Na stronie Głównego Inspektoratu Weterynaryjnego dostępna jest tymczasowa procedura przemieszczania zwierząt towarzyszących z terytorium Ukrainy na teren Polski przez osoby nie posiadające kompletu dokumentów weterynaryjnych.

Tymczasowa procedura Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie postępowania ze zwierzętami towarzyszącymi podróżnym, wjeżdżającym z Ukrainy do UE przez polską granicę zewnętrzną w trakcie trwania konfliktu militarnego zawiera informacje odnośnie zwierząt przemieszczanych w warunkach nadzwyczajnej konieczności mogących towarzyszyć podróżującym w sytuacji spełnienia wszystkich wymagań UE, jak również odstępstw od standardowych wymagań dla psów, kotów i fretek z uwagi na sytuację nadzwyczajną. Tymczasowo zwalnia się także pozostałe gatunki zwierząt przemieszczanych jako towarzyszące z obowiązku posiadania pozwolenia Głównego Lekarza Weterynarii na ich wwóz na teren Polski.

Dokument określa zasady na czas trwania konfliktu militarnego i dotyczy zwierząt towarzyszących mogących należeć do różnych gatunków, tj. psy, koty, fretki, ale także bezkręgowce (z wyjątkiem pszczół i trzmieli objętych art. 8 dyrektywy 92/65/EWG oraz mięczaków i skorupiaków, o których mowa w art. 3 ust. 1 lit. e, ppkt (ii) i (iii) dyrektywy 2006/88/WE), ozdobne zwierzęta wodne określone w art. 3 lit. k) dyrektywy 2006/88/WE i wyłączone z zakresu stosowania tej dyrektywy na mocy jej art. 2 ust. 1 lit. a. Do grupy tej zaliczane są także płazy, gady, ptaki: przedstawiciele gatunków ptaków innych niż te, o których mowa w art. 2 dyrektywy 2009/158/WE (drób), ssaki: gryzonie i króliki inne niż przeznaczone do produkcji żywności.

Pośród dokumentów dostępnych do pobrania znajdują się wnioski o pozwolenie na przemieszczenie zwierzęcia towarzyszącego na teren Unii Europejskiej – Polski oraz na tranzyt przez państwo członkowskie Unii Europejskiej. Dokumenty dostępne są w dwóch wersjach językowych – polskiej i angielskiej. Zwierzęta poddane procedurze będą mogły m.in. zostać zbadane pod kątem wścieklizny i zaszczepione w Polsce na koszt budżetu państwu.

Jak można przeczytać na stonie GIW: "W związku z ogłoszeniem stanu wojennego na terytorium Ukrainy i rozpoczętymi działaniami militarnymi informujemy, że zgodnie z decyzją kierownictwa Głównego Inspektoratu Weterynarii, w porozumieniu z kierownictwem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz z Krajową Administracja Skarbową, zmienione zostały procedury dotyczące wjazdu podróżnych z terenu Ukrainy ze zwierzętami towarzyszącymi przemieszczanymi w celach niehandlowych."

Wszystkie potrzebne informacje można uzyskać pod linkiem: www.wetgiw.gov.pl.

Dodatkowe informacje Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dla obywateli Ukrainy dostępne są pod linkiem: https://www.gov.pl/web/mswia/informacja-dla-uchodzcow-z-ukrainy.

 

Źródło: www.wetgiw.gov.pl

 

#solidarnizukraina #УкраїноМизВами #wolnaukraina #sercemzukrainą #вільнаУкраїна

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij