Warszawa, dnia 17 lipca 2014 r. Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie potwierdzenia wystąpienia dziewiątego przypadku afrykańskiego pomoru świń u dzików na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Główny Lekarz Weterynarii informuje o stwierdzeniu wystąpienia dziewiątego przypadku afrykańskiego pomoru świń (ASF) u dzików na terytorium Polski.

Dziewiąty przypadek ASF stanowi grupa sześciu padłych dzików znalezionaw dniu 15 lipca
2014 r. w obrębie lasu na terenie gminy Gródek (powiat białostocki, województwo podlaskie), w odległości ok. 1,5 km od miejscowości Skroblaki, ok. 3,5 km od miejsca znalezienia zwłok dzików stanowiących 7. przypadek ASF i ok. 7,5 km od granicy polsko-białoruskiej.
Od wszystkich padłych dzików pobrano próbki do badao laboratoryjnych w kierunku ASF.
Badania wykonane w krajowym laboratorium referencyjnym ds. ASF (wyniki z dnia 17 lipca
2014 r.) potwierdziły obecnośd materiału genetycznego wirusa afrykaoskiego pomoru świń
w badanych próbkach. Główny Lekarz Weterynarii pragnie podkreślid, iż podobnie jak w poprzednich przypadkach ASF u dzików na terytorium Polski, 9. przypadek zlokalizowany jest w strefie przygranicznej, na obszarze objętym ograniczeniami na którym obowiązują stosowne nakazy, zakazy i ograniczenia, wynikające z aktualnie obowiązujących przepisów prawa.

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij