– zakażenia u bydła i innych gatunków. Koronawirusy (CoV) są powszechnie stwierdzane zarówno w drogach oddechowych oraz przewodzie pokarmowym zwierząt i ludzi.

Bydlęcy koronawirus (BCoV) stanowi modelowy przykład koronawirusów, który łatwo przekracza barierę układów i narządów w zakażonym organizmie, powodując zakażenia przewodu pokarmowego i/lub układu oddechowego u różnych gatunków przeżuwaczy. Koronawirusy (CoV) tworzą dużą grupę wirusów otoczkowych, które są nosicielami największego genomu spośród wszystkich wirusów RNA i aktualnie klasyfikuje się je do czterech rodzajów: alfakoronawirus, be-takoronawirus, gammakoronawirus i deltakoronawirus. Tego podziału dokonano na podstawie właściwości antygenowych i genetycznych. Pierwsze dwa rodzaje obejmują wirusy występujące u ssaków, a kolejne dwa to koronawirusy ptasie. Wszystkie one powodują zaburzenia oddechowe, jelitowe, neurologiczne u ludzi i zwierząt.

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij