Rok otwieramy zoomem na tematykę rozrodu dużych zwierząt, od poczęcia do wczesnych etapów odchowu. To już trzeci cykl "Weterynarii w Terenie", w którym otwieramy co 5 artykuł z wybranej tematyki.

Przed nami miesiąc, w którym w centrum znajdzie się tematyka rozrodowa!

Chcemy tym samym zwrócić uwagę na styczeń jako na miesiąc świadomości zdrowia układu rozrodczego, w tym szyjki macicy - #WczesneWykrycieToŻycie.

 

W styczniu otwieramy dla Was co 5 artykuł o tej tematyce:

 

 1. Nowotwory mezenchymalne jajnika krowy mlecznej – PEComa (Perivascular epithelioid cell tumor)

 2. Śmiertelność okołoporodowa cieląt – niedoceniany problem 

 3. Ciąża bliźniacza u bydła mlecznego

 4. Sterowanie rozrodem − czy pełna synchronizacja jest konieczna?

 5. Sygnalizacja zarodkowa w przedimplantacyjnym okresie ciąży u krów

 6. Zespół słabego cielęcia

 7. Analgezja zewnątrzoponowa do zabiegu owariektomii u bydła

 8. Wywoływanie porodów u loch

 9. Przyczyny i rozwiązywanie ciąży bliźniaczej u koni

 10. Pozaustrojowe zapłodnienie oocytów jako alternatywa dla klasycznej transplantacji zarodków u koni

 11. Zastosowanie biotechnologii w rozrodzie koni – aktualne informacje

 12. Podstawy patologii komórkowej jajnika klaczy

 13. Przebieg porodu u klaczy

 14. Grzybicze zapalenia macicy u klaczy

 15. Zatrzymanie łożyska i jego konsekwencje u klaczy

 16. Zespół nieprzystosowania źrebięcia noworodka – diagnostyka i leczenie

 17. Wprowadzenie do rozrodu klaczy – cz. III – kierowanie prawidłowym cyklem klaczy

 18. Wskaźniki przemiany białkowej źrebiąt gorącokrwistych i zimnokrwistych w okresie od urodzenia do odsadzenia

 19. Przyczyny niepłodności u klaczy

 20. Ocena przydatności wybranych metod pobierania prób z macicy w diagnostyce endometritis u klaczy

 21. Niektóre urazy związane z porodem u bydła

 22. Czy pojęcie „torbielowate ciałko żółte” u bydła ma jeszcze sens?

 23. Zespół krowy zalegającej (downer cow syndrome) – znaczenie oraz sposoby zapobiegania i leczenia

 24. Inwazyjne aspekty biegunek u cieląt Część I – biegunki wczesnego okresu odchowu

 25. Inwazyjne aspekty biegunek u cieląt, część II. Biegunki późnego okresu odchowu – kokcydioza

 26. Biopsja macicy w rozpoznawaniu przyczyn niepłodności krów mlecznych

 27. Podstawy patologii komórkowej macicy krowy

 28. Sposoby repozycji wypadniętej macicy u krowy

 29. Oddziaływanie wybranych czynników środowiskowych na status immunologiczny i zdrowotny cieląt

 30. Wybrane zabiegi chirurgiczne w obrębie sromu i pochwy u bydła

 31. Zarządzanie rozrodem w stadach bydła mlecznego

 32. Choroby metaboliczne a płodność krów mlecznych

 33. Metaboliczne uwarunkowania dla zdrowia i produkcyjności krów mlecznych w okresie okołoporodowym

 34. Kiedy warto odstąpić od zabiegu inseminacji jałówek i krów?

 35. Torbiele jajnikowe – typy torbieli i ich pochodzenie

 36. Torbiele jajnikowe bydła – ciągły problem w rozrodzie krów mlecznych

 37. Alternatywne metody zwalczania biegunek u cieląt w pierwszych tygodniach życia

 38. Diagnostyka i leczenie torbieli jajnikowych u bydła – stare i nowe koncepcje

 39. Poronienia i porody przedwczesne u krów mlecznych

 40. Niektóre spostrzeżenia dotyczące techniki pozyskiwania i separacji zarodków u krów dawczyń

 41. Wskazania do zastosowania prostaglandyn w leczeniu zaburzeń układu rozrodczego u bydła

 42. Zamieralność zarodków u bydła – problemy diagnostyczne i leczenie

 43. Wykorzystanie wkładek dopochwowych w leczeniu torbieli jajnikowych u bydła

 44. Poporodowa inwolucja macicy u bydła

 45. Jak utrzymać optymalne parametry rozrodu u bydła mlecznego?

 46. Poporodowy anestrus u krów mlecznych – diagnostyka i terapia

 47. Laboratoryjna wczesna diagnostyka ciąży u bydła ras mlecznych: teoria czy praktyka?

 48. Uwaga na subkliniczną hipokalcemię u krów mlecznych w okresie okołoporodowym

 49. Diagnostyka ciąży u bydła mlecznego – możliwości, wymagania, problemy i perspektywy

 50. Profilaktyka, metafilaktyka i terapia zespołu oddechowego u bydła w okresie odchowu

 51. Patologia macicy krowy w świetle badań histopatologicznych

 52. Wykrywanie rui – kliniczne i praktyczne aspekty. Cz. I

 53. Jak probiotyki wpływają na odchów prosiąt?

 54. Wpływ odporności biernej na skuteczność szczepienia prosiąt

 55. Wykorzystanie autopsji i ultrasonografii w diagnostyce jajników u loch

 56. Kontrola rui i owulacji podczas zabiegu sztucznej inseminacji u świń

 57. Czynniki ryzyka wczesnej zamieralności zarodków u loch

 58. Ronienia loch wywołane Toxoplasma gondii

 59. Bezmleczność poporodowa u loch

 60. Zabiegi chirurgiczne u świń: cesarskie cięcie i kastracja

 61. Przypadki zaburzeń w rozrodzie w nowo utworzonym stadzie

 62. Niedokrwistość u prosiąt

 63. Rozwiązywanie problemów związanych z płodnością

 64. Budowa anatomiczna wymienia loch – kamień milowy dla jakości mleka?

 65. Znaczenie siary w odchowie prosiąt

 66. Nagły wzrost liczby martwo urodzonych prosiąt i śmiertelności osesków

 67. Perspektywy zwalczania zespołu rozrodczego świń

 68. Synchronizacja rui u świń

 69. Najczęstsze przyczyny niepowodzeń w rozrodzie trzody chlewnej

 70. Cykl rujowy u świni

 

Jeśli chcesz mieć dostęp do wszystkich artykułów o tematyce
rozrodu dużych zwierząt na wetwterenie.pl
zostań naszym prenumeratorem.

 

Chcesz być zawsze na bieżąco i nie przegapić kolejnych części naszego cyklu?

 

Zapisz się do newslettera

Obserwuj nas na Instagramie

Szukaj nas na Fb Praktycznie o Weterynarii

 

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij