Weterynaria w Terenie wydanie nr 3/2021
Weterynaria w Terenie wydanie nr 3/2021

Drodzy Czytelnicy!

Pomimo że sam posiadam profil na Facebooku, z różnych względów nie jestem jego aktywnym użytkownikiem. Ale pomimo mojej facebookowej ignorancji, nie sposób było nie zauważyć szeroko propagowanej tam akcji „NOMV – Not One More Vet”, szczególnie na profilach znajomych lekarzy weterynarii, studentów oraz osób związanych z medycyną weterynaryjną. Dla mniej wtajemniczonych – NOMV to organizacja non-profit założona przez dr Nicole McArthur, która rozpoczęła swoją działalność jako prywatna grupa na Facebooku i została stworzona po samobójczej śmierci jej przyjaciółki dr Sophii Yin, w celu wspierania m.in. lekarzy, których problem ten dotyka. Nie od dziś wiadomo, że lekarze weterynarii są narażeni na problemy ze zdrowiem psychicznym i dwukrotnie częściej doświadczają poważnych zaburzeń psychicznych. Co więcej, najnowsze badania dowodzą, że przeciętnie jeden na sześciu lekarzy weterynarii miewa myśli samobójcze, co stanowi trzykrotność średniej krajowej. To oczywiście najbardziej tragiczna sytuacja, która nigdy nie powinna mieć miejsca, ale o wiele częściej zdarzają się przecież nerwice, depresja czy zaburzenia nastroju u naszych koleżanek i kolegów po fachu. Dlatego potrzebna jest szeroko zakrojona dyskusja na ten temat, która pozwoli zapobiec tego typu sytuacjom. Chyba jesteśmy już na takim etapie rozwoju naszej branży, że możemy sobie pozwolić – a nawet musimy – aby taka tematyka gościła w trakcie naszych spotkań – kongresów, konferencji itp. Oczywiście treści merytoryczne muszą być tam prezentowane jako podstawa programu, ale z pewnością znajdzie się tam miejsce na wykład dotyczący wypalenia zawodowego, problemów psychicznych bądź innych ważnych zagadnień. Sam deklaruję, że w trakcie kolejnej Konferencji Hipiatrycznej we Wrocławiu (czerwiec 2022 r., mam nadzieję!), zaproszę wykładowcę, który omówi takie tematy. W każdym razie pamiętajmy o tych problemach, ale pamiętajmy przede wszystkim, że istnieją sposoby, aby je rozwiązać. A może dobrym rozwiązaniem byłoby umieszczanie artykułów dotyczących takich problemów w naszym czasopiśmie? Mam już głowę pełną pomysłów na ciekawe artykuły dotyczące problemów lekarzy weterynarii, kwestii prawnych prowadzenia praktyki weterynaryjnej, praktycznego marketingu oraz komunikacji z klientem. Czekam na informacje od Państwa, będę wdzięczny za wszelkie sugestie.

Życzę przyjemnej lektury.

Prof. dr hab. Artur Niedźwiedź

VET-NEWS

MSD ANIMAL HEALTH PRZEDSTAWIA SHUTOUT® NOWY STANDARD OCHRONY PRZED MASTITIS

TEMAT SEZONU

Zaburzenia płodności u wysokowydajnych krów mlecznych

Przyczyny obniżenia płodności u wysokowydajnych krów są złożone, zaś najczęściej diagnozowanymi problemami są: brak rui, cicha ruja, acyklia jajników, stany zapalne macicy oraz obumieranie zarodków. Częstotliwość występowania powyższych schorzeń różni się w zależności od stada, wpływając na postępowanie profilaktyczne w okresie okołoporodowym (zapobieganie podklinicznej i klinicznej hipokalcemii i ketozie, ograniczenie utraty BCS oraz ujemnego bilansu energetycznego) oraz determinując terapię. Poprawę wskaźników rozrodczych w stadach bydła ułatwia prowadzenie programu opieki lekarsko-weterynaryjnej zakładającego zarówno regularną kontrolę rozrodu, a także analizę żywienia, chorób zakaźnych czy zarządzanie stadem. Warunkiem powodzenia takiego programu jest dobra współpraca właściciela krów z lekarzem weterynari

VET-KWESTIONARIUSZ

Kompleksowa opieka lekarsko-weterynaryjna nad stadami krów mlecznych

Rozmowa z dr. hab. Wojciechem Barańskim, prof. UWM, kierownikiem kliniki wyjazdowej Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Wykładowcą i mentorem kolejnych pokoleń lekarzy weterynarii oraz autorem zintegrowanego programu opieki lekarsko-weterynaryjnej nad stadami krów mlecznych, który wykorzystuje w pracy ze stadami.

BYDŁO/Z TERENU

Wirusowa biegunka bydła (BVD) w terenie, czyli praktyczne podejście do opanowania problemu schorzenia w stadzie. Cz. III

Poniższy tekst jest trzecim z cyklu artykułów mających pomóc lekarzom weterynarii w przebrnięciu przez zawiłości programu zwalczania wirusowej biegunki bydła w gospodarstwach rodzinnych i dużych fermach. W tej części autorzy przedstawią drugi wariant wyszukiwania zwierząt PI w programie kontroli zakażeń wirusem BVD. Ponadto zaprezentują działania w zakresie bioasekuracji, które należy przeprowadzić w kompleksowym programie kontroli BVD w stadzie.

Możliwości zastosowania wirusowych szczepionek atenuowanych w celu kontroli wybuchu choroby – doświadczenia własne

Atenuowane szczepionki wirusowe są popularnym narzędziem do kontrolowania chorób takich jak IBR czy zakażenia układu oddechowego powodowane przez wirus syncytialny (BRSV). Charakteryzują się wysoką skutecznością, opartą na generowaniu zarówno odporności humoralnej, jak i komórkowej. Zwłaszcza dzięki tej drugiej właściwości mogą być z powodzeniem stosowane w sytuacji wybuchu choroby, umożliwiając ograniczenie szerzenia choroby oraz występowania objawów klinicznych.

BYDŁO

Diagnostyka biochemiczna chorób okresu przejściowego u bydła mlecznego

Zaburzenia zdrowotne pojawiające się w okresie przejściowym u bydła mlecznego rzutują bardzo istotnie na produkcyjność krów. Do głównych parametrów biochemicznych, które wskazywałyby na zdrowotność stada, należą: WKT, BHB, koncentracja albumin i białka całkowitego, zawartość cholesterolu, makroelementów oraz aktywność enzymów (AST, GGTP, LDH czy SDH). Oznaczanie tych parametrów pozwala na wczesne wykrycie stanów chorobowych jeszcze w stadium podklinicznym, co umożliwia wprowadzenie działań profilaktycznych poprawiających stan zdrowotny zwierząt

Wadliwe funkcjonowanie sprzętu udojowego a zdrowotność wymienia

Negatywny wpływ urządzeń udojowych na zdrowotność wymion jest znany, jednak mocno niedoszacowany. Niepoprawnie funkcjonujące dojarki wpływają nie tylko na wzrost liczby komórek somatycznych, ale również pogarszają efektywność wdrażanego leczenia zapalenia gruczołu mlekowego, przez co lekarz weterynarii powinien potrafić zweryfikować poprawność funkcjonowania opisywanego urządzenia. Dziś dzięki obecności urządzeń rejestrujących poziomy podciśnienia ta czynność jest znacznie prostsza.

CEVOLUTION

Zrozumieć oporność drobnoustrojów

Jak powstaje oporność? Bakterie stają się oporne na skutek: · dezaktywacji antybiotyku, · modyfikacji miejsca docelowego działania środka antydrobnoustrojowego, · ograniczenia akumulacji substancji czynnej w komórce bakteryjnej, · zmiany ścieżki metabolicznej zakłócanej przez antybiotyk. Niektóre bakterie są w naturalny sposób oporne na pewne klasy antybiotyków. Ten typ oporność powstał miliony lat temu.

BYDŁO

Parametry uzyskiwane w badaniu krwi bydła – jak interpretować, by były klinicznie pomocne. Cz. II – biochemia

W codziennej praktyce weterynaryjnej badania laboratoryjne są ważnym elementem oceny stanu zdrowia zwierząt. Stanowią one często potwierdzenie lub zaprzeczenie zaburzeń występujących u zwierząt oraz pomagają w monitorowaniu przebiegu chorób, a także w ich leczeniu. Składową tych badań jest biochemiczne badanie krwi.

TRZODA CHLEWNA

Możliwości zapobiegania chorobom układu oddechowego u świń

Choroby układu oddechowego są jednym z ważniejszych czynników wpływających na koszty produkcji trzody chlewnej. Nie tylko zwiększają koszty bezpośrednie, jak koszty obsługi weterynaryjnej czy upadki poszczególnych zwierząt, ale także mają znaczący wpływ na często trudne do oszacowania koszty pośrednie będące skutkiem zmniejszenia dobowych przyrostów masy ciała i zwiększenia zużycia paszy.

Bakteryjne zapalenia płuc u świń – charakterystyka i rozpoznawanie

Wśród możliwych zaburzeń w układzie oddechowym na pierwsze miejsce pod względem częstości występowania oraz istotności wysuwa się zapalenie płuc. Jego obraz morfologiczny jest zdeterminowany przez wiele czynników, zarówno zewnątrzpochodnych (czynnik etiologiczny, warunki środowiskowe), jak i zależnych od gospodarza. Rozpoznawanie zapaleń płuc opiera się na danych z wywiadu (w tym analizie wyników produkcyjnych), wynikach badania klinicznego, zaobserwowanych podczas badania sekcyjnego zmian makroskopowych oraz wynikach badań laboratoryjnych, w tym bakteriologicznych i histopatologicznych.

Szczepienie świń – w jakim celu i kiedy?

Szczepienia w hodowli trzody chlewnej są bardzo ważnym aspektem profilaktyki. Każde stado oraz każda grupa technologiczna wymaga indywidualnego postępowania profilaktycznego, dopasowanego do warunków epizootycznych. Nie istnieje jeden uniwersalny schemat szczepień, który miałby zastosowanie dla całej trzody chlewnej. Istnieją programy szczepień specyficzne dla konkretnej jednostki chorobowej, jednak nie dla danego gatunku zwierzęcia.

Aktywność biologiczna ZEN na mikrobiotę jelit u niedojrzałych płciowo loszek

Jednym z problemów związanych ze stosowaniem materiałów roślinnych w mieszankach paszowych w żywieniu zwierząt gospodarskich jest zanieczyszczenie mikotoksynami. Spośród około 300 do 400 zidentyfikowanych mikotoksyn aflatoksyna, ochratoksyna, trichoteceny (deoksyniwalenol, T-2 i HT-2), fumonizyna i ZEN są często zgłaszane jako substancje niepożądane ze względów bezpieczeństwa i efektu ekonomicznego. Artykuł przedstawia aktywność ZEN w jelitach podczas badań własnych zmienności mikrobioty niedojrzałych płciowo loszek narażonych per os niskimi dawkami zearalenonu (MABEL, NOAEL i niską dawką LOAEL).

Jak zagwarantować komfort cieplny świniom w dobie upałów?

Komfort termiczny jest jednym z ważniejszych czynników wpływających na przyrosty tuczników oraz zdrowie i prawidłowe parametry rozrodu. Stres cieplny może być również przyczyną ujawnienia się chorób podklinicznie występujących w stadzie. Kontrolę stresu cieplnego u zwierząt można prowadzić poprzez szereg działań od poprawnego projektowania budynków, sprawnego systemu wentylacji, przez schładzanie, odpowiedni system żywienia oraz suplementację paszy. Takie działania mogą skutecznie ograniczyć stres cieplny i spowodowane nim znaczące straty ekonomiczne.

KONIE

Przypadek usunięcia dużego kamienia moczowego u klaczy metodą zachowawczą

Kamica pęcherza moczowego u koni występuje rzadko i dotyczy głównie wałachów i ogierów. U klaczy urolithiasis występuje bardzo rzadko, ponieważ cewka moczowa jest stosunkowo krótka, elastyczna i to ułatwia usuwanie z moczem nawet większych konkrementów. Diagnozę można postawić na podstawie: badania per rectum, badania USG, endoskopii i laboratoryjnego badania moczu. W opisanym przypadku także przygotowanie farmakologiczne klaczy pozwoliło usunąć zachowawczo duży kamień z szyjki pęcherza moczowego. Dodatkowe zastosowanie leczenia wspomagającego pozwoliło uzyskać dobry efekt kliniczny w postaci powrotu do zdrowia leczonej klaczy.

Wirus Zachodniego Nilu: nowe zagrożenie dla zdrowia koni w Europie

Wirus Zachodniego Nilu, należący do rodziny Flaviviridae i rodzaju Flavivirus, został zidentyfikowany w 1937 r. w Ugandzie. Rezerwuarem patogenu są dzikie populacje ptaków, a wektorem komary ornitofilne. Na infekcje wirusem wrażliwych jest kilka gatunków ssaków, w tym ludzie oraz konie. Patogen rozprzestrzenił się już na obszarze: Afryki, Azji, Ameryki Północnej i Południowej oraz wielu państw Europy, w tym bezpośrednio sąsiadujących z Polską. Badania monitoringowe prowadzone na Słowacji oraz w Polsce pokazują, że wirus jest już obecny w obu krajach, a pierwsze przypadki tej choroby u koni mogą być już wkrótce obserwowane Praca została wsparta przez Program Operacyjny Zintegrowana Infrastruktura, finansowany ze środków ERDF: "Open scientific community for modern interdisciplinary research in medicine (OPENMED)": ITMS2014+: 313011V455.

DOBRZE WIEDZIEĆ

Kąpiel podojowa strzyków

Dezynfekcja podojowa strzyków jest niezwykle istotną częścią dezynfekcji okołoudojowej. Jej efektywność została udowodniona już kilkadziesiąt lat temu, a od lat 60. jest częścią 5-Punktowego Planu Kontroli Mastitis.

WYDARZENIA

Aktualne problemy w zdrowiu i produkcji bydła mlecznego i mięsnego pod lupą specjalistów

24-25 czerwca 2021 roku w Teatrze Zdrojowym w Polanicy- Zdroju odbyła się XXIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Aktualne problemy w zdrowiu i produkcji bydła mlecznego i mięsnego” zorganizowana przez Katedrę Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich UPWr, Sekcję Fizjologii i Patologii Przeżuwaczy PTNW oraz Teatr Zdrojowy w Polanicy-Zdroju.

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa Specjaliści Specjalistom Problemy w produkcji trzody chlewnej w Polsce

29-30 czerwca 2021 r. odbyła się kolejna Konferencja dedykowana specjalistom zajmującym się trzodą chlewną. W krakowskim hotelu Double Tree by Hilton eksperci dyskutowali o najważniejszych współczesnych problemach stad świń i o ich zdrowiu w kontekście rosnącej antybiotykoodporności oraz trwającej nieprzerwanie walki z ASF. Częścią wydarzenia była sesja satelitarna firmy Vetoquinol.

VET-LEX

CO W PRAWIE PISZCZY?

Najnowsze doniesienia prawne z zakresu: Księgi hodowlane zwierząt gospodarskich/Uzyskanie tytułu specjalisty przez lekarza weterynarii/Ubój zwierząt/Wystawianie recept na produkty lecznicze kategorii „Rpw”

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij