Choroby Koni
Choroby Koni

Drodzy Czytelnicy

Z ogromną radością oddajemy w Państwa ręce dodatek „Weterynarii w Terenie”, poświęcony w całości chorobom koni. Mimo że w skali kraju odsetek lekarzy weterynarii zajmujących się wyłącznie leczeniem koni jest stosunkowo niewielki na tle pozostałych specjalizacji, to jednak istnieje bardzo duża grupa kolegów mających styczność ze wszystkimi gatunkami zwierząt. Ich rola nie ogranicza się tylko do procedur profilaktycznych oraz podstawowych zabiegów leczniczych, a coraz częściej koncentruje się na skomplikowanych przypadkach wymagających specjalistycznej wiedzy. Dlatego zawartość niniejszego dodatku o tematyce dotyczącej koni jest różnotematyczna, obejmująca najnowsze doniesienia z zakresu chorób wewnętrznych, rozrodu oraz ortopedii i medycyny regeneracyjnej.

Jedną z nowości tematycznych są zagadnienia dotyczących problemów prawnych, przed jakimi stają coraz częściej lekarze weterynarii. Problem wpisów internetowych opisujących naszą praktykę, bardzo często nierzetelnych, dotyka nas wszystkich, a konsekwencje zszarganej opinii mogą być dalekosiężne. Dlatego pragnę zachęcić Państwa do zapoznania się artykułem adw. Karoliny Służewskiej-Woźnickiej, która w profesjonalny sposób opisuje możliwość podjęcia działań naprawczych oraz walki z nieuczciwym klientem lub konkurencją. Mam nadzieję, że tematyka dotycząca porad prawnych na stałe zagości na łamach „Weterynarii w Terenie”.

Choroby wątroby u koni są stosunkowo rzadkie w porównaniu z innymi gatunkami, jednak ich diagnostyka może nastręczyć dość poważnych trudności. W powszechnej praktyce terenowej zazwyczaj ograniczamy się do badań krwi nakierowanych na diagnostykę wątroby, zapominając często o pozostałych, bardzo wartościowych metodach diagnostycznych. Dlatego zachęcam Państwa do zapoznania się z artykułem lek. wet. Natalii Siwińskiej, która dokładnie pisuje możliwości rozpoznawania chorób wątroby u koni. Oczywiście w numerze nie zabraknie innych artykułów z zakresu chorób wewnętrznych, jak chociażby te dotyczące endokrynologii, chorób autoimmunologicznych skóry czy problemów z układem moczowym.

Oczywiście lekarze zainteresowani innymi dziedzinami hipiatrii również znajdą treści merytorycznie zgodne z ich profilem. Mam nadzieję, że lektura dodatku „Weterynarii w Terenie” będzie dla Państwa ciekawa, a treści w niej zawarte znajdą zastosowanie w praktyce.

Życzę interesującej lektury.

KONIE

Diagnostyka chorób wątroby u koni

Wątroba u ssaków jest największym gruczołem, który pełni istotne funkcje metaboliczne, wydzielnicze, magazynujące oraz detoksykacyjne.

Wybrane choroby skóry o podłożu immunologicznym

Autoimmunologiczne choroby skóry stanowią zaledwie kilka procent wszystkich problemów dermatologicznych. Są jednak wyzwaniem terapeutycznym, a często również diagnostycznym, dla lekarzy weterynarii. W znacznej części tych chorób stosowane leczenie jest podobne, jednak jego skuteczność i prognoza zależą w głównej mierze od poprawnie zidentyfikowanej jednostki chorobowej.

Przyczyny niepłodności u klaczy

Zakończył się sezon rozrodczy u klaczy. To moment, w którym, po kilku miesiącach ciężkiej pracy, przychodzi czas na refleksję: dlaczego niektórych klaczy nie udało się zaźrebić? Czy można było zrobić coś jeszcze, żeby jednak się powiodło? Oczywiście, są klacze, które nie zajdą w ciąże, mimo najlepszych starań. Jednak dobrze jest zadawać sobie takie pytania, aby nasza wiedza w tym zakresie z każdym sezonem była pełniejsza.

Cele i oczekiwania planowego odrobaczania koni

Dominujący w ostatnich latach w Polsce stadny system utrzymania koni stwarza szczególne zagrożenie rozprzestrzeniania się patogenów zakaźnych oraz inwazyjnych.

Najczęstsze choroby endokrynologiczne u koni – diagnostyka i leczenie

Choroby o podłożu endokrynologicznym są coraz częściej diagnozowane u koni. Początkowo nieswoiste objawy sprawiają trudność podczas stawiania rozpoznania, a potwierdzenie lub wykluczenie diagnozy wymaga przeprowadzenia dodatkowych badań.

Diagnostyka chorób układu moczowego koni

Objawy chorób dróg moczowych u koni obserwowane są rzadko, jednak zmiany patologiczne tych struktur są często wykrywane w badaniu sekcyjnym. Podejrzewa się, że choroby układu moczowego u tego gatunku występują znacznie częściej, ale pozostają nierozpoznane. Ich przebieg jest często bezobjawowy, a symptomy pojawiają się, gdy proces jest już zaawansowany.

Interpretacja wyników badań biochemicznych krwi u koni

Badania biochemiczne i morfologiczne krwi są ważnym narzędziem umożliwiającym lekarzom medycyny weterynaryjnej określenie stanu zdrowia pacjentów. Badanie krwi jest pomocne w rozpoznaniu chorób o zróżnicowanej etiologii oraz są stosowane w rutynowej opiece nad stadem i poszczególnymi zwierzętami.

Tendinopatie u koni – diagnostyka, leczenie i rehabilitacja

Choroby ścięgien są częstą przyczyną długotrwałej eliminacji konia z użytkowania. Dotyczy to zarówno koni sportowych, jak i rekreacyjnych. Główną przyczyną urazów ścięgnowych u koni jest ich nadmierne rozciągnięcie, które jest efektem nieprawidłowo prowadzonego treningu lub nieszczęśliwego zdarzenia, np. w trakcie pobytu konia na padoku. Niniejszy artykuł opisuje schemat diagnostyki uszkodzeń ścięgien zginaczy u koni oraz przedstawia najnowsze metody ich leczenia i rehabilitacji.

Techniki medycyny regeneracyjnej stosowane u koni

Medycyna regeneracyjna jest dziedziną medycyny wywodzącą się z prac doświadczalnych inżynierii tkankowej prowadzonych pod koniec lat 90. ubiegłego wieku. Jej zadaniem jest wspomaganie procesów gojenia i regeneracji uszkodzonych tkanek organizmu.

VET-LEX

Ochrona dóbr osobistych lekarza weterynarii naruszonych przez nierzetelne wpisy zamieszczane w internecie

W ostatnich latach odnotowuje się zwiększoną liczbą agresywnych zachowań kierowanych wobec lekarzy weterynarii. Pod pojęciem zachowań agresywnych autor niniejszego artykułu rozumie nie tylko ataki werbalne czy też fizyczne.

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij