Stosowanie środków przeciwdrobnoustrojowych w zarządzaniu trzodą chlewną wymaga zrozumienia indukowanych przez drobnoustroje zmian w dynamice rozwojowej mikroflory jelitowej i rozpowszechnienia genów oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe.

Badanie miało na celu zbadanie wpływu wczesnej antybiotykowej interwencji na rozwój mikroflory kałowej oraz częstość występowania wybranych ARG (ermB, tetO, tetW, tetC, sulI, sulII i blaC TX-M) u nowo narodzonych prosiąt. Badaniu poddano łącznie 48 miotów, które podzielono zaraz po urodzeniu na 6 grup terapeutycznych. Leczenie było następujące: kontrola (CONT), krystaliczny wolny kwas ceftiofur (CCFA), chlorowodorek ceftiofuru (CHC), oksytetracyklina (OTC), penicylina prokainowa G (PPG) i tulatromycyna (TUL). Wymazy z kału pobierano od prosiąt przed leczeniem i 5, 10, 15 i 20 dni po leczeniu.

Wyniki pokazały, że podczas gdy profilaktyka przeciwdrobnoustrojowa we wczesnym okresie życia nie miała wpływu na przyrost masy ciała lub śmiertelność, wiązało się to z niewielkimi zmianami składu mikroflory kałowej i zauważalnymi zmianami w ilości wybranych ARG. Miary odległości Unifrac wykazały, że zbiorowiska drobnoustrojów prosiąt, które otrzymały różne metody leczenia (CCFA, CHC, OTC, PPG i TUL), nie skupiały się wyraźnie do prosiąt CONT. W porównaniu z grupą CONT prosięta leczone PPG wykazywały znaczny wzrost względnej ilości ermB i tetW w 20. dniu życia. Leczenie tulatromycyną skutkowało również znacznym wzrostem ilości tetW w dniu 10. i 20., a ermB w dniu 20.

Łącznie wyniki te pokazują, że zmiany w strukturze mikroflory kałowej spowodowane okołoporodową interwencją przeciwbakteryjną są nieznaczne i ograniczone do określonych grup taksonów drobnoustrojów. Jednak interwencja PPG i TUL na wczesnym etapie życia może promować selekcję ARG w stadach. Choć konieczne są dodatkowe badania w celu zbadania spójności tych wyników w większych populacjach, wyniki te mogą otworzyć drzwi dla nowych perspektyw w zakresie użyteczności wczesnego stosowania leków przeciwdrobnoustrojowych u zdrowych noworodków w systemach zarządzania świniami.

 

 

 

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij