Biegunka cieląt jest najczęściej zgłaszaną chorobą młodych zwierząt i przyczyną strat ekonomicznych producentów bydła na całym świecie.

Zapobieganie i kontrola biegunki cieląt powinna opierać się na dobrym zrozumieniu złożoności choroby i użyciu skutecznych preparatów o szerokim spektrum działania. Powyższe przesłanki skłoniły nas do wykonania oceny terenowej skuteczności paromomycyny w postaci siarczanu paromomycyny w kontroli biegunek na tle zarażeń Cryptosporidium parvum.

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij