– zgłoś komentarz. Komentarze do dokumentu przeznaczonego do konsultacji publicznych można przesyłać do 29 kwietnia 2022 r.

EMA opublikowała projekt dokumentu do dyskusji na temat profilaktycznego stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych u zwierząt. Komentarze do dokumentu przeznaczonego do konsultacji publicznych można przesyłać do 29 kwietnia 2022 r.

Promowanie odpowiedzialnego stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych u zwierząt jest jednym z głównych celów rozporządzenia w sprawie weterynaryjnych produktów leczniczych, które zaczęło obowiązywać w Unii Europejskiej (UE) w dniu 28 stycznia 2022 r. Wśród środków wprowadzonych przez to rozporządzenie w celu zwalczania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe znajdują się ograniczenia dotyczące profilaktycznego stosowania leków przeciwdrobnoustrojowych u zwierząt. W takich okolicznościach środki przeciwdrobnoustrojowe mogą być obecnie stosowane tylko w wyjątkowych przypadkach, u pojedynczych zwierząt lub ograniczonej liczby zwierząt, gdy ryzyko zakażenia jest bardzo wysokie, a konsekwencje mogą być poważne. Szczególnie w przypadku antybiotyków profilaktyka jest ograniczona do pojedynczego zwierzęcia.

Celem niniejszego dokumentu jest ustalenie, jak należy rozumieć termin „profilaktyka”, o którym mowa w rozporządzeniu, gdzie jest on zdefiniowany jako „podawanie produktu leczniczego zwierzęciu lub grupie zwierząt przed wystąpieniem klinicznych objawów choroby, w celu zapobiegania wystąpieniu choroby lub zakażenia” [art. 4 ust. 16]. Celem dokumentu jest również opracowanie ogólnych zasad, którymi należy się kierować przy wprowadzaniu ograniczeń w zakresie profilaktycznego stosowania przeciwdrobnoustrojowych produktów leczniczych u zwierząt [art. 107 ust. 3].

EMA regularnie publikuje dokumenty analityczne przedstawiające stanowisko jednego z jej komitetów, grup roboczych lub innych grup w danej dziedzinie. Niniejszy dokument przeznaczony do dyskusji na temat profilaktycznego stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych u zwierząt został opracowany przez Komitet ds. Weterynaryjnych Produktów Leczniczych (CVMP). Dokument zostanie poddany analizie i przyjęty przez CVMP po zakończeniu okresu konsultacji.

Uwaga:

Komentarze należy przesyłać do 29 kwietnia 2022 r. w postaci dokumentu Microsoft Office przy użyciu szablonu ze strony źródłowej. Wypełniony formularz należy przesłać na adres vet-guidelines@ema.europa.eu.Źródło: Public consultation on reflection paper on prophylactic use of antimicrobials in animals

Czytaj także:

 

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij