Rząd przyjął projekt ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich. Nowe rozwiązania zapewniające prawidłowe stosowanie rozporządzenia unijnego 2016/1012 w sprawie hodowli zwierząt wejdą w życie w ostatnim tygodniu stycznia.

Projekt ustawy przywiduje wyeliminowanie przepisów dotyczących sposobu prowadzenia ksiąg hodowlanych i rejestrów hodowlanych świń, zasad wpisywania zwierząt do tych ksiąg i rejestrów, zasad prowadzenia oceny wartości użytkowej i genetycznej dla tych gatunków zwierząt, wymogów stawianych zwierzętom hodowlanym czystorasowym wykorzystywanym do hodowli i rozrodu, obrotu zwierzętami hodowlanymi czystorasowymi i ich materiałem biologicznym przeznaczonym do wykorzystania w rozrodzie, a także sposobu przeprowadzania kontroli urzędowych. Nowe przepisy będą dotyczyły bydła, świń, owiec, kóz i zwierząt koniowatych.

Projektowana nowela wskazuje też organy i instytucje, którym w Polsce przysługiwać będą uprawnienia i kompetencje, m.in. dotyczące nadzoru i kontroli. Zgodnie z założeniem minister rolnictwa i rozwoju wsi będzie mógł m.in. uznawać organizacje hodowców lub inne podmioty, które ubiegają się o prowadzenie ksiąg hodowlanych dla bydła, świń, owiec, kóz i koniowatych oraz rejestrów hodowlanych świń – za związki hodowców i przedsiębiorstwa hodowlane, a kontrole urzędowe będą przeprowadzane przez Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt.

Ponadto w świetle nowych przepisów, zgodnych z prawem europejskim dotyczącym pomocy państwa w rolnictwie, hodowcy będą mogli liczyć na pomoc państwa związaną z prowadzeniem ksiąg hodowlanych, oceną wartości użytkowej i genetycznej zwierząt gospodarskich.

Ustalenia wejdą w życie po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Wtedy też przestanie obowiązywać ustawa z 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich.

Źródło: www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-organizacji-hodowli-i-rozrodzie-zwierzat-gospodarskich.html

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij