Ciekawym tematem z działu Trzoda Chlewna jest „Niedokrwistość u prosiąt” autorstwa dr hab. Małgorzaty Pomorskiej-Mól i lek. wet. Krzysztofa Kwita

z Zakładu Chorób Świń Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach. Artykuł traktuje o niedokrwistości niedoborowej świń, która rozwija się w pierwszych tygodniach życia prosiąt. Nasilenie anemii u osesków związane jest z jednej strony z wymianą hemoglobiny płodowej oraz adaptacją noworodków do nowego środowiska, a z drugiej – z selekcją zwierzą w kierunku uzyskania jak najbardziej licznych miotów i jak najszybszych przyrostów masy ciała oraz zmianą warunków życia zwierząt (chów zamknięty). Z kolei dr hab. n. wet. Kazimierz Tarasiuk z PIC Europa
Centralna i Rosja przygotował dla nas materiał na temat możliwości i skuteczność szczepienia przeciwko mykoplazmowemu zapaleniu płuc u świń – obserwowanego najczęściej u prosiąt w końcowej fazie odchowu, z charakterystycznym suchym kaszlem, ciężkim oddechem oraz z typowymi zmianami patologicznymi w płucach.
W dziale Konie opublikowano artykuł dr hab. Rolanda Kozdrowskiego, prof. nadzw,. Dotyczący oceny przydatności wybranych metod pobierania prób z macicy w diagnostyce endometritis u klaczy. Uważa się, że endometritis jest w dużym stopniu przyczyną niepłodności klaczy (do 60% przyczyn niepłodności u koni) i zgodnie z danymi z literatury jest jednym z najczęściej notowanych klinicznych problemów u tego gatunku zwierząt.

Czytaj więcej

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij