Weterynaria w Terenie wydanie nr 2/2020
Weterynaria w Terenie wydanie nr 2/2020

Drodzy Czytelnicy!
W tym roku wiosna przyszła do nas wyjątkowo wcześnie po zimie, której praktycznie nie było. Szczęśliwi Ci, którzy mogą obserwować rozkwit przyrody z bliska, nie będąc ograniczonym kwarantanną lub inną formą restrykcji epidemiologicznych. Pomimo pobożnych życzeń i oczekiwań, że koronawirus zniknie – podobnie jak coroczne fale grypy – wraz z przylotem bocianów, epidemia cały czas jest obecna w naszym życiu, wywierając ogromny, negatywny wpływ na wszystkie gałęzie naszego życia. Wszystkie spotkania, konferencje tematyczne zostały odwołane lub przełożone, a dostęp do możliwości kształcenia ustawicznego, został ograniczony do webinarów, spotkań online i korzystania z czasopism branżowych. Ciekawe spotkanie, ogromna dawka wiedzy i spotkania towarzyskie musiały ulec w konfrontacji z rzeczywistością. Miejmy nadzieję, że sytuacja ta jest tylko czasowa, i spotkaniom planowanym na drugą połowę roku nic nie zagrozi. W związku z tą sytuacją, cały zespół redakcyjny „Weterynarii w Terenie” pracuje zdalnie, tak aby dostarczyć Państwu kolejną dawkę wiedzy na najwyższym poziomie.
Nie sposób rozpocząć przedstawiania treści tego numeru inaczej, jak od artykułu prof. Krzysztofa Rypuły dotyczącego koronawirusowego zespołu ostrej niewydolności oddechowej (SARS-CoV) u bydła i innych gatunków zwierząt. Obawy dotyczące możliwości międzygatunkowej wędrówki wirusa stanowią podstawę wielu irracjonalnych zachowań właścicieli zwierząt, dlatego do omawiania tych kwestii należy zawsze podchodzić, będąc odpowiednio przygotowanym merytorycznie. Artykuł prof. Rypuły jest w tym zakresie jak najbardziej pomocny. Gorąco zachęcam Państwa do zapoznania się z całym numerem, a szczególnie usatysfakcjonowani treścią będą lekarze bujatrzy, gdyż numer ten zawiera treści w dużym stopniu przeznaczone dla nich. Zachęcam Państwa do lektury wywiadu z prof. Krzysztofem Tomczukiem, wybitnym parazytologiem, pracownikiem badawczo-dydaktycznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
Jaki będzie świat po pandemii koronawirusa? Czy branży weterynaryjnej grozi kryzys ekonomiczny? Moim zdaniem nie, po lekkim ograniczeniu liczby pacjentów pod koniec marca większość z moich znajomych, lekarzy praktykujących zarówno z dużymi, jak i z małymi zwierzętami, wróciło do normalnej pracy. I tak, miejmy nadzieję, pozostanie. Ewentualnie możemy zmienić swój status na Facebooku na: I can’t stay home, I’m a veterinarian!


Przyjemnej lektury.

dr hab. Artur Niedźwiedź, prof. nadzw., redaktor naczelny

TEMAT SEZONU

Inwazyjne aspekty biegunek u cieląt, część II. Biegunki późnego okresu odchowu – kokcydioza

Kokcydioza bydła jest jednym z głównych problemów zdrowotnych u starszych cieląt i młodych osobników (do 13. miesiąca życia). Ważnym czynnikiem ryzyka jest utrzymywanie zwierząt w grupach, co powoduje zanieczyszczenie środowiska inwazyjnymi oocytami. Jest to zatem znaczący problem zdrowotny w stadach zwierząt, generujący znaczne straty ekonomiczne. W artykule przedstawiono: charakterystykę rodzaju Eimeria, biologię pasożyta, epidemiologię choroby, przebieg kliniczny inwazji oraz podstawy terapii i profilaktyki kokcydiozy.

VET-KWESTIONARIUSZ

W stałym kontakcie z terenem – rozmowa z prof. dr. hab. Krzysztofem Tomczukiem

Prof. dr hab. Krzysztof Tomczuk jest cenionym wykładowcą oraz kierownikiem Zakładu Parazytologii i Chorób Inwazyjnych, na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, autorem licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych drukowanych w polskich i zagranicznych czasopismach. Od lat z sukcesem kształci nowe pokolenia lekarzy weterynarii

BYDŁO

Właściwa profilaktyka i leczenie mastitis w zasuszeniu

Przedruk artykułu z Monografia: Noworodek a środowisko (część 14). Problemy metaboliczne krów wysokocielnych. Pod red. Stefaniak T., Rząsa A., Jawor P., Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Wrocław 2019. DOI: 10.30825/1.9.2019.

Diagnostyka chorób wątroby w stadach bydła mlecznego – moda czy konieczność

Wątroba pełni wiele ważnych funkcji w organizmie krów. Bydło wykorzystuje pokarmy niestrawne dla innych zwierząt, a w ich przemianach bierze udział wątroba. Artykuł ma na celu określenie możliwości użycia parametrów biochemicznych do diagnostyki chorób wątroby oraz oparcie metod leczenia na rodzajach i intensywności objawów klinicznych występujących w przebiegu zaburzeń wątroby u krów mlecznych

CEVOLUTION

Metritis i endometritis u wysokowydajnych krów mlecznych

Krowy mleczne na przestrzeni lat osiągnęły ogromny wzrost produkcji mleka, który niestety charakteryzuje się jednoczesnym spadkiem płodności.

BYDŁO

Choroby krów mlecznych związane z obecnością ukrytych zaburzeń hormonalnych

W pracy dokonano przeglądu wyników badań histopatologicznych macicy, jajników i gruczołu mlekowego pochodzących od krów mlecznych z udokumentowanym zespołem chorobowym adenomiozy/ endometriozy. Zmiany chorobowe stwierdzone w badanych narządach należy wiązać z pierwotnie występującą u krowy endokrynopatią odpowiedzialną za pojawienie się w macicy uszkodzenia struktury komórkowej narządu charakterystycznego dla tego syndromu chorobowego.

ARTYKUŁ PROMOCYJNY

Selektywne zasuszenie z licznikiem komórek somatycznych DeLaval DCC

Żyjemy w społeczeństwie coraz bardziej stawiającym na zdrowie, wybierającym zdrową żywność, oczekującym od producentów stosownych certyfikatów potwierdzających jej jakość. To konsumenci wymuszają pewne zmiany na rynku, również te dotyczące ograniczenia stosowania antybiotyków u zwierząt, będących źródłem żywności.

Z TERENU

Jak osiągać efektywność terapii lekami podawanymi w wodzie do picia? Część I – wstęp do serii artykułów dotyczących optymalizacji terapii lekami podawanymi w wodzie do picia

Terapia lekami podawanymi w wodzie do picia to stosunkowo prosta metoda leczenia, która posiada wiele zalet, pod warunkiem, że zostanie przeprowadzona we właściwy sposób. Skuteczność takiej terapii zależy od jakości wody, konstrukcji systemu pojenia oraz od jakości samego produktu i jego formulacji. Leczenie preparatami podawanymi w wodzie do picia umożliwia odpowiedzialne stosowanie antybiotyków: podanie właściwego antybiotyku, konkretnym zwierzętom w odpowiednim czasie i w prawidłowo wyliczonej dawce. Artykuł opisuje, w jaki sposób zoptymalizować terapię lekami podawanymi w wodzie do picia na fermach świń i drobiu.

TRZODA CHLEWNA

Wykorzystanie autopsji i ultrasonografii w diagnostyce jajników u loch

Celem badań było zobrazowanie zmian na jajnikach loszek i loch w poszczególnych fazach cyklu płciowego przy użyciu diagnostyki ultrasonograficznej wraz z badaniem stanu morfologicznego gonad post mortem. Zaprezentowane wyniki mogą być pomocne w przyżyciowej diagnostyce jajników u świń, jak również w podjęciu trafnej decyzji o kryciu, leczeniu lub wybrakowaniu badanego zwierzęcia.

Zakaźne przyczyny kulawizn u świń

Kulawiznę definiuje się jako odchylenie od prawidłowego sposobu poruszania się. Przyczyny kulawizn u świń mogą być zarówno zakaźne, jak i niezakaźne. W terenie możliwości diagnostyki są ograniczone w porównaniu z małymi zwierzętami. Straty związane z tym schorzeniem to głównie osłabienie wzrostu zwierząt, problemy z rozrodem, szybsza wymian sztuk stada podstawowego. W celu zmniejszenia problemów związanych z kulawizną wymagane jest holistyczne podejście do tematu. Celem artykułu jest krótka charakterystyka wybranych zakaźnych przyczyn kulawizn u świń.

DOBRZE WIEDZIEĆ

Koronawirus i koronawirusowy zespół ostrej niewydolności oddechowej (SARS-CoV) – zakażenia u bydła i innych gatunków

Koronawirusy (CoV) są powszechnie stwierdzane zarówno w drogach oddechowych i przewodzie pokarmowym zwierząt i ludzi. Bydlęcy koronawirus (BCoV) stanowi modelowy przykład koronawirusów, który łatwo przekracza barierę układów i narządów w zakażonym organizmie, powodując zakażenia przewodu pokarmowego i/lub układu oddechowego u różnych gatunków przeżuwaczy.

Sprzedaż środków przeciwdrobnoustrojowych stosowanych w medycynie weterynaryjnej w latach 2010-2017 w wybranych krajach Europy

W artykule przedstawiono najważniejsze informacje zawarte w raporcie Europejskiej Agencji Leków dotyczące skali sprzedaży środków przeciwdrobnoustrojowych stosowanych u zwierząt rzeźnych w wybranych krajach Europy w latach 2010-2017, w tym w Polsce. Opisano skalę sprzedaży poszczególnych klas leków przeciwdrobnoustrojowych, ich postaci farmaceutycznych oraz obserwowane w badanym okresie trendy.

Diagnostyka kluczem do sukcesu w walce z mastitis

Już od stycznia 2022 roku zacznie obowiązywać w Unii Europejskiej nowe prawo dotyczące produktów leczniczych weterynaryjnych, które nie tylko wzmocni rolę lekarza weterynarii, ale również nałoży na lekarzy nowe obowiązki*. Jednym z głównych założeń tej regulacji jest walka z opornością bakterii dzięki dobrze znanym nam już rozwiązaniom.

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij