Choroby Koni
Choroby Koni

Drodzy Czytelnicy,

Wydanie dodatku „Weterynaria w Terenie. Choroby Koni 2019” powoli staje się już tradycją towarzyszącą wrocławskiej konferencji „Nowości w chorobach wewnętrznych koni”. Zarówno program konferencji, jak i zawartość dodatku są bardzo atrakcyjne merytorycznie, wobec czego lekarze hipiatrzy będą mieli możliwość wzbogacenia lub odświeżenia swojej wiedzy. Tegoroczna tematyka dodatku jest mocno zróżnicowana i obejmuje zagadnienia zarówno chirurgiczne, internistyczne, nowoczesnych technik biotechnologii, jak i chorób zakaźnych. Na szczególną uwagę zasługuje artykuł dr Katarzyny Płoneczki-Janeczko dotyczący nowych regulacji prawnych dotyczących wprowadzania zwierząt koniowatych na teren Unii Europejskiej. Mając na względzie dobro polskiej i europejskiej populacji koni oraz w obawie przed błędną interpretacją prawa, autorka zauważyła pilną potrzebę przybliżenia zagadnień dotyczących handlu wewnątrz Wspólnoty żywymi końmi i materiałem biologicznym, z uwzględnieniem nasienia końskiego. Jest to w pełni uzasadniona potrzeba, biorąc pod uwagę liczbę zwierząt tego gatunku eksportowanych bądź czasowo przebywających poza terenem wspólnoty. Kolejnym artykułem, świetnie przygotowanym, z dużą liczbą rycin, jest artykuł dr Dominiki Domańskiej z Katedry Chorób Zwierząt Gospodarskich z Kliniką Koni SGGW dotyczący biotechnologii w rozrodzie koni. Te nowoczesne techniki rozrodu wspomaganego pozwala uzyskać więcej niż jedno źrebie w sezonie od wartościowych klaczy hodowlanych lub klaczy sportowych, biorących udział w zawodach, bez przerywania ich kariery sportowej. Oczywiście lekarze zainteresowani innymi dziedzinami hipiatrii również znajdą treści merytorycznie zgodne z ich profilem, chociażby cały szereg ciekawych artykułów ortopedycznych. Mam nadzieję, że lektura dodatku „Weterynaria w Terenie. Choroby Koni 2019” będzie dla Państwa ciekawa, a treści w niej zawarte znajdą zastosowanie w praktyce. Z kolei jako redaktor naczelny „Weterynarii w Terenie” już deklaruję podobny dodatek w przyszłym roku, zawierający niemniej ciekawe treści.

Życzę przyjemnej lektury

KONIE

Biomechanika ruchu kończyn konia – klucz do prawidłowej diagnostyki kulawizn

Biomechanika bada ruch mechaniczny zwierzęcia oraz jego przyczyny i skutki. Wiedza z zakresu prawidłowej biomechaniki ruchu koni oraz jej odchyleń związanych z budową zwierzęcia stanowi ważny aspekt prawidłowego diagnozowania kulawizn. W artykule przedstawiono informacje z zakresu biomechaniki kończyny piersiowej i miednicznej konia w odniesieniu do anatomii.

Zastosowanie biotechnologii w rozrodzie koni – aktualne informacje

Techniki wspomaganego rozrodu u koni na przestrzeni ostatnich 40 lat sukcesywnie ewoluują i dynamicznie rozwijają się. Począwszy od sztucznego unasieniania, czy to nasieniem świeżym, czy mrożonym, a na klonowaniu kończąc.

Grypa koni – najnowsze doniesienia w zakresie profilaktyki

Grypa koni jest wysoko zaraźliwą chorobą układu oddechowego koni, powodującą wybuchy epidemii na całym świecie, oprócz kilku wysp (w tym Islandii i Nowej Zelandii). Każdy epizod masowych zachorowań powoduje ogromne straty ekonomiczne ze względu na błyskawiczne szerzenie się wirusa, szczególnie podczas imprez skupiających dużą liczbę koni w jednym miejscu (zawody, pokazy) czy przez transport koni.

Nowe przepisy dotyczące wprowadzania do Unii Europejskiej koniowatych po 1 stycznia 2019 roku w aspekcie chorób zakaźnych

Nowy rok 2019 przyniósł zmiany dotyczące warunków wprowadzania do Unii Europejskiej zwierząt z rodziny koniowatych, ich nasienia, komórek jajowych i zarodków. Ponownie określone zostały warunki dotyczące m.in. zdrowia zwierząt – istotną zmianą są uregulowania prawne nt. badań laboratoryjnych w przypadku wirusowego zapalenia tętnic koni. Do wykazu państw trzecich, z których możliwe jest wprowadzanie do UE koniowatych, dołączyła Bośnia i Hercegowina. Kuwejt zyskał możliwość wprowadzania nasienia koniowatych, zaś Turcja uzyskała możliwość wprowadzania zarejestrowanych koniowatych z wybranych prowincji, które są wolne od nosacizny.

Fizjologia i patologia okresu okołoporodowego u klaczy konika polskiego

Koniki polskie są rasą koni prymitywnych, wywodzącą się bezpośrednio od dzikich tarpanów, które kojarzono na przełomie XVIII i XIX w. z miejscowymi końmi, zamieszkującymi rejon wschodniej Polski. Artykuł podejmuje tematykę fizjologii i patologii okresu okołoporodowego u klaczy konika polskiego.

Przewlekły postępujący obrzęk limfatyczny u koni

Czynniki powodujące postępujący obrzęk limfatyczny, są tematem wielu badań, jednakże nadal brak jest jednoznacznej przyczyny. Wpływ na występowanie zmian naczyniowych mogą mieć zmiany metaboliczne elastyny. Badania nad czynnikami dziedzicznymi wykazały, że niektóre linie genetyczne niemieckich koni gorącokrwistych są bardziej narażone na występowanie choroby, jednakże dotychczas nie zdefiniowano markera genetycznego lub mutacji odpowiedzialnej za występowanie obrzęku limfatycznego.

6 panel test – zmiany w hodowli koni

Wraz ze wzrostem popularności konkurencji jeździeckich w stylu western wzrasta zapotrzebowanie na konie do uprawiania wszelkiego rodzaju odłamów tej dyscypliny jeździeckiej. Dzięki temu w ostatnich latach coraz większą popularnością zaczynają cieszyć się konie o ciekawych umaszczeniach – odmianach palomino, srokatych, bułanych.

Eutanazja u koni – wskazania i sposób przeprowadzania

Jest wiele powodów, przez które można poddać konia eutanazji. Powszechnym jest starość, gdy stan konia pogorszył się do tego stopnia, że jakość jego życia wykracza poza przyjęte normy dobrostanu. Inne przyczyny to poważne urazy lub choroba, której nie można skutecznie leczyć. Opcje dotyczące eutanazji należy szczegółowo omówić pomiędzy właścicielem a lekarzem weterynarii przed podjęciem decyzji o uśmierceniu zwierzęcia.

Diagnostyka radiologiczna w aspekcie technicznym Cz. I – poprawne wykonywanie podstawowych projekcji radiologicznych kończyn u koni

Diagnostyka radiologiczna struktur układu ruchu u koni jest obecnie najczęściej stosowaną metodą obrazowania u tego gatunku. Rolą lekarza weterynarii badającego przyczynę chociażby kulawizny jest postawienie trafnego rozpoznania na podstawie objawów klinicznych, badania ortopedycznego, radiologicznego i innych.

Badanie ultrasonograficzne ścięgna mięśnia zginacza powierzchownego palców (ang. SDFT) Technika badania

Ultrasonografia w medycynie została wykorzystana po raz pierwszy w późnych latach 60., w medycynie weterynaryjnej natomiast do diagnozy ciąży na początku lat 70. (1). Piotr Curie w 1880 roku odkrył zjawisko piezoelektryczne, wykorzystywane do dziś w powstawaniu fal ultradźwiękowych. Obecnie do produkcji kryształów stosuje się ceramiczne materiały syntetyczne w postaci cyrkonianu ołowiu i tytanianu (2).

Ostre uszkodzenie nerek u koni – aktualny stan wiedzy

„Ostra niewydolność nerek” to termin stosowany od dawna do opisania ostrego, odwracalnego wzrostu ilości azotowych produktów przemiany materii związanych z przejściowym zmniejszeniem czynności nerek spowodowanym hipoperfuzją.

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij