Weterynaria w Terenie wydanie nr 3/2022
Weterynaria w Terenie wydanie nr 3/2022

Drodzy Czytelnicy!

Stosowanie antybiotyków jest powszechne zarówno w medycynie ludzkiej, jak i w weterynarii. Substancje te odgrywają dużą rolę w zwalczaniu chorób zwierząt w gospodarstwie, co więcej, stosowanie antybiotyków jest konieczne i nieuniknione, szczególnie w wielkotowarowych gospodarstwach. Problem w tym, że wykorzystanie środków przeciwdrobnoustrojowych stało się tak powszechne, że od końca lat 90. obserwuje się narastającą w szybkim tempie lekooporność drobnoustrojów. Zgodnie z niedawno opracowanym raportem, prawie 700 tys. osób rocznie na świecie umiera z powodu infekcji wywołanych bakteriami opornymi. Przewiduje się również, że w 2050 r., liczba ta może wzrosnąć nawet do 10 mln. Nadmierne i niewłaściwe stosowanie antybiotyków determinuje wzrost ilości drobnoustrojów wieloopornych, co w skali globalnej już teraz wywołuje katastrofalne skutki! Wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące rozważnego stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych w medycynie weterynaryjnej obejmują działania, które wskazują, że zarówno lekarze weterynarii, jak i hodowcy, współdziałając razem, w znaczącym stopniu mogą wpłynąć na zmniejszenie problemu antybiotykooporności. Oczywiście to lekarz weterynarii decyduje o konieczności podania leków, jednak hodowca może zastosować środki w swoim gospodarstwie, które ograniczą potrzebę częstego leczenia zwierząt. Niezwykle istotne jest również wprowadzenie nowych metod pozwalających przyżyciowo, ale i jednocześnie bezstresowo (!) pobierać materiał w celu kontroli pozostałości leków przeciwbakteryjnych. Dlatego z wielką więc przyjemnością przeczytałem artykuł dr Anny Gajdy i zespołu dotyczący wykrywania antybiotyków w płynie ustnym. Oby ta prosta metoda na wpisała się w obecnie panujące trendy kontroli antybiotykoodporności. Sezon urlopowy w pełni, ale z rozmów z moimi bliższymi i dalszymi znajomymi wynika, że część z nich z tegorocznego urlopu nie skorzystała. I nie wynika to z kwestii finansowych, tylko z nieumiejętności postawienia granicy pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym. Istotnym tego powodem jest też stres towarzyszący opuszczeniu pracy i niepewność tego, co zastanie się po powrocie. Niestety, takie podejście jest szkodliwe zarówno dla własnej działalności, jak i dla siebie samego, gdyż kiedy jesteśmy przemęczeni fizycznie oraz psychicznie, przestajemy być efektywni. Mam nadzieję, że, większość z Państwa jednak oddało, bądź odda się przyjemności urlopowania. Co więcej, warto również pomyśleć o tzw. aklimatyzacji po urlopie, w myśl której potrzeba kilku spokojniejszych dni na rozruch i powrót do standardowego rytmu pracy. Sam jestem zwolennikiem takiego stylu urlopu i każdemu gorąco go polecam.

Życzę Państwu przyjemnej lektury, a wypoczywającym, spokojnego urlopu.

prof. Artur Niedźwiedź

 

 

VET-KWESTIONARIUSZ

Nauka jest użyteczna wyłącznie wtedy, gdy rozwiązuje konkretny problem ‒ rozmowa z dr n. wet. Piotrem Cybulskim

Dr Piotr Cybulski jest absolwentem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, gdzie zdobywał swoje pierwsze doświadczenia jako lekarz weterynarii. Swoją wiedzę rozwijał i pogłębiał na studiach doktoranckich pod okiem prof. Tomasza Stadejka w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, zgłębiając temat analizy czynników ryzyka występowania wrzodów żołądka u tuczników. Pracę obronił z wyróżnieniem w 2020 roku. Jako specjalista weterynaryjnej diagnostyki laboratoryjnej i chorób trzody chlewnej regularnie bierze udział w wydarzeniach branżowych jako prelegent. Gdzie znajduje odskocznię od pracy? Obecnie jest studentem trzeciego roku filologii angielskiej, która jest dla niego sposobem na poszerzenie horyzontów i rozwój osobisty.

TEMAT SEZONU

Wykrywanie antybiotyków w płynie ustnym

Artykuł przedstawia doświadczenie mające na celu walidację metody pozwalającej na wykrycie antybiotyków w płynie ustnym. Tuczniki zostały poddane leczeniu iniekcyjnemu z użyciem następujących antybiotyków: amoksycyliny, tiamuliny, penicyliny G, linkomycyny, tylozyny oraz sulfadoksyny z trimetoprimem. Pobranie płynu ustnego odbywało się przez 35 kolejnych dni. Analizę płynu ustnego przeprowadzono z użyciem chromatografii cieczowej ze spektrometrią mas. Większość z badanych substancji czynnych była wykrywalna przez około 30 dni od rozpoczęcia terapii

TRZODA CHLEWNA

Wybrane schorzenia kończyn oraz problematyka kulawizn w warunkach fermowych u loch

Kulawizna jest powodem poważnych problemów zdrowotnych manifestującym się u loch nieprawidłowym chodem wraz z towarzyszącym mu silnym bólem. Kulawizna jest jedną z głównych przyczyn brakowania loch ze stada podstawowego fermy trzody chlewnej. Z tych powodów kulawizna pogarsza dobrostan zwierząt oraz rentowność ferm trzody chlewnej. Wiadomo, że kulawizna nie jest chorobą, ale zespołem objawów chorobowych, których przyczyną są czynniki zakaźne oraz niezakaźne. Niestety, pomimo groźnych konsekwencji dla zdrowia oraz rentowności produkcji ferm, kulawizna nadal spotyka się z niedostateczną uwagą hodowców i producentów trzody chlewnej. Głównym celem tej pracy jest omówienie wybranych problemów kulawizny i zaburzeń motorycznych u loch.

BYDŁO

Przyczyny niepowodzeń w leczeniu mastitis

Na efektywność zwalczania zapaleń gruczołu mlekowego wpływa wiele czynników. Do najistotniejszych należą czas rozpoczęcia terapii mastitis, rozpoznanie bakteriologiczne i antybiotykowrażliwości, użycie antybiotyków dobrze penetrujących wymię, stosowanie terapii uzupełniającej. Nie należy zapominać o wszystkich możliwych immunosupresorach, które również będą upośledzały proces leczenia (BVDV, BHV, Coxiella b., stres cieplny, źle zbilansowana dawka pokarmowa itd.). Do podjęcia decyzji o możliwe skutecznym efekcie leczniczym potrzebna jest wiedza o obecnym patogenie w wymieniu.

Profilaktyka zapaleń gruczołu mlekowego

Fragment książki: Smulski S.: Mastitis u bydła mlecznego. Wydawnictwo Elamed, Katowice 2014

Ultrasonografia wymienia i strzyków bydła Cz. II. Zmiany patologiczne

Zmiany w obrębie wymienia i strzyków odpowiadają nie tylko za dyskomfort i bolesność podczas doju, ale także zwiększają ryzyko wystąpienia stanów zapalnych gruczołu mlekowego. Podstawą wykrycia stanów patologicznych w obrębie tego narządu jest badanie kliniczne, jednak w wielu przypadkach jest ono niewystarczające do postawienia prawidłowego rozpoznania. Badanie ultrasonograficzne jako nieinwazyjna i powszechnie dostępna metoda diagnostyczna umożliwia określenie zaburzeń w budowie anatomicznej strzyków, w szczególności niedrożności oraz zmian echostruktury tkanki gruczołowej, które towarzyszą procesom patologicznym toczącym się w wymieniu.

BYDŁO/Z TERENU

Wirus syncytialny układu oddechowego bydła: krótko- i długoterminowe konsekwencje

Zespół oddechowy bydła (BRD) stanowi poważny problem na całym świecie. Szacunkowy koszt choroby osiąga poziom 3 mld dolarów każdego roku (1). Spośród drobnoustrojów wywołujących zespół oddechowy bydła (BRD) wirus syncytialny układu oddechowego bydła (BRSV) potwierdzano jako czynnik etiologiczny w 45% przypadkach klinicznych BRD (2) [oraz w 60% przypadków enzootycznej bronchopnemonii cieląt (3)]. Liczby te w prosty sposób pokazują ogromne znaczenie BRSV w produkcji bydła.

BYDŁO

Kliniczne problemy u bydła wynikające z zaburzeń suplementacji mikro- i makroelementów

Celem pracy było opisanie możliwych zaburzeń u bydła mlecznego powstałych w wyniku niewłaściwej suplementacji (nadmiar lub niedobór) mikroi makroelementów. Wiadomo, że fosfor, miedź i selen łatwo ulegają niewłaściwemu dozowaniu w TMR. Obserwuje się, że nieodpowiednia suplementacja prowadzi do subklinicznych i klinicznych zaburzeń, w których niedobór lub nadmiar może prowadzić do stałego spadku zdrowotności, produkcji mleka, a nawet zatruć i śmierci.

E-KROWA

IBR/IPV – dlaczego warto podejść kompleksowo do profilaktyki i zwalczania? Przypadek własny

Mimo że oficjalne programy zwalczania choroby IBR-IPV są znane i stosowane na świecie od ponad 30 lat, wirus ten w dalszym ciągu należy do najważniejszych czynników chorobotwórczych występujących w stadach bydła mlecznego, jak i mięsnego. Cele niniejszej publikacji to: zwrócenie uwagi na znaczenie tej jednostki chorobowej, podkreślenie jej wpływu na ekonomikę stada oraz prezentacja potencjalnych konsekwencji, jakie może nieść choroba dla stad naiwnych, nieszczepionych, bazując na przykładzie przypadku terenowego.

CEVOLUTION

Zarządzanie parazytozami bydła. Dlaczego potrzebujemy zmiany? Cz. II. Rozwiązania

W niedalekiej przyszłości rolnicy będą musieli przyjąć bardziej dokładne, solidne i zrównoważone metody kontroli infekcji pasożytniczych poprzez uwzględnienie bieżących postępów badań naukowych. Lekarze weterynarii powinni bardziej zaangażować się w zwalczanie pasożytów w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta z powodów takich jak: niewystarczające zwalczanie chorób pasożytniczych i pojawienie się oporności na używane substancje czynne. Musimy zrozumieć potrzeby rolników i przyczyny ich obecnego zachowania, aby skutecznie zmienić ich nawyki w zakresie zwalczania pasożytów.

KONIE

Analiza moczu jako niezbędna procedura w diagnostyce chorób układu moczowego u koni

Analiza biochemiczna krwi, a w szczególności ocena stężenia kreatyniny i mocznika, jest badaniem wykonywanym najczęściej w przypadku podejrzenia chorób układu moczowego u zwierząt. Wynika to z łatwości pobrania tego materiału, jednak wczesne etapy dysfunkcji układu moczowego nie zawsze wiążą się z wyraźnymi zmianami w parametrach krwi. Badanie moczu dostarcza bardzo wielu istotnych informacji, a ich prawidłowa interpretacja jest niezmiernie ważna w ocenie funkcjonowania układu moczowego.

Zaburzenia rozrodu u klaczy dotkniętych problemem otyłości

U koni z nadmierną masą ciała zwykle diagnozuje się również zespół metaboliczny (EMS, ang. equine metabolic syndrome). EMS stanowi zespół zmian patologicznych połączonych ściśle ze sobą, oprócz otyłości obserwuje się: insulinoodporność (IR, ang. insulin resistance), przewlekły ochwat oraz zaburzenia w rozrodzie. U klaczy obserwuje się zaburzenia cyklu płciowego, najprawdopodobniej na poziomie jajnikowym, takie jak wydłużenie okresu międzyowulacyjnego, cykle bezowulacyjne lub nawet bezpłodność. Zawartość immunoglobulin w siarze otyłych klaczy może być niższa niż u klaczy o prawidłowej masie ciała, wpływając negatywnie na zdrowotność źrebięcia.

WYWIAD W TERENIE

Efektywne zwalczanie i kontrola BVD są dziś w zasięgu ręki

W tym wydaniu na tematy związane z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi diagnostycznych w diagnostyce i leczeniu BVD rozmawiamy z lek. wet. Łukaszem Słowikiem, absolwentem Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, specjalistą rozrodu zwierząt, którego ulubionym zagadnieniem są choroby zakaźne bydła. W zakresie ich profilaktyki, diagnostyki i leczenia wspiera on wiele stad, rok rocznie wizytując fermy, na których pomaga w wykryciu problemów związanych z zakaźnymi jednostkami chorobowymi, takimi jak BVD. Po pracy chętnie wyrusza w trasę z rodziną lub z przyjaciółmi z klubu motocyklowego. Jak sam mówi, pozwala mu to oderwać się choć na chwilę od „wielkiej weterynarii”.

STOPMASTITIS

Czas na zmiany – czyli nowa unijna polityka dotycząca ograniczenia antybiotyków a jakość mleka

Zapewne początek 2022 roku zapamiętamy na długo. Niczym nieuzasadniona zbrodnicza agresja Rosji przeciwko Ukrainie czy chociażby rosnąca w oszałamiającym tempie z dnia na dzień inflacja oraz jej długofalowe skutki niestety odcisną piętno na naszym życiu. Jednakże nie wszystko, co wydarzyło się tej zimy, ma jednoznacznie negatywny wpływ na nasze życie, a w szczególności życie zawodowe. Mowa tutaj o nowym Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/6 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie weterynaryjnych produktów leczniczych, które weszło w życie z końcem stycznia br. (28.01.2022 r.). Nowe regulacje na poziomie unijnym mają za zadaniem uregulowanie oraz dostosowanie do nowych realiów kluczowych obszarów związanych z funkcjonowaniem branży producentów i importerów leków weterynaryjnych, lekarzy weterynarii, jak i hodowców czy opiekunów zwierząt. Między innymi od tego dnia profilaktyczne stosowanie substancji przeciwbakteryjnych (Antimicrobials AMs) jest zakazane i znacząco ograniczono metafilaktyczne ich stosowanie. Ponadto Kraje Członkowskie Unii Europejskiej są zobowiązane do zbierania danych dotyczących sprzedaży oraz ilości zużycia AMs u zwierząt.

WYDARZENIA

Rozważne stosowanie antybiotyków w hodowli bydła mlecznego – czyli Hipra Prevention Day!

2 czerwca 2022 roku w Hotelu Andels w Łodzi odbyła się Konferencja Hipra Prevention Day 2022, której tematem przewodnim było racjonalne stosowanie antybiotyków w hodowli bydła mlecznego. Podczas wydarzenia swoją wiedzą z uczestnikami podzielili się specjaliści z zagranicy – Demetrio Herrera z Hiszpanii, Siegfried Moder z Niemiec i Hans Caron z Holandii. Firma Hipra przedstawiła również swoją nowość – Bovine Immunity.

Badanie kupno-sprzedaż okiem ekspertów. Konferencja w Pawłowicach

27-28 maja 2022 r. w Pawłowicach uczestnicy Konferencji „Praktyczne aspekty badania kupno sprzedaż koni” mieli szansę wysłuchać wykładów specjalistów i zgłębić praktyczne aspekty tego badania u koni. Wydarzenie było wspólną inicjatywą Polskiego Towarzystwa Hipiatrycznego oraz Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

W Puławach rozmawiano o nowych formach profilaktyki i terapii wybranych chorób bydła

W Puławach 27-28 maja 2022 r. odbyła się Konferencja Naukowa pt. „Nowe formy profilaktyki w terapii wybranych chorób bydła” zorganizowana przez Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Polskie Stowarzyszenie Bujatryczne oraz firmę Ceva. Konferencja objęta została honorowym patronatem Henryka Kowalczyka Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Specjaliści trzody chlewnej po raz trzeci spotkali się w Krakowie!

21 czerwca 2022 roku w Krakowie w hotelu Metropolo by Golden Tulip po raz trzeci spotkali się specjaliści zdrowia trzody chlewnej. Konferencja Specjaliści Specjalistom trwała dwa dni i podzielona była na pięć sesji wykładowych. Prelekcje prowadzili wybitni krajowi i zagraniczni specjaliści.

XXIV międzynarodowa konferencja naukowa w Polanicy-Zdroju

23 i 24 czerwca 2022 roku odbyła się już XXIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa w Polanicy- Zdroju, zorganizowana przez profesora Jana Twardonia wraz z zespołem Katedry Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Sekcję Fizjologii i Patologii Przeżuwaczy PTNW, Teatr Zdrojowy w Polanicy-Zdroju oraz Dolnośląską Izbę Lekarsko- Weterynaryjną.

VET-LEX

Co w prawie piszczy?

Najnowsze doniesienia prawne dla branży weterynaryjnej.

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij