Boehringer Ingelheim wprowadza na rynek produkt Bovela® – pierwszą żywą podwójnie delecyjną (L2D) szczepionkę przeciwko wirusowej biegunce bydła

  • Bovela® to najnowszej generacji szczepionka przeciwko wirusowi wirusowej biegunki bydła (BVD, bovine viral diarrhea).
  • BVD to jedna z najczęściej występujących chorób bydła na świecie.
  • Bovela® jest już dostępna dla producentów i lekarzy weterynarii w Polsce

Warszawa, 19 marca 2015 – Boehringer Ingelheim wprowadza na rynek produkt Bovela® – najnowszej generacji szczepionkę przeciwko BVD (wirusowej biegunce bydła), która jest jedną z najczęściej występujących i najważniejszych z punktu widzenia ekonomicznego chorób wirusowych bydła. Szczepionka BOVELA® została zaakceptowana przez Europejską Agencję Leków (EMA) pod koniec 2014 roku i jest już dostępna w Polsce.

Bovela® to pierwsza szczepionka przeciwko BVD, która jest oparta na innowacyjnej technologii L2D (żywa szczepionka podwójnie delecyjna), co sprawia, że jest ona wyjątkowo bezpieczna i skuteczna.
Bovela® to jedyna dostępna w UE szczepionka, która zawiera oba genotypy wirusa BVD (typ 1 oraz typ 2) i dlatego może zapewniać pełną i wybitną ochronę przed tą tak ciężką chorobą.
Bovela® zabezpiecza bydło przed immunosupresją, którą powoduje wirus BVD, jak również zapobiega rodzeniu się trwale zakażonych zwierząt (PI), do których zakażenia dochodzi przez łożysko. Ochrona płodów jest szczególnie ważna, gdyż osobniki PI stanowią główne źródło zakażenia i są siewcami wirusa przez cały okres swojego życia.

Wprowadzając na rynek szczepionkę Bovela®, Boehringer Ingelheim wnosi swój znaczący wkład w postęp w profilaktyce tej choroby oraz w ochronę zdrowotności bydła. Wygodny w stosowaniu protokół szczepienia z użyciem produktu Bovela® wyznacza nowe standardy w ochronie stada. Wszystkie zwierzęta powyżej 3. miesiąca życia można chronić, podając tylko jedną dawkę szczepionki Bovela® w ciągu roku, co jest możliwe dzięki odporności, która po szczepieniu z użyciem produktu Bovela® utrzymuje się przez 12 miesięcy.

„W Unii Europejskiej odsetek bydła o statusie dodatnim dla wirusa wirusowej biegunki bydła wynosi około 60%. Zakażenie tym wirusem powoduje ciężkie zachorowania u wielu zwierząt i stwarza zagrożenie dla zdrowych krów”, wyjaśnia dr Joachim Hasenmaier, odpowiedzialny za Działy Zdrowia Zwierząt i Zdrowia Konsumentów w Boehringer Ingelheim. „Z dumą przedstawiamy to nowe i wygodne narzędzie, które pomoże lekarzom weterynarii i producentom bydła chronić stada przed wirusową biegunką bydła”.
BVD może wywoływać szereg objawów klinicznych, a przede wszystkim powoduje immunosupresję (czyli mniejszą zdolność układu odpornościowego do walki z innymi patogenami), bezpłodność, ronienia i wady wrodzone u cieląt. Duże straty ekonomiczne powodowane przez BVD są skutkiem obniżonych przyrostów, niższej wydajności mlecznej, zaburzeń w rozrodzie, a nawet upadków zakażonych zwierząt. Dzięki Boveli® można zapobiegać tym niekorzystnym następstwom BVD. W przyszłości Boehringer Ingelheim Animal Health planuje wprowadzić szczepionkę Bovela® również w innych regionach o znaczącej pozycji w produkcji bydła, zlokalizowanych poza Unią Europejską.
Dodatkowe informacje o Boveli® można znaleźć w nowej animacji wideo.

O Boehringer Ingelheim
Grupa Boehringer Ingelheim jest jedną z 20 wiodących firm farmaceutycznych na świecie. Działa globalnie za pośrednictwem 142 podmiotów zależnych i zatrudnia ponad 47000 pracowników. Prowadzi prace badawczo-rozwojowe, produkcję i sprzedaż innowacyjnych produktów leczniczych o wysokiej wartości terapeutycznej, przeznaczonych do stosowania w medycynie i weterynarii. Firma, założona w roku 1885 pozostaje nieprzerwanie własnością rodziny Boehringer, a jej centrala zlokalizowana jest w Ingelheim w Niemczech.

Głównym elementem kultury Boehringer Ingelheim jest zobowiązanie do działań zgodnych z zasadami odpowiedzialności społecznej. Trwałym fundamentem działalności firmy jest zaangażowanie w projekty społeczne, jakim jest np. globalny projekt Making More Health, opieka nad pracownikami i ich rodzinami oraz zapewnianie wszystkim pracownikom równych szans. Współpraca i wzajemny szacunek oraz ochrona środowiska i zrównoważony rozwój stanowią nieodłączną część wszystkich przedsięwzięć firmy Boehringer Ingelheim.
W 2013 roku firma Boehringer Ingelheim odnotowała przychody netto ze sprzedaży w wysokości około 14,1 mld euro. 19,5% wartości przychodów netto zainwestowane zostało w badania i dalszy  rozwój.


Więcej informacji na stronie www.boehringer-ingelheim.com

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij