Kolejna konferencja poświęcona zagadnieniom koncentrującym się na problemach cieląt i krów odbyła się we Wrocławiu 5-6. grudnia 2014, w Auli Jana Pawła II, znajdującej się w Centrum Edukacyjnym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Katedra Immunologii, Patofizjologii i Prewencji Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz Sekcja Neonatologii PTNW, we współpracy z Polską Federacją Hodowców Bydła i Producentów Mleka zorganizowała konferencję naukową dla lekarzy weterynarii i hodowców bydła dotyczącą procedur w fermach bydła mlecznego i mięsnego.

Spośród około 300 uczestników Konferencji najliczniejszą grupę stanowili lekarze weterynarii zajmujący się bydłem oraz hodowcy bydła. Swoje przemyślenia prezentowali goście zagraniczni oraz specjaliści polscy. Prof. dr hab. Walter Baumgartner, prezydent Światowego Towarzystwa Bujatrycznego omawiał różne sposoby zwalczania paratuberkulozy w  stadach bydła mlecznego i mięsnego. Bardzo obszerny i bogato ilustrowany wykład prof. dr hab. Johann’a Kofler’a z Wiednia został poświęcony procedurom chirurgicznym w leczeniu chorób racic w warunkach terenowych. Dr John Mee z Irlandii podjął się przybliżenia trudnego zagadnienia procedur diagnostycznych mających pomóc w wykryciu infekcyjnych i nieinfekcyjnych przyczyn rodzenia się cieląt martwych oraz poronień. Podczas dwóch dni konferencji Uczestnicy wysłuchali także specjalistów z naszego kraju.
Zagadnieniom metabolizmu i żywienia krów mlecznych poświęcili swoje wystąpienia prof. dr hab. Zygmunt M. Kowalski  (Kraków): Monitoring zdrowia i żywienia krów mlecznych; dr Zbigniew Lach (Osięciny): Standardy żywienia w zasuszeniu i okresie przejściowym i dr hab. Krzysztof Słoniewski (PFHBiPM): Analiza raportów użytkowości mlecznej uwzględniająca raport RW-11. Cielętom, jako przyszłym krowom mlecznym poświęcili swoje wystąpienia organizator konferencji prof. dr hab. Tadeusz Stefaniak i wsp. (Wrocław): Postępowanie i nadzór weterynaryjny nad cielętami od urodzenia do 6. miesiąca życia; dr Paweł Górka i wsp. (Kraków): Monitoring prawidłowego odchowu cieląt oraz dr hab. Robert Kupczyński prof. nadzw. UP (Wrocław):  Praktyczne aspekty dekornizacji cieląt. Niezwykle ekspresyjnie temat: „Jak uzyskać mleko dobrej jakości higienicznej?” przedstawił dr Grzegorz Dejneka i prof. dr hab. Jan Twardoń z Wrocławia. Z kolei dr hab. Renata Urban-Chmiel prof. nadzw. UP (Lublin) zwróciła uwagę na bakteriofagi, jako alternatywę w terapii chorób bakteryjnych (w tym mastitis) u bydła. O procedurach diagnostycznych wypowiedzieli się dr hab. Przemysław Sobiech (Olsztyn): „Błędy przedlaboratoryjne, laboratoryjne i postlaboratoryjne w praktyce weterynaryjnej” oraz dr Michał Bednarski (Wrocław): Postępowanie diagnostyczne w chorobach narządu oddechowego w zależności od typu użytkowego, wielkości stada i wieku zwierząt. 
Na zakończenie pierwszego dnia obrad przeprowadzono dyskusję okrągłego stołu "Jak powinna ewoluować współpraca między lekarzami weterynarii a  hodowcami  bydła", która dobitnie potwierdziła, że harmonijna, partnerska współpraca jest niezbędna dla tworzenia optymalnych warunków chowu bydła mlecznego.

 

prof. dr hab. Tadeusz Stefaniak

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij