Osteochondroza jest polietiologiczną chorobą rozwojową dotyczącą młodych, rosnących koni. Wiąże się z powstawaniem martwicy i uszkodzeń chrząstki stawowej, a w konsekwencji fragmentów kostno--chrzęstnych lub cyst podchrzęstnych.

Osteochondroza jest jedną z najczęściej stwierdzanych chorób powodujących powstanie stanów patologicznych w obrębie stawów u koni. Osteochondroza (OC) stanowi jedną z chorób należących do grupy roz-wojowych chorób ortopedycznych (ang. developmental orthopaedic disease – DOD). Jest jednym z najczęściej wy-stępujących problemów ortopedycz-nych u młodych koni. Jest to choroba rozwojowa, związana z zaburzeniem różnicowania komórek w rozwijającej się chrząstce, co doprowadza do jej nieprawidłowego kostnienia. Predys-ponuje to do powstawania martwi-cy i uszkodzeń w tej strukturze (1). Wyróżniamy dwie główne postaci osteochondrozy – osteochondroza oddzielająca (ang. osteochondrosis dis-secans – OCD) oraz podchrzęstne cy-sty kostne (ang. subchondral bone cysts – SBC) lub zmiany podobne do tor-bieli kostnej (ang. osseous cyst-like le-sions – OCLL) (1, 3).

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij