Weterynaria w Terenie wydanie nr 4/2020
Weterynaria w Terenie wydanie nr 4/2020

Drodzy Czytelnicy,

Tematem sezonu w aktualnym wydaniu Weterynarii w Terenie jest „Wpływ bólu towarzyszącego mastitis na produkcję mleczną i dobrostan krów”. Jestem pewien, że każdy z nas zna mniej więcej definicję dobrostanu, i wie jakie czynniki mają na niego wpływ. Właśnie przez pryzmat dobrostanu zwierząt chciałbym dzisiaj spojrzeć na proces kształcenia studentów na uczelniach wyższych. Chodzi oczywiście głównie o wydziały weterynaryjne, ale również biologii i hodowli zwierząt itp. Oczywistością jest konieczność zaangażowania zwierząt żywych w proces dydaktyczny studentów i tego nie chciałbym podważać. Moje przemyślenia skupiają się głównie na zapewnieniu odpowiednio wysokiego dobrostanu zwierzętom wykorzystywanym na potrzeby dydaktyczne. Czy istnieją metody alternatywne dla nauki badania rektalnego zwierząt, iniekcji, resuscytacji bądź szycia skóry? Tak, to różnego rodzaju fantomy, trenażery bądź pracownie symulacji medycznych. Sprzęt który wznosi proces dydaktyczny na najwyższy poziom. Sprzęt który potrafi symulować każde, nawet najrzadziej spotykane schorzenie; jak chociażby hybrydowe ramię, które za pomocą specjalistycznego oprogramowania potrafi imitować omacywanie patologicznych struktur, przemieszczeń, zatkań w obrębie przewodu pokarmowego konia. Fantomy do resuscytacji, intubacji zwierząt które weryfikują umiejętność pracy zespołowej i oczywiście pozwalają zapoznać się z samą procedurą. To nie jest wizja odległej przyszłości. Takie symulatory już są przez nas, dydaktyków częściowo wykorzystywane, musimy jednak poszerzyć zakres oferowanego przez nas sprzętu. Zapyta ktoś, „chcecie weterynarii uczyć na manekinach?”. Nie, chcemy maksymalnie wyszkolić studentów w czynnościach manualnych, praktycznych zanim zostaną dopuszczeni do pracy przy zwierzętach. To podnosi znamiennie poziom umiejętności, ale również pozwala zapewnić odpowiedni dobrostan zwierząt dydaktycznych.

W oddanym w Państwa ręce numerze „Weterynarii w Terenie” znajdziecie szereg treści przydatnych każdemu lekarzowi weterynarii. Zachęcam Państwa do gruntownego zapoznania się z treścią całego numeru. Niezależnie od posiadanych specjalizacji bądź ukierunkowań klinicznych, ogólny rozwój zawodowy jest niezwykle istotny.

I na koniec prośba, uważajcie Państwo na siebie. Pandemia z „wymiaru telewizyjnego” przeniosła się już w nasze najbliższe otoczenie. Zakażać może nieświadomie osoba z najbliższego otoczenia.


Z życzeniami zdrowia

Prof. dr hab. Artur Niedźwiedź

 

TEMAT SEZONU

Wpływ bólu towarzyszącego mastitis na produkcję mleczną i dobrostan krów

Wraz z rosnącą liczbą badań nasza wiedza na temat epidemiologii, immunologii i patofizjologii zapalenia wymienia jest ogromna. Niestety w dalszym ciągu nie wiemy zbyt wiele na temat jego wpływu na zachowanie oraz szeroko pojęty dobrostan krów.

VET-KWESTIONARIUSZ

BIORĄC ŻYCIE ZA ROGI – z pasją w terenie

Lek. wet. Monika Ruskowska jest absolwentką Wydziału Medycyny Weterynaryjne Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Jej zainteresowania kliniczne i codzienna praca są związane z chorobami przeżuwaczy oraz neonatologią i rozrodem zwierząt. Nie są jej też obce kwestie ekonomii produkcji, finansów oraz rozwoju osobistego, na temat których wiedzę stara się stale poszerzać. W wolnych chwilach uprawia jeździectwo.

BYDŁO

BRD w aspekcie szczepień donosowych

Syndrom oddechowy bydła (BRD) często prowadzi do pojawienia się objawów klinicznych i upadków w stadach bydła. Etiologia tego zespołu jest złożona, jednak zasadniczą rolę przypisuje się czynnikom zakaźnym. W immunoprofilaktyce BRD zastosowanie znalazły, poza stosowanymi już od dłuższego czasu szczepionkami parenteralnymi, ostatnio również te przeznaczone do podawania donosowego.

Niektóre urazy związane z porodem u bydła

Przedruk artykułu z Monografia: Noworodek a środowisko (część 14). Problemy metaboliczne krów wysokocielnych. Pod red. Stefaniak T., Rząsa A., Jawor P., Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Wrocław 2019. DOI: 10.30825/1.9.7.2019

ARTYKUŁ PROMOCYJNY

Bądź pierwszy dzięki programowi szczepień przeciwko BRD, który można rozpocząć najwcześniej

Dzięki odpowiednio dobranemu schematowi szczepień można bardzo wcześnie zabezpieczyć i zapewnić dobrą zdrowotność zwierząt w stadzie.

BYDŁO

Monitorowanie stada bydła w celu wykrywania ryzyka zaburzeń mineralnych i metabolicznych w okresie przejściowym

Przedruk artykułu z Monografia: Noworodek a środowisko (część 14). Problemy metaboliczne krów wysokocielnych. Pod red. Stefaniak T., Rząsa A., Jawor P., Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Wrocław 2019. DOI: 10.30825/1.9.8.2019.

CEVOLUTION

Metritis i endometritis u wysokowydajnych krów mlecznych. Cz. 3.

Istnieje powszechna zgoda co do tego, że większość krów ulega infekcji bakteryjnej macicy w momencie porodu. Poporodowy stan zapalny macicy to naturalny i fizjologiczny proces, jest to konieczny element prawidłowej inwolucji macicy.

BYDŁO/Z TERENU

Kontrola zapalenia wymienia na tle Str. uberis – analiza przypadku

Rola paciorkowca wymieniowego (Streptococcus uberis) w etiologii zapalenia wymienia (mastitis) rośnie nieprzerwanie na przestrzeni ostatnich kilku dekad. Z reguły problem ten jest związany z niskimi standardami higieny środowiska oraz błędami w rutynie doju, zwłaszcza na początkowym etapie przygotowawczym, aż do momentu podłączenia aparatu udojowego. Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie możliwości wykorzystania narzędzi takich jak: odpowiednia diagnostyka, zarządzanie oraz program szczepień zaadaptowany do danego gospodarstwa w celu rozwiązania problemu mastitis na tle paciorkowca wymieniowego, na przykładzie gospodarstwa rodzinnego.

Jak osiągać efektywność terapii lekami podawanymi w wodzie do picia? Część III – czynniki ryzyka powstania biofilmu, negatywne skutki jego rozwoju w systemie pojenia oraz jak temu zapobiegać

Biofilm to śluzowata substancja (podobna do płytki nazębnej) formowana przez drobnoustroje, który zapewnia bakteriom przetrwanie, czyli dostęp do składników pokarmowych oraz ochronę przed szkodliwymi czynnikami środowiskowymi. Głównym problemem, do którego przyczynia się gromadzenie bakterii i tworzenie biofilmu, jest zatykanie się smoczków, a czasami również rur, w systemie pojenia. Biofilm może być również rezerwuarem patogenów i opornych bakterii. Co więcej, niektóre bakterie tworzące biofilm produkują enzymy hamujące działanie niektórych antybiotyków, bezpośrednio przyczyniając się do niepowodzenia wprowadzonego przez lekarza weterynarii leczenia. Ryzyko rozwoju bakterii jest bezpośrednio związane z jakością wody, konstrukcją systemu pojenia oraz produktami podawanymi w wodzie do picia. Gdy biofilm rozwinie się w systemie pojenia, bardzo trudno go zwalczyć, gdyż czynniki, które spowodowały jego rozwój, są często problematyczne do wyeliminowania.

TRZODA CHLEWNA

Znaczenie badań serologicznych i ilościowego PCR w diagnostyce chorób zakaźnych świń

Najnowsze informacje na temat zakażeń koronawirusowych u świń

Wystąpienie pandemii COVID-19 miało bardzo duży wpływ nie tylko na aspekty społecznogospodarcze, ale również na środowisko naukowe. Chociaż choroby koronawirusowe znane są u trzody chlewnej już od bardzo dawna, w ostatnim czasie pojawiło się wiele nowych publikacji dotyczących zakażeń tymi wirusami u świń. W niniejszym artykule przedstawiono wybrane, najnowsze informacje związane z koronawirusami mającymi znaczenie dla produkcji trzody chlewnej oraz związki występujące między COVID-19 a gatunkiem świnia domowa.

Jak probiotyki wpływają na odchów prosiąt?

Probiotyki to preparaty zawierające żywe i/lub martwe mikroorganizmy, które mogą produkować metabolity przyczyniające się do kształtowania mikrobiomu układu pokarmowego, oraz pozytywnie wpływające na zdrowie i wyniki odchowu zwierząt. W opracowaniu przedstawiono skład, wymagania stawiane probiotykom oraz mechanizm ich działania, a także cel ich stosowania oraz pozytywny wpływ na mikroflorę przewodu pokarmowego i odporność, a przez to na zdrowotność i wyniki odchowu prosiąt i warchlaków.

Wybrane aspekty związane ze zwalczaniem PRRS na Węgrzech

Chociaż od stwierdzenia pierwszego przypadku PPRS (wirusowego zespołu rozrodczo-oddechowego świń) w Stanach Zjednoczonych minęło ponad 30 lat, choroba ta wciąż pozostaje jednym z najważniejszych czynników wpływających na układ oddechowy i rozrodczy świń. Ogólnoświatowe znaczenie tej jednostki chorobowej dla branży związanej z trzoda chlewną potwierdziły wybuchy kolejnych epidemii w latach 1989 i 1990 w Azji i Europie. Skuteczna strategia zwalczania i zapobiegania PRRS musi uwzględniać dobre zarządzanie produkcją w stadach świń, z uwzględnieniem takich aspektów jak odpowiednie zastępowanie młodych samic i samców, jak i zoptymalizowanych programów szczepień.

KONIE

Rak płaskonabłonkowy w najczęstszych lokalizacjach u koni

Diagnostyka szczegółowa i terapia chorób nowotworowych koni stanowi coraz istotniejszy element praktyki lekarskoweterynaryjnej. Wynika to przede wszystkim z faktu, że okres życia koni wydłużył się, oraz z rosnącego zaangażowania ich właścicieli, gotowych poświęcić środki pieniężne oraz czas dla dobra swoich zwierząt. Rak płaskonabłonkowy (ang. Squamos Cell Carcinoma, SCC) jest jednym z najczęściej występujących u koni i stanowi około 7-31% wszystkich zmian nowotworowych.

Przyczyny i rozwiązywanie ciąży bliźniaczej u koni

Podczas wczesnej ciąży u klaczy należy wykluczyć obecność ciąży bliźniaczej. Pierwsze badanie w kierunku źrebności powinno być wykonane około 14-18 dnia od owulacji. Badanie ultrasonograficzne (USG) pozwoli w tym okresie na wykrycie pęcherzyka zarodkowego oraz wykluczenie ciąży bliźniaczej, czyli obecności dwóch pęcherzyków zarodkowych (badanie na obecność ciąży bliźniaczej). Sprawdzenie obu rogów macicy jest bardzo istotne, ponieważ ciąża bliźniacza u koni jest patologią, kończy się zwykle poronieniem i w przypadku stwierdzenia dwóch pęcherzyków zarodkowych lekarz weterynarii podejmuje decyzję dotyczącą możliwości rozwiązania nieprawidłowej ciąży.

DOBRZE WIEDZIEĆ

Przed dojem

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij