Weterynaria w Terenie wydanie nr 2/2019
Weterynaria w Terenie wydanie nr 2/2019

Drodzy Czytelnicy

Dwa tygodnie temu odbyło się uroczyste absolutorium Wydziału Medycyny Weterynaryjnej we Wrocławiu. Nieco ponad 200 absolwentów wkrótce rozpocznie albo już rozpoczęło pracę. Uroczystość tę obserwowałem z dużym poczuciem dumy, gdyż jako nauczyciel akademicki w pewnym stopniu przyczyniłem się do ich sukcesu. Zaraz naszły mnie jednak pewne wątpliwości, czy nasi absolwenci są dobrze przygotowani do pracy? Celowo używam słowa praca zamiast zawód! O ich wiedzę i zdobyte z czasem doświadczenie, jestem spokojny. Chodzi mi bardziej o podejście do pracy, życia. Moje wątpliwości zasiał kilka miesięcy temu jeden z moich kolegów z roku, który prowadzi dość dużą praktykę o charakterze bujatrycznym. Stwierdził, że obecni studenci w trakcie praktyk wakacyjnych oraz świeżo upieczeni absolwenci, mało pracują, chcą dużo zarabiać i trudno jest ułożyć z nimi zwyczajowe stosunki pracodawca − pracownik. Od razu skojarzyłem sobie to zjawisko z opisywanym w mediach problemie tzw. pokolenia Milenium. Określenie to dotyczy ludzi urodzonych po roku 90. W czasie ich wychowania miało miejsce wiele zmian gospodarczych, które zmieniło styl myślenia wielu osób oraz miało silny wpływ na ich wartości. Konsekwencją tego jest wychowanie młodzieży, która cechuje się dużą pewnością siebie, brakiem autorytetów oraz oczekiwaniem na szybkie rezultaty swoich działań. To swoiste rozpieszczenie gospodarcze, szeroka dostępność dóbr wyzwoliła w pokoleniu Milenium automatyzm gratyfikacji. Wobec tego trudno jest im przyjąć, że w życiu na wiele rzeczy trzeba ciężko zapracować, niekiedy przez wiele lat. Pozostaje mi mieć nadzieję, że sytuacja opisana przez mojego kolegę była wyjątkiem, i zdecydowana większość absolwentów wydziałów weterynaryjnych odstaje od opisywanego nurtu. W aktualnym numerze WwT znajdziecie Państwo szereg przydatnych informacji, specjalistyczną wiedzę przedstawioną przez lekarzy praktyków. Szczególnie gorąco zachęcam do zapoznania się z artykułami lek. wet. Michała Hądzlika oraz lek. wet. Sławomira Koźmińskiego. Obaj są członkami grupy Bovi Vet Service, z którą rozpoczęliśmy współpracę kilka miesięcy temu. Czytając ich artykuły, można mieć pewność, że jest to wiedza aktualna, ale co najważniejsze − praktyczna. Mam nadzieję, że pozostałe artykuły zamieszczone w tym numerze, będą dla Państwa równie ciekawe.

Życzę przyjemnej lektury.

TEMAT SEZONU

Ciąża bliźniacza u bydła mlecznego

Ciąża bliźniacza u krów mlecznych jest coraz większym wyzwaniem dla lekarzy weterynarii i hodowców bydła mlecznego. Jest to spowodowane zwiększającym się na przestrzeni ostatnich lat udziałem takich ciąż w populacji bydła mlecznego. Dlaczego mówimy o wyzwaniu/ trudnościach? Ponieważ krowy, które urodziły bliźnięta, są w grupie ryzyka i częściej obserwujemy u nich zaburzenia okresu okołoporodowego i problemy metaboliczne. Częściej spotyka się również resorpcje płodów, większa jest śmiertelność okołoporodowa i mniejsza masa urodzeniowa cieląt w porównaniu do ciąż pojedynczych.

VET-KWESTIONARIUSZ

Ciąża pod kontrolą - w trosce o stado

Rozmowa z lek. wet. Michałem Hądzlikiem absolwentem Akademii Rolniczej we Wrocławiu. specjalistą z zakresu chorób przeżuwaczy i rozrodu zwierząt. W ramach swojej praktyki zajmują go wszelkie aspekty związane z rozmnażaniem zwierząt i zarządzaniem fermą. Wolne chwile spędza w gronie rodzinnym. Jego pasjami są wyprawy na górskie szlaki, gdzie często towarzyszy tu dobra książka.

BYDŁO/TRZODA CHLEWNA

Ektopasożyty bydła i trzody chlewnej

Jednym z ważnych problemów w hodowli zwierząt gospodarskich są inwazje ektopasożytów. Z uwagi na ich przebieg nie zawsze są one doceniane jako istotny czynnik patogenny. W wielu przypadkach nawet inwazje bezobjawowe prowadzą do znacznych strat ekonomicznych. Różnorodność inwazji ektopasożytów oraz zagrożenie ich wystąpienia związane jest z określonymi czynnikami zewnętrznymi. O ryzyku ich wystąpienia decydują głównie specyfika utrzymania zwierząt, czynniki klimatyczne i środowiskowe. Mając to na uwadze, w celu właściwej ochrony zwierząt, każdy tego typu przypadek należy analizować indywidualnie oraz podejmować adekwatne działania profilaktyczne. W publikacji przedstawiono najistotniejsze informacje dotyczące najczęściej stwierdzanych inwazji ektopasożytów bydła i trzody chlewnej, w aspekcie ich przebiegu, rozpoznawania i leczenia.

BYDŁO

Współczesne tendencje w farmakologicznym sterowaniu cyklem rujowym u bydła mięsnego

Synchronizacja rui jest coraz częściej wykonywaną procedurą w stadach bydła mięsnego. Istnieje wiele protokołów stosowania egzogennych hormonów w celu wywołania owulacji. Najczęściej wykorzystywane są obecnie schematy STAI I FTAI, które pozwalają na precyzyjne określenie daty unasieniania. Na świecie stosuje się obecnie cały szereg modyfikacji obu metod.

Nowe koncepcje w immunoprofilaktyce ‒ szczepienia a badania nad mikrobiomem

O skuteczności i potrzebie szczepień populacji wiadomo nie od dziś, gdyż ich zastosowanie pozwoliło opanować, a nawet zupełnie wyeliminować groźne choroby zakaźne. Dziś szczepienia są prowadzone powszechnie, wykonując je należy pamiętać o obecnych w organizmie zwierząt drobnoustrojach zasiedlających przewód pokarmowy, skórę, czy drogi oddechowe, które można opisać dzięki klasycznej mikrobiologii. Genetyczna identyfikacja drobnoustrojów uwidacznia różnice, jak wielka jest ilość mikroorganizmów którą pomijamy, a która oddziałuje na adaptatywną odpowiedz immunologiczną organizmu związaną z zasiedlaniem nowych środowisk lub ze szczepieniem. Ten drugi aspekt ma kluczowe znaczenie w przypadku reakcji organizmu na podaną szczepionkę, co w konsekwencji na indywidualną odpowiedz immunologiczną na szczepienie, związanej właśnie z mikrobiomem.

Wrażliwość bydła mlecznego na wybrane mikotoksyny

Wieloskładnikowa dawka żywieniowa przeżuwaczy, składająca się z paszy treściwej i objętościowej, może być źródłem bardzo różnych mikotoksyn, które zanieczyszczają poszczególne składniki pasz. Spory odsetek mikotoksyn jest skutecznie inaktywowany w żwaczu, podczas gdy inne przechodzą bez zmian lub powstają metabolity, które zachowują aktywność biologiczną. Stąd aktywność bariery żwacza w dużej mierze determinuje podatność wobec mikotoksyn krów mlecznych i innych gatunków przeżuwaczy. Osłabienie tej funkcji, spowodowanej stanami chorobowymi lub bezpośredniego działania przeciwbakteryjnego niektórych mikotoksyn może zwiększyć wskaźnik absorpcji mikotoksyn. Szybkość wchłaniania nie zależy wyłącznie od ilości pobranych mikotoksyn i ryzyka wystąpienia niepożądanych skutków zdrowotnych, ale także od stopnia wydalanie mikotoksyn i biologicznej aktywnych ich metabolitów, np. w mleku.

CEVOLUTION

Biegunki cieląt

BYDŁO

Podstawy patologii komórkowej macicy krowy

W pracy przedstawiono choroby macicy krowy, które rozwijają się w wyniku uszkodzenia w tym narządzie równowagi komórkowej. Podstawowym czynnikiem chorobotwórczym w powstawaniu zmian patologicznych w macicy są zaburzenia w równowadze hormonalnej. Efektem tego stanu chorobowego jest pojawienie się nieprawidłowych sygnałów, które regulują metabolizm komórek macicy. W wyniku tych zaburzeń w strukturze komórkowej macicy następuje rozwój zmian patologicznych. Są one odpowiednio klasyfikowane, stosownie do charakteru uszkodzenia struktury komórkowej narządu.

BYDŁO/Z TERENU

Praktyczne aspekty zwalczania IBR – IPV w oparciu o doświadczenia terenowe

BR – IPV jest chorobą, która należy do grupy jednostek generujących największe straty ekonomiczne w hodowli krów i to zarówno mięsnych jak i mlecznych. Jest to główny powód dla którego warto się tym problemem zająć. W zwalczaniu IBR decydującą rolę w naszym kraju odgrywa bioasekuracja i szczepienia. W przypadku ferm bydła ciężko jest przestrzegać rygoru bioasekuracji porównywalnego z hodowlą drobiu czy trzody chlewnej. Główny ciężar zwalczania tej jednostki spoczywa na szczepieniach.

TRZODA CHLEWNA

„Nowe” pestiwirusy patogenne dla świń

Do momentu potwierdzenia obecności pestiwirusów u takich zwierząt jak nietoperze czy szczury, powszechnie akceptowany był pogląd, że jest to grupa patogenów typowa dla zwierząt kopytnych, a CSFV był uznawany za jedynego przedstawiciela rodzaju Pestivirus patogennego dla świń, o istotnym znaczeniu klinicznym. Odkrycie „nowych” pestiwirusów pokazało, że zróżnicowanie w obrębie rodzaju Pestivirus jest dużo większe, niż dotychczas sądzono. Jest wielce prawdopodobne, że w kolejce na odkrycie „czekają” nowe patogeny z tego rodzaju, krążące w populacji świń domowych i dzikich czy wśród przeżuwaczy.

Zakaźne przyczyny biegunek u świń ‒ drugoplanowe patogeny

U świń mamy do czynienia z szerokim wachlarzem patogenów wirusowych, bakteryjnych i pasożytniczych, które wywołują choroby przewodu pokarmowego. Część z nich mimo tego, że występuje powszechnie w stadach świń, rzadko jest pierwotną przyczyną wystąpienia objawów ze strony przewodu pokarmowego. Jednak w sprzyjających warunkach lub w interakcji z innymi drobnoustrojami również one mogą powodować występowanie biegunek, co komplikuje rozpoznanie choroby. Celem niniejszego artykułu jest krótka charakterystyka biegunek świń powodowanych przez rotawirusy, adenowirusy, cirkowirusy, Cryptosporidium oraz włosogłówki.

VET-LEKI

Zgłaszanie działań niepożądanych dla produktów leczniczych weterynaryjnych – Czy lekarz weterynarii może sprawić, aby lek był bardziej skuteczny i bezpieczny?

Po wprowadzeniu na rynek rozpoczyna się monitorowanie bezpieczeństwa produktu leczniczego weterynaryjnego. Opiera się ono na zbieraniu informacji o działaniach niepożądanych związanych z jego stosowaniem. Kluczową rolę w systemie monitorowania odrywa praktykujący lekarz weterynarii. Dzięki zgłoszeniom lekarza o wystąpieniu działań niepożądanych leku uzyskujemy pełniejszą wiedzę na temat wprowadzonego na rynek produktu leczniczego weterynaryjnego i tym samym jego stosowanie staje się bezpieczniejsze zarówno dla zwierząt, jak i osób podających lek.

DOBRZE WIEDZIEĆ

Selektywne zasuszenie ‒ wnioski i obserwacje po wprowadzeniu

Przez wielu ludzi zasuszenie jest uważane za koniec laktacji i okres, który jest bezproduktywny i mało istotny. Nic bardziej mylnego, właściwe przeprowadzenie wysokowydajnej krowy mlecznej przez ten czas gwarantuje sukces w kolejnej laktacji. Dla zdrowia gruczołu wymieniowego jest to moment kluczowy. To właśnie w trakcie zasuszenia zachodzą zmiany, które sprawiają, że staje się on bardziej podatny na wniknięcie bakterii oraz na rozwój zakażenia

WYDARZENIA

VI Konferencja „Stopmastitis” - Kompleksowe spojrzenie na ochronę wymienia

VI Międzynarodowa Konferencja „Stopmastitis.pl” w kalendarzu wydarzeń weterynaryjnych zapisze się jako impreza, na której trzeba było się znaleźć. 22-23 marca 2019 r. w Centrum Szkoleniowo-konferencyjnym w Falentach spotkały się dwie na co dzień współpracujące ze sobą grupy: lekarze weterynarii oraz hodowcy.

Praktycznie o przeżuwaczach - VIII Konferencja Weterynaryjna w Licheniu „Aktualne problemy rozrodu bydła”

Katedra Rozrodu Zwierząt z Kliniką Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Vet4Vet Marek Wojtacki po raz kolejny zorganizowali w Licheniu Konferencję poświęconą aktualnym problemom rozrodu bydła. Hotel Atut ponownie gościł w marcu specjalistów z zakresu rozrodu bydła oraz bujatrów z całej Polski.

Choroby bydła okiem specjalistów - XV Międzynarodowa Konferencja Naukowa w Puławach

12-13 kwietnia 2019 r. Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach Zakład Chorób Bydła I Owiec we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Bujatrycznym zorganizował XV Międzynarodową Konferencję Naukową w Puławach. Odbyła się ona pod hasłem nowo pojawiających się i nawracających chorób bydła, które są zagrożeniem dla współczesnej hodowli.

Krowy na wypasie - I Studencka Konferencja Bujatryczna w Krakowie

W dniach 15-16 marca 2019 r. odbyła się I Studencka Konferencja Bujatryczna w Krakowie, w której udział wzięło ponad 190 studentów medycyny weterynaryjnej z wydziałów w całej Polsce. Zaplecze merytoryczne konferencji stanowiło ośmiu czołowych specjalistów z dziedziny leczenia oraz żywienia bydła mlecznego i mięsnego.

Biomin – 10 lat sukcesów na rynku w Polsce!

28 lutego 2019 r. w hotelu Windsor w Jachrance odbył się uroczysty jubileusz 10-lecia działalności firmy Biomin w Polsce.

Przyszłość leży w naszych rękach - CEVA YoungVet Program

CEVA YoungVet to program dedykowany studentom medycyny weterynaryjnej, którzy wiążą swoją przyszłość z bujatryką. Jego pomysłodawcami są lek. wet. Tomasz Nagas oraz lek. wet. Michał Plewik, którzy podjęli się nie lada wyzwania – przygotowania ogólnopolskiego programu, który pozwoli studentom zgłębić wiedzę z zakresu medycyny przeżuwaczy

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij