Weterynaria w Terenie wydanie nr 3/2019
Weterynaria w Terenie wydanie nr 3/2019

Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnic,

Lato w pełni. Ci, co mogli i mogą, spędzają urlopy poza miejscem zamieszkania. A w mieście zastój. Niewiele się dzieje, bo ciepło rozleniwia. Niektórzy krzątają się w swoich ogródkach i narzekają na brak opadów, bo czerwcowa susza sprawiła, że każda ilość wody z nieba może się przydać do podlania ogórków, marchewek, czy pomidorów. To dotyczy głównie działkowiczów, bo przy domu wolimy piękny trawnik i/lub ewentualnie kwiaty. Mnie również irytuje konieczność podlewania ogródka. Konsekwencją zaniedbania tej czynności będzie marny efekt wizualny i estetyczny roślin. Ale frustracje mieszańców miast, właściciel ogrodów przydomowych bądź działek są niczym w porównaniu z odczuciami rolników i hodowców zwierząt. Większość z nich ponosi znaczne straty w związku z utrzymującą się falą upałów. Brak opadów ma negatywny wpływ na pastwiska, produkcję siana i kiszonki, a także produkcję zbóż i słomy. W wyniku suszy producenci mleka tracą kluczową, samodzielnie wytwarzaną paszę, co przełoży się na spadek produkcji mleka. Na tym etapie trudno jeszcze ocenić, jak duże będą spadki wydajności. Krowy mleczne cierpią na stres cieplny, który zagraża zdrowiu i dobrostanowi zwierząt, a ostatecznie zmniejsza wydajność. Producenci mleka muszą już kupować pasze lub sięgać po rezerwy zgromadzone na zimę. Nie będzie trzeciego pokosu, a jeśli pogoda się nie poprawi, również czwartego. Zadowalające są plony kukurydzy. Na terenach dotkniętych suszą będą one jednak niższe. Aby polepszyć ten stan, należy wprowadzić strategię gospodarki wodnej dotyczącą m.in.: rozwoju nowych sposobów korzystania z zasobów wodnych, obniżenia stopnia zagrożenia powodziami i suszami, rozwiązywania problemów związanych z wodami transgranicznymi. To wszystko w rękach rządzących. Bo pogoda, jak widać, już kolejny rok z rzędu nam w tym nie pomaga! W oddanym w Państwa ręce numerze „Weterynarii w Terenie: znajdziecie szereg treści przydatnych każdemu lekarzowi weterynarii. Bujatrów zachęcam szczególnie do zapoznania się z artykułem lek. wet. Kurta Bacha dotyczącego chorób racic u bydła. Mam nadzieję, że lektura tego numeru „Weterynarii w Terenie” będzie dla Państwa ciekawa i zachęci do ciągłej prenumeraty naszego kwartalnika.

Życzę przyjemnej lektury.

TEMAT SEZONU

Zarządzanie zdrowiem racic w stadzie bydła mlecznego – zmiany chorobowe, leczenie i prewencja

W artykule pokrótce zostały omówione niektóre ogólne aspekty dotyczące zmian chorobowych, leczenia i zarządzania zdrowiem stada, związane z kulawizną w produkcji mleka. Kulawizna u bydła mlecznego stanowi poważny problem wpływający na dobrostan zwierząt i powoduje straty finansowe dla rolnika z powodu: obniżonej produkcji mleka, zmniejszonej płodności i wczesnego uboju. Lekarz weterynarii odgrywa najważniejszą rolę w usprawnieniu przebiegu procesu eliminowania i zmniejszenia liczby uszkodzeń racic w oparciu o współpracę z innymi specjalistami związanymi z hodowlą.

VET-KWESTIONARIUSZ

Z pasją w teren

Rozmowa z lek. wet. Kurtem Bachem, badaczem Uniwersytetu w Kopenhadze, w którym pracował najpierw jako nauczyciel i asystent naukowy, a obecnie jest doktorantem. Poza pracą naukową aktywnie funkcjonuje w terenie, konsultując m.in. problemy kulawizn na fermach bydła mlecznego w Danii i na Słowacji. Od 2016 roku mieszka w Polsce wraz z żoną Julie i dwójką dzieci. Poza pracą spędza czas bardzo aktywnie – gra w unihokeja, biega i jeździ na rowerze wyścigowym, jest fanem dobrej muzyki, w czasach studenckich pracował jako DJ.

ARTYKUŁ PROMOCYJNY

Syncytialny wirus oddechowy bydła (BRSV) – znaczenie w syndromie BRD

Bovine Respiratory Syncytial Virus (BRSV) jest jednym z najważniejszych wirusów powodującym Zespół Oddechowy Bydła (BRD). Poza BRSV inne patogeny mogące powodować BRD to: BVD, IBR, PI3, Corona virus, Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida, Histophilus somni i Mycoplasma bovis.

BYDŁO

Biopsja macicy w rozpoznawaniu przyczyn niepłodności krów mlecznych

Biopsję wykonano u 37 krów mlecznych. U 33, w wyniku badania pośmiertnego wycinka całej ściany macicy, stwierdzono obecność zmian patologicznych charakterystycznych dla adenomiozy/endometriozy. U tych krów w wycinkach endometrium stwierdzono występowanie różnego typu zmian chorobowych. Uszkodzeniu struktury towarzyszył zanik gruczołów macicznych. Wyniki przedstawionych badań wskazują na to, że wynik badania wycinka endometrium macicy krowy mlecznej może dostarczyć wiarygodnych i cennych informacji o stanie zdrowia tego narządu.

ARTYKUŁ PROMOCYJNY

Gorączka Q – poważne zagrożenie dla hodowli krów mlecznych

Ponad połowa hodowli krów mlecznych jest zagrożona gorączką Q, która ma poważny wpływ na wskaźniki reprodukcyjne oraz rentowność gospodarstwa. Jest to choroba, która nie może być ignorowana przez rolników ani lekarzy weterynarii. Dr. Damien Achard (Międzynarodowy Menedżer Techniczny, Ceva Animal Health) pomoże nam rozwiązać zagadkę gorączki Q i przedstawi nowe perspektywy kontroli tej choroby.

BYDŁO

Znaczenie i diagnostyka BVDV. Cz. 1

Bakteria wirusowej biegunki bydła (BVDV) jest najczęściej występującym drobnoustrojem powodującym zakaźną chorobę bydła, który stanowi poważny problem ekonomiczny. Patomechanizm choroby jest złożony i obejmuje różne formy kliniczne, powodując zarówno zakażenia przejściowe, jak i trwałe. BVDV jest patogenem wpływającym na różne układy organizmu zwierzęcia, m.in. pokarmowy, oddechowy, rozrodczy, przez co jest określany jako wirus „o wielu twarzach”. Artykuł ma na celu przybliżenie metod diagnostycznych służących do wykrywania wirusa wirusowej biegunki bydła, ze szczególnym uwzględnieniem wykrywania osobników trwale zakażonych (persistent infection – PI).

Gronkowce koagulazoujemne jako czynnik etiologiczny zapalenia wymienia u krów

Gronkowce koagulazo-ujemne (CNS) szeroko rozpowszechnione w środowisku naturalnym, kolonizujące skórę i błony śluzowe zwierząt oraz ludzi, uważane przez dziesiątki lat za niechorobotwórcze, stały się obecnie dominującym czynnikiem etiologicznym mastitis krów w wielu krajach. CNS uważane są za minor pathogens, ponieważ w większości przypadków powodują podkliniczną formę mastitis. Jednakże mogą również wywoływać mastitis clinica, z reguły z objawami słabo nasilonymi, ale związanymi ze wzrostem liczby komórek somatycznych (LKS).

Co lekarz weterynarii powinien wiedzieć o sprzęcie udojowym i jego wpływie na jakość produkowanego mleka?

Nowoczesny sprzęt udojowy znacznie poprawia efektywność produkcji mlecznej, niestety może być odpowiedzialny za powstanie nawet do 30% infekcji gruczołu mlekowego. Lekarz weterynarii może z powodzeniem kontrolować funkcjonowanie i sprawność systemu udojowego, jak i dobierać odpowiedni schemat doju dla określonego typu hali udojowej. Prawidłowo funkcjonujący sprzęt udojowy wpływa pozytywnie na poprawę jakości produkowanego surowca i poprawia rentowność gospodarstwa.

TRZODA CHLEWNA

Robaczyce przewodu pokarmowego świń

Hodowla świń stwarza szczególne warunki dla rozwoju pasożytniczych nicieni. Wpływa na to duże skupienie zwierząt, nagromadzenie form dyspersyjnych (jaj) pasożytów w środowisku, a także różnego rodzaju dysfunkcje układu odpornościowego. W warunkach klimatycznych Polski najczęściej stwierdzanymi nicieniami pasożytującymi w przewodzie pokarmowym świń są: glisty świńskie, węgorki, włosogłówki i nicienie z rodzaju Oesophagostomum.

ARTYKUŁ PROMOCYJNY

Fosforan jednowapniowy PhosAgro dla zwierzat gospodarskich

Fosfor jest makroelementem niezbędnym dla prawidłowego metabolizmu i rozwoju zwierząt. Jego ogromne znaczenie wynika między innymi z tego, że z białkami i lipidami tworzy fosfoproteidy i fosfolipidy wchodzące w skład błon komórkowych, a także w skład kwasów nukleinowych i nukleotydów. Jest niezbędnym składnikiem związków wysokoenergetycznych (ATP, ADP), przez co wpływa na przemiany energetyczne w organizmach zwierząt.

TRZODA CHLEWNA

Seneca wirus A − nowy niebezpieczny patogen świń

W niniejszym artykule przedstawiono dane na temat nowego wirusa patogennego dla świń. Objawy kliniczne zakażenia wirusem Seneca A są nie do odróżnienia od innych chorób pęcherzowych, w tym: pryszczycy, pęcherzykowego zapalenia jamy ustnej, choroby pęcherzykowej świń czy osutki pęcherzykowej świń. Obecnie nie ma dostępnych szczepionek przeciwko SVV. Brakuje sprawdzonych metod zapobiegania i kontroli SVV. Aktualnie choroba nie jest monitorowana na poziomie krajów oraz całego świata.

Streptokokoza i choroba Glässera − aktualne problemy w stadach tuczników w Polsce

W Polsce od kilku lat wzrasta atrakcyjność tuczu nakładczego. Zwierzęta do tuczu sprowadzane są głównie z zagranicy z ferm o dobrym statusie zdrowotnym, jednak daleki transport i przemieszczenia stwarzają istotne niebezpieczeństwo wystąpienia streptokokozy oraz choroby Glässera. Zachorowania na te choroby u warchlaków i młodych tuczników występują najczęściej w formie ostrej, narządowej, rzadziej posocznicowej.

VET-LEKI

Co możemy zrobić, gdy na rynku produktów farmaceutycznych brak jest zarejestrowanych dla zwierząt produktów leczniczych weterynaryjnych?

Obecnie na polskim rynku dostępnych jest około dwóch tysięcy dopuszczonych do obrotu produktów leczniczych przeznaczonych do stosowania u zwierząt. To stosunkowo dużo, ale nadal zdarzają się sytuacje, że dla niektórych gatunków zwierząt, a także na niektóre jednostki chorobowe brak jest konkretnego, zarejestrowanego leku. Jak w takiej sytuacji może postąpić praktykujący lekarz weterynarii? Co mówią na ten temat polskie i europejskie przepisy?

KONIE

Wczesna zamieralność zarodków u klaczy – diagnostyka, leczenie i zapobieganie

Wczesna zamieralność zarodków definiowana jest jako śmierć zarodka przed 40. dniem ciąży. Czynniki, które wpływają na utratę zarodka, można sklasyfikować jako wewnętrzne, zewnętrzne oraz zarodkowe. Celem tego artykułu jest przedstawianie powyższych przyczyn oraz możliwości zapobiegania oraz leczenia wczesnej zamieralności zarodków.

DOBRZE WIEDZIEĆ

Letnie zapalenie wymienia – aktualny problem w stadach

Pora letnia jest potencjalnie najlepszym okresem do wystąpienia schorzenia, które jako całokształt określane są pojęciem „letniego zapalenia wymienia” (summer mastitis). W literaturze możemy spotkać się również z pojęciami: zapalenie ropotwórcze, holsztyńska zaraza wymienia, choroba pastwiskowa, złośliwe zapalenie wymienia, zapalenie wymienia związane z muchami, zapalenie wymienia jałówek i zasuszonych krów oraz zapalenie ropno-wrzodziejące (1).

Czas na współpracę – lekarz weterynarii jako zaufany partner hodowcy bydła

Wywiad z prezesem Stowarzyszenia „Weterynaria Hodowcom” lek. wet. Dominikiem Rucińskim

PROGRAM EDUKACYJNY

Testowy Program Edukacyjny

Zapraszamy do wzięcia udziału w Testowym Programie Edukacyjnym. Pytania są związane tematycznie z pracami publikowanymi na łamach naszego czasopisma. W ciągu roku mogą Państwo zdobyć 15 punktów edukacyjnych.

VET-LEX

CO W PRAWIE PISZCZY?

WYDARZENIA

Specjaliści specjalistom – Pierwsza Międzynarodowa Konferencja Lekarzy Weterynarii – specjalistów chorób świń

3-5 czerwca w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie odbyła się Pierwsza Międzynarodowa Konferencja Lekarzy Weterynarii – specjalistów chorób świń. W konferencji jako eksperci udział wzięli specjaliści – lekarze weterynarii z całego świata. Wykładom towarzyszyły również wystawy produktów firm związanych z leczeniem i bioasekuracją.

Specjaliści kontra ASF Międzynarodowa Konferencja Naukowa w Puławach

Po raz kolejny specjaliści trzody chlewnej spotkali się w Puławach, aby rozmawiać o jednostkach chorobowych, które mają wpływ na opłacalność hodowli, w tle przewijały się pojawiające się na świecie nowe ogniska afrykańskiego pomoru świń. 6-7 czerwca 2019 r. w PIWet-PIB nie zabrakło cenionych specjalistów i solidnej dawki wiedzy.

Rozród – współczesne drogi do sukcesu Konferencja bujatryczna w Polanicy-Zdroju

Dwa dni wytężonych rozmów o okresie międzyciążowym u bydła, sześć sesji tematycznych pogłębiających temat trzech najważniejszych dla prawidłowej regeneracji macicy krów miesięcy życia. 13-14 czerwca w Polanicy-Zdroju odbyła się XXII Międzynarodowa Konferencja Naukowa w całości poświęcona tematyce bujatrycznej.

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij