Rozporządzenie o zdrowiu zwierząt weszło w życie po ponad 5 latach od jego ogłoszenia. Wydaje się, że było dostatecznie dużo czasu by przygotować stosowne przepisy wykonawcze do rozporządzenia.

Niestety, pandemia pokrzyżowała plany i nie wszystko jest gotowe. Można zatem oczekiwać, że pomimo dzisiejszej daty rozpoczęcia obowiązywania rozporządzenia, w kolejnych tygodniach, miesiącach będą pojawiały się akty drugiego stopnia.

Co ważne, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady wchodzi do prawodawstwa krajów członkowskich z mocą ustawy, zatem aktu prawnego bardzo wysokiej rangi. Wszystko to co jest zapisane w rozporządzeniu zaczyna obowiązywać od dziś.

Celem rozporządzenia jest:

  • zapobieganie chorobom zwierząt, które mogą przenosić się na inne zwierzęta lub na ludzi, oraz zwalczanie tych chorób.
  • stanowi część pakietu środków zaproponowanych przez Komisję Europejską w maju 2013 r. w celu wzmocnienia egzekwowania norm bezpieczeństwa i higieny w całym łańcuchu rolno-spożywczym.

Nowe rozporządzenie reguluje szereg kwestii związanych z zagadnieniem Jednego Zdrowia (ang. One Health). Zwraca uwagę na powiązania pomiędzy zdrowiem i dobrostanem zwierząt oraz zdrowiem człowieka. Opisuje zagadnienia zdrowia zwierząt, ochrony życia zwierząt, ryzyk związanych z chorobami zwierząt i ich transmisji na człowieka (epidemie), kontrolą zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz bezpieczeństwa żywności (inspekcja weterynaryjna) i wiele innych.

To co dla naszej branży i dla naszych klientów-lekarzy weterynarii jest szczególnie ważne to artykuł 25 rozporządzenia pt. Kontrole stanu zdrowia zwierząt.

  • Podmioty, czyli rolnicy otrzymujący wynagrodzenie z tytułu produkcji zwierząt, muszą zapewnić lekarzom weterynarii możliwość dokonywania stałych, okresowych kontroli stanu zdrowia zwierząt w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta.
  • Kontrole stanu zdrowia zwierząt przeprowadzane są w celu zapobiegania chorobom.

Wszyscy z niecierpliwością czekamy na jednolite przepisy wykonawcze w tej kwestii.

lek. wet. Artur Zalewski, POLPROWET

Link do pełnego tekstu Rozporządzenia 2016/429

 

Źródło: POLPROWET

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij