12-14 czerwca 2014 r. w Polanicy-Zdrój odbyła się XVII Międzynarodowa Sesja Naukowa „Technopatie i biotechniki stosowane w rozrodzie bydła”. Uczestnicy mieli okazję uczestniczyć w dwóch blokach, składających się z kilku sesji naukowych.

XVII Międzynarodową Sesję Naukową rozpoczęli uroczystym przywitaniem organizatorzy: przewodniczący komitetu organizacyjnego prof. dr hab. Jan Twardoń oraz kierownik Katedry Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu dr hab. Wojciech Niżański. Uczestników przywitał także burmistrz miasta Polanica-Zdrój Jerzy Terlecki. W pierwszej części dnia omawiano temat transferu zarodków w kraju i Europie, zastosowanie badania dopplerowskiego w embriotransferze u bydła, a także żywienie a zaburzenia wczesnego okresu ciąży oraz praktyczne aspekty ambriotransferu i bydła.
Wd rugiej części dnia, pdoczas sesji III i IV uczestnicy zdobyli wiedzę na temat możliwości wpływania na płeć potomstwa u bydła, realizacji programów hodowlanych w Polsce, wybranych wzorach matematycznych przydatnych w rozrodzie bydła. Zagraniczny gość wygłosił prelekcję na temat „Klubu wczesnego ostrzegania – doradztwo weterynaryjne na farmach bydła mlecznego”.
Blok drugi, obejmujący technopatie, rozpoczął się od wykładu dotyczącego wpływu schorzeń żwacza na występowanie kulawizn. Następnie prelegent z Wiednia, Johann Kofler, omówił schorzenia racic u bydła – etiologia i diagnostyka. W Sesji V prelekcje dotyczyły także pielęgnacji racic i wpływu żywienia na ich zdrowie.
Ostatnia sesja rozpoczęła się wykładem nt. schorzenia racic u bydła – zasad leczenia, następnie omówiono możliwości zapobiegania i kulawizną poprzez kontrolę emtabolizmu. Ostatni wykład dotyczył związku pomiędzy kulawiznami i płodnością oraz jakości higienicznej mleka krów.


Opracowała: Żaneta Szefer

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij