Stanowisko w sprawie polityki FVE dotyczącej nowego podejścia do badania mięsa.

 

FVE/2014/stanowisko/001

 

w sprawie polityki FVE dotyczącej nowego podejścia do badania mięsa

 

(przyjęte podczas obrad Zgromadzenia Ogólnego FVE dnia 23 maja 2014r.)

 

FVE Policy on Modernisation of Meat Inspection

 

 

 

1. Rola weterynarii opiera się na czterech filarach - zdrowie zwierząt, dobrostanzwierząt, zdrowie publiczne oraz środowisko. Lekarz weterynarii odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego odgospodarstwa do konsumenta poprzez zapewnienie profesjonalnej porady, przeprowadzanie badania, audytu i egzekwowanie wymagań weterynaryjnych.

 

2. Z wielu powodów, w tym także czynników społeczno-ekonomicznych, nie ma jednejogólnej odpowiedzi dla nowego podejścia do badania mięsa. Każde państwo, jego część lub region, muszą mieć odpowiedni czas i elastyczność (dostosowania się do nowego podejścia) uzależnione od warunków lokalnych przy jednoczesnym zapewnieniu równoważnego celu „zapewnienie bezpieczeństwa żywności". Dlatego też szybkość procesu modernizacji będzie różnić się między poszczególnymi państwami członkowskimi, dla niektórych z nich z długim okresem przejściowym.

 

3. Wszelkie zmiany powinny być wprowadzane stopniowo. W wielu krajachczłonkowskich będzie istniał brak struktury przemysłowej lub przepustowościwymaganej przy spełnieniu warunków wstępnych przewidzianych dla wprowadzenia zmian zapisanych w obecnych propozycjach. Znamiennym jest fakt, że elastyczność wpisana w treść istniejących już rozporządzeń pozwalająca „urzędowemu personelowi pomocniczemu” lub „pracownikom przedsiębiorstwa sektora spożywczego” naprzeprowadzenie zadań kontrolnych (badanie) została wdrożona jedynie w mniejszości krajów członkowskich.

 

4. Lekarze weterynarii muszą mieć wykształcenie/szkolenia i niezbędne zasoby, umożliwiające im wykonywanie nałożonych na nich zadań.

5. Wiarygodny, dwukierunkowy systemu informacji dotyczących łańcucha żywnościowego (FCI) jest warunkiem wstępnym każdego nowoczesnegosystemu badania mięsa. Musi być wspierany przez „wyraźny protokół” określający rolę lekarza weterynarii w gospodarstwie i jego relację oraz kanał komunikacyjny z urzędowym lekarzem weterynarii pracującym w rzeźni.

 

6. Rola lekarza weterynarii wolnej praktyki w gospodarstwie sprowadza się do udzielania porad dotyczących hodowli zwierząt, zdrowia zwierząt i ich dobrostanu, nadzoru, diagnostyki i kontroli chorób. A zatem lek. wet. musi być w posiadaniu aktualnej informacji płynącej z rzeźni ponieważ to ma ścisły związek z bezpieczeństwem żywności, zdrowiem zwierząt i dobrostanem zwierząt.

7. Lekarz Weterynarii wolnej praktyki musi wnieść swój wkład w integralność informacji dotyczącej łańcucha żywnościowego - poprzez udzielanie porad hodowcom na temat Dobrej Praktyki Rolniczej, HACCP, Planowania Zdrowia Stada oraz zbierania i interpretacji danych.

 

8. Informacja łańcucha żywnościowego musi być powiązana z „planem zdrowia stada” i potwierdzona przez weterynaryjne kontrole w gospodarstwie. To zaangażowanie lekarza weterynarii w systemie "od pola do stołu", zwłaszcza przed zbiorami, jest kluczowym elementem zintegrowanego podejścia do kontroli higieny żywności.

 

9. Lekarz Weterynarii wolnej praktyki musi być zaangażowany we współpracę(powiązanie) z urzędowym lekarzem weterynarii pracującym wrzeźni, i w interpretację prowadzonego nadzoru nad chorobami i interpretację danychzebranych w rzeźni na temat dobrostanu zwierząt.

 

10. Lekarze Weterynarii wolnej praktyki uznają, że istnieje możliwość kompromisu pomiędzy możliwościądoradzania rolnikom i jednoczesnym przeprowadzaniem kontroli urzędowych. A zatem mogą przeprowadzać czynności urzędowe w imieniu ipod nadzorem właściwego organu.

 

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij