Jak możemy przeczytać na stronie Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, pojawił się już Biuletyn produktów leczniczych za 2021 rok.

produktów leczniczych weterynaryjnych

W oryginalnym komunikacie dr. Grzegorza Cessaka, Prezesa URPL,WMiPB, czytamy, że w ubiegłym roku Prezes Urzędu Rejestracji wydał 646 pozwoleń na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych oraz 8 pozwoleń na dopuszczenie do obrotu surowców farmaceutycznych. 519 produkty lecznicze uzyskały pozwolenie w wyniku rejestracji w procedurach europejskich, a 127 – w procedurze narodowej. Podobnie jak w latach poprzednich największy procent stanowią pozwolenia dla produktów leczniczych przeciwnowotworowych i immunomodulujących.

Jak podkreśla był to kolejny rok wzrostu zaufania podmiotów odpowiedzialnych do Polski jako kraju referencyjnego (RMS), odpowiedzialnego za prowadzenie i koordynację procesu rejestracji w procedurach europejskich.

W komunikacie czytamy również, że w zeszłym roku złożono 685 wniosków o rozpoczęcie badania klinicznego produktu leczniczego i jest to najwyższa liczba wniosków o rozpoczęcie badania klinicznego złożona w danych roku w historii Urzędu. Wśród wyżej wspomnianych wniosków 41 z nich obejmowało badania niekomercyjne, w porównaniu do roku 2019, gdzie złożono takich wniosków 18, a w 2020 r. – 62.

Produkty lecznice weterynaryjne

Jeśli mowa o produktach leczniczych weterynaryjnych to wydano 91 nowych pozwoleń na dopuszczenie do obrotu w 2021 roku. 94,5% z nich dotyczyło produktów leczniczych weterynaryjnych wydawanych z przepisu lekarza weterynarii.

Jak podkreślił dr Grzegorz Cessak, Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wciąż aktywnie monitoruje bezpieczeństwo stosowania produktów leczniczych weterynaryjnych, w związku z tym w ubiegłym roku przyjęto 535 pojedynczych raportów dotyczących działań niepożądanych produktów leczniczych weterynaryjnych. 89% z nich pochodziło od podmiotów odpowiedzialnych. Wszystkie zgłoszenia są poddawane analizie, a to przyczynia się bezpośrednio do poprawy bezpieczeństwa farmakoterapii.

Podsumowanie ubiegłego roku, jak i pełna treść komunikatu znajduje się na stronie: Biuletyn Roczny Produktów Leczniczych 2021.

Źródło: Biuletyn Roczny Produktów Leczniczych 2021
Biuletyn produktów leczniczych weterynaryjnych

Czytaj także: Dlaczego ważne jest zgłaszanie działań niepożądanych leków weterynaryjnych?

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij