Monografia Choroby Koni
Monografia Choroby Koni

Drodzy Czytelnicy

Kilka dni temu dotarła do nas smutna wiadomość. Zmarł prof. Jerzy Kita. Jeden z założycieli i długoletni Prezes Polskiego Towarzystwa Hipiatrycznego. Nasz nauczyciel, mentor i przyjaciel, Wujek Jurek… Prof. Kita był znakomitym lekarzem weterynarii, naukowcem i dydaktykiem – wychowawcą i nauczycielem wielu pokoleń lekarzy weterynarii i studentów. Dwukrotnie był Dziekanem WMW w Warszawie oraz kierownikiem Zakładu Chorób Zakaźnych WMW w Warszawie, członkiem zarządu i prezesem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych. Zawsze życzliwy, oddany sprawom ludzi i zwierząt. Cześć Jego pamięci. Powoli wracamy do normalności, przynajmniej jeśli chodzi o stan pandemii. Właśnie przed chwilą usłyszałem w radio obiecujące informacje dotyczące jego zniesienia od połowy maja. Wobec tego cieszę się, że podjąłem decyzję o powrocie do organizowania naszych corocznych wrocławskich konferencji hipiatrycznych. Tegoroczna edycja będzie poświęcona w całości badaniu kupno-sprzedaż koni. Przyczynkiem do takiego tematu konferencji było opublikowanie na stronie PTH oficjalnego protokołu badania kupno-sprzedaż koni. Krok po kroku w trakcie naszego majowego spotkania omówiony zostanie cały etap badania i szczegółowo przedstawione badanie całego konia w aspekcie transakcji handlowej. Jakże ważny jest to temat, niech świadczy fakt, że praktycznie każdy z lekarzy do tej pory opracowywał swój własny protokół, różna była ponadto interpretacja uzyskanych wyników. Oczywiście protokół opracowany przez PTH jest swoistym kompromisem i każdy ma prawo dodać, ewentualnie odjąć, część projekcji bądź badań dodatkowych. Na pewno pomoże mniej doświadczonym lekarzom sprawniej poruszać się w tym świecie i ujednolicić system badania. A jeśli dodatkowo w trakcie konferencji pojawi się dyskusja nad jego kształtem, to tylko z korzyścią dla naszego spotkania. Liczę na to, że w szerokim gronie spotkamy się pod koniec maja na naszej konferencji. Proszę mi wierzyć, ten miesiąc jest wyjątkowo piękny we Wrocławiu! Jeśli dołożyć do tego ogromną porcję wiedzy, możliwość spotkania ze znajomymi i posiedzenia przy ognisku w trakcie wieczornego spotkania, nie pozostaje nic innego jak tylko wziąć w niej udział. Do zobaczenia we Wrocławiu.

prof. dr hab. Artur Niedźwiedź

VET-KWESTIONARIUSZ

Tworzymy zgrany tandem – rozmowa z lek. wet. Miłoszem Grabskim oraz piel. wet. Julie Grabską

W ramach tegorocznego wydania udało się nam porozmawiać z dwoma niezwykle oddanymi swojej pracy osobami, które można najczęściej spotkać na sali operacyjnej Kliniki EquiVet Serwis, gdzie każdego dnia wykonują i asystują w zabiegach operacyjnych umożliwiających końskim pacjentom powrót do pełnej sprawności.

KONIE

Zmiany w przepisach dotyczących wprowadzania koniowatych na teren Unii Europejskiej oraz aktualna sytuacja na granicy polsko-ukraińskiej

Artykuł omawia zmiany w ustawodawstwie dotyczące przemieszczania koniowatych na terytorium Unii Europejskiej obowiązujące od kwietnia 2021 roku oraz aktualną (kwiecień 2022 r.) sytuację prawną na granicy polsko-ukraińskiej w przypadku odpraw koni.

Zołzy – czy mamy możliwości immunoprofilaktyki?

Zołzy to jedna z najpoważniejszych chorób zakaźnych koni i koniowatych. Choroba występuje na całym świecie i jest przyczyną znacznych strat finansowych. Artykuł przedstawia aktualne możliwości immunoprofilaktyki choroby.

Czerniak u koni

Czerniak jest potencjalnie złośliwym nowotworem skóry, który najczęściej stwierdzany jest u koni siwych. Najczęstszymi lokalizacjami tej zmiany nowotworowej są okolice ogona, krocza, a także głowa – wargi i okolice oczu. Z uwagi na ich powolny wzrost, brak wpływu na komfort życia konia i użytkowość zwierzęcia w sporcie i rekreacji oraz trudności w leczeniu, lekarze weterynarii bardzo często nie podejmują się leczenia małych rozrostów o łagodnym charakterze. Należy mieć jednak zawsze na uwadze, że każdy czerniak jest zmianą nowotworową o potencjalnie złośliwym charakterze.

Grzybicze zapalenie macicy u klaczy – przyczyny, diagnostyka oraz leczenie

Zapalenie błony śluzowej macicy jest częstą przyczyną niepłodności klaczy, zazwyczaj jednak diagnozowane są infekcje na tle bakteryjnym. Mimo mniejszej częstotliwości występowania grzybicze zapalenie błony śluzowej macicy u klaczy zostało również uznane za ważną przyczynę niepłodności u klaczy, ponieważ infekcje te są trudniejsze do leczenia, mają charakter chroniczny i dają gorszą prognozę dla przyszłości hodowlanej klaczy. Wybór nieskutecznego leczenia zapalenia błony śluzowej macicy może prowadzić w przyszłości do degeneracji endometrium. W niniejszym artykule omówiono przede wszystkim przyczyny zapalenia macicy tła grzybiczego, dostępne metody diagnostyczne i wdrożenie optymalnego leczenia w celu poprawy płodności klaczy.

Tasiemczyca jednokopytnych – mało znany problem w hodowli koni

Rosnący udział stadnego systemu hodowli koni w Polsce stwarza ryzyko nasilenia występowania tasiemczyc. Jednocześnie trudności diagnostyczne, a także nietypowe objawy kliniczne towarzyszące inwazji oraz brak świadomości o zagrożeniu powodują, że inwazje tasiemców są mało znanym i niedocenianym problemem w wielu stadninach. Artykuł przybliża morfologię tasiemców, szczegóły inwazjologii, patogenezy, przebiegu klinicznego oraz diagnostyki i zwalczania tej enigmatycznej inwazji.

Jak odpowiedni dobór klaczy biorczyni i jej synchronizacja wpływają na powodzenie transferu zarodków u klaczy

Ze względu na wzrastające zapotrzebowanie na techniki wspomaganego rozrodu u koni zauważa się także wzrost zapotrzebowania na towarzyszące tym zabiegom klacze biorczynie. Na wybór odpowiedniej surogatki ma wpływ wiele czynników: od budowy, wieku klaczy, przez jej charakter, aż do warunków anatomicznych oraz ewentualnych istniejących problemów rozrodczych. Dlatego przyszła klacz biorczyni musi być przede wszystkim dokładnie zbadana. Przed lekarzami pracującymi w rozrodzie koni stoi również coraz częściej zadanie synchronizacji dawczyni oraz biorczyni zarodka przy użyciu dostępnych preparatów.

Kontuzje mięśnia międzykostnego – częsty uraz koni sportowych

Mięsień międzykostny jest strukturą stabilizującą staw pęcinowy. Jego właściwa funkcja jest niezbędna do efektownych chodów koni ujeżdżeniowych, rozkładania sił zarówno przy wybiciu oraz lądowaniu koni skokowych, jak i stabilizacji oraz przenoszeniu przeciążeń z trzeciej kości śródręcza/śródstopia u koni wykorzystywanych we wszystkich dyscyplinach sportu i rekreacji. Uszkodzeniu może ulec przyczep mięśnia międzykostnego w części proksymalnej, na przebiegu oraz w obrębie gałęzi i przyczepu do trzeszczek pęcinowych. Praca wyjaśnia uwarunkowania anatomiczne, objawy kliniczne, możliwości diagnostyczne i rodzaje terapii uszkodzeń mięśnia międzykostnego.

Rak płaskonabłonkowy zatoki szczękowej kuca – opis przypadku

Omówienie przypadku występowania raka płaskonabłonkowego w obrębie zatoki szczękowej jedenastoletniej klaczy. Dynamika przebiegu klinicznego w połączeniu z dokumentacją obrazową i skalą zmian sekcyjnych pozwala na uświadomienie, jakiego stopnia zniszczenie niesie ze sobą SCC oraz uzmysłowić stopień zaawansowania podejmowanych zabiegów operacyjnych.

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij