnej i powoduje zaburzenia w obrębie układu oddechowego spowodowane stanem zapalnym. Rozpoznawanie zakażenia Mycoplasma hyopneumoniae może opierać się na różnych podejściach: objawach klinicznych u chorujących zwierząt, obecności zmian w płucach (zarówno makroskopowych, jak i mikroskopowych), wykryciu odpowiedzi gospodarza w badaniach serologicznych (zarówno w surowicy, jak i płynie ustnym) oraz wykryciu samego zarazka (posiew lub techniki detekcji molekularnej – IF, ISH, PCR).

Beztlenowce – ważna, trudna w rozpoznawaniu przyczyna biegunek prosiąt, warchlaków i tuczników

Problem chorób świń wywoływanych przez beztlenowce ma coraz większe znaczenie praktyczne. Zagadnienie to nie jest łatwe dla diagnostyki klinicznej sekcyjnej i laboratoryjnej ze względu na niepełną wiedzę odnośnie właściwości biologicznych beztlenowców oraz patogenezę rozwoju zakażeń, zróżnicowany obraz kliniczny i sekcyjny zakażeń świń, a także trudne technicznie do uzyskania (warunki beztlenowe) i wymagające doświadczenia oraz dużej wiedzy w zakresie interpretacji wyniki badań laboratoryjnych. Główną rolę w zwalczaniu chorób beztlenowcowych odgrywa immunoprofilaktyka.

Nowe możliwości badania stada loch w kierunku PRRSV

Zasadniczym elementem programu zwalczania PRRS jest eliminacja krążenia PRRSV w stadzie loch i eliminacja transmisji pionowej, czyli jego stabilizacja. Obecność transmisji pionowej PRRSV w stadzie podstawowym może być wykrywana na podstawie badania PCR na obecność wirusa w surowicy prosiąt w wieku około odsadzeniowym, w surowiczo-krwistym wysięku uzyskiwanym z jąder kastrowanych prosiąt i amputowanych ogonów, a także w sznurach pępowinowych noworodków.

Analiza przypadków konfiskaty tusz w zakładach mięsnych

Poszukiwanie produktów wysokiej jakości przez konsumentów staje się coraz większym wyzwaniem dla producentów. Usprawnienie procesu komunikacji pomiędzy zakładem mięsnym a lekarzem weterynarii opiekującym się stadem może pomóc w podejmowaniu właściwych decyzji (dotyczących wyników badania poubojowego, występowania konfiskat tusz bądź narządów).

VET-LEKI

Co to są leki weterynaryjne i jak jest regulowana ich obecność na rynku?

Właściwe stosowanie leków weterynaryjnych przyczynia się do zapobiegania lub leczenia chorób występujących u zwierząt. Ponadto w przypadku zwierząt gospodarskich produkujących żywność wpływa ono na zwiększenie bezpieczeństwa żywności – tylko zdrowe zwierzęta gospodarskie mogą zostać włączone do łańcucha żywnościowego. Zgodnie z wymogami prawa lekarz weterynarii może stosować wyłącznie dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej weterynaryjne produkty lecznicze.Tylko takie produkty mają potwierdzoną jakość, skuteczność i bezpieczeństwo.

KONIE

Bezpiecznie do celu, czyli o przemieszczaniu koni ze złamaniami kończyn

Złamania kończyn u koni powstają w przeważającej części w wyniku jednorazowego zdarzenia o dużej sile, które przerywa ciągłość kości, dzieląc ją całkowicie na przynajmniej dwie części. Prognoza w przypadku złamań całkowitych kończyn jest zmienna w zależności od umiejscowienia i charakteru urazu, temperamentu konia, jego wieku oraz wagi, a także operacyjnych możliwości jego zaopatrzenia, jednakże właściwa stabilizacja na czas transportu poprzedzającego interwencję chirurgiczną ma znaczenie krytyczne, jeśli oczekujemy jej pomyślnego rezultatu.

DOBRZE WIEDZIEĆ

Obalamy mity w tematach związanych z jakością mleka!

Zanim przejdziemy do dalszej części artykułu, kilka słów, dlaczego tym razem zdecydowaliśmy się na taką formę. Pomimo faktu, że mamy stały dostęp do wiedzy i w miarę własnych możliwości jesteśmy w stanie zweryfikować każdą przekazaną nam informację, coraz częściej dochodzi do sytuacji, że „Kłamstwo obiegnie cały świat zanim prawda zdąży włożyć buty” (Terry Prachett).

WYDARZENIA

Cielę to przyszła krowa

Pod takim hasłem odbyła się grudniowa Konferencja Bujatryczna na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Od 7 do 8 grudnia 2018 r. w Auli Jana Pawla II można było wysłuchać wykładów zagranicznych i polskich prelegentów, którzy w pięciu sesjach tematycznych przedstawili czynniki wpływające na wzrost i rozwój cieląt, od życia płodowego do dorosłości.

VET-LEX

Co w prawie piszczy?

Najnowsze doniesienia z zakresu prawa weterynaryjnego.

PROGRAM EDUKACYJNY

Testowy Program Edukacyjny

Zapraszamy do wzięcia udziału w Testowym Programie Edukacyjnym.

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij