Komisja Europejska przygotowała projekt rozporządzenia wykonawczego wprowadzającego wykaz środków przeciwdrobnoustrojowych lub grup środków przeciwdrobnoustrojowych przeznaczonych wyłącznie do leczenia zakażeń u ludzi.

Komisja Europejska przygotowała projekt rozporządzenia wykonawczego wprowadzającego wykaz środków przeciwdrobnoustrojowych lub grup środków przeciwdrobnoustrojowych przeznaczonych wyłącznie do leczenia zakażeń u ludzi. W konsekwencji te środki przeciwdrobnoustrojowe nie zostaną dopuszczone do stosowania u zwierząt (np. u zwierząt hodowlanych w rolnictwie czy też w leczeniu zwierząt domowych).

Projekt jest obecnie na etapie konsultacji publicznych, a termin na zgłaszanie uwag mija 17 maja 2022 r.

Ważne
1. Środki przeciwdrobnoustrojowe znajdujące się w wykazie nie będą mogły być stosowane u zwierząt w weterynaryjnych produktach leczniczych, paszach leczniczych, czy produktach leczniczych podawanych zwierzętom przez lekarzy weterynarii w tzw. ,,kaskadzie”.
2. Także podmioty w państwach trzecich, przywożące zwierzęta i produkty pochodzenia zwierzęcego do Unii nie będą mogły stosować ww. środków.

Zgodnie z projektem rozporządzenia Komisja planuje wprowadzić 6-miesieczny okres przejściowy po wejściu w życie rozporządzenia wykonawczego. Planowany termin przyjęcia to lipiec/sierpień 2022 r.


Rosnąca oporność drobnoustrojów na leki stosowane u ludzi i zwierząt to coraz większy problem zdrowotny w Unii i na świecie. Brak skutecznych antybiotyków stanowi coraz większe zagrożenie dla zdrowia publicznego i wymaga natychmiastowego, skoordynowanego działania zgodnie z podejściem ,,Jedno zdrowie”. Opracowywanie i rejestracja nowych, innowacyjnych produktów nie postępuje tak szybko jak wzrost oporności na obecnie dopuszczone do obrotu produkty lecznicze, dlatego tak istotne dla zdrowia publicznego stało się utrzymanie, przez jak najdłuższy czas, skuteczności istniejących obecnie na rynku środków przeciwdrobnoustrojowych. Mając na uwadze podejście ,,Jedno zdrowie” weterynaria podjęła konkretne działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego ludzi. –  podkreśla Agata Andrzejewska, Wiceprezes ds. produktów leczniczych weterynaryjnych w Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:  


Unijne rozporządzenie w sprawie weterynaryjnych produktów leczniczych (rozporządzenia 2019/6):
– określa zasady rozważnego i odpowiedzialnego stosowania przeciwdrobnoustrojowych produktów leczniczych u zwierząt;
– wprowadza wykaz środków przeciwdrobnoustrojowych, zarezerwowanych do leczenia niektórych zakażeń u ludzi, które nie mogą być stosowane u zwierząt.

Poniżej wykaz substancji, które znajdują się w projekcie rozporządzenia wykonawczego KE:

Antybiotyki: Carboxypenicillins, Ureidopenicillins, Ceftobiprole, Ceftaroline, Combinations of cephalosporins with beta-lactamase inhibitors, Siderophore cephalosporins, Carbapenems, Penems, Monobactams, Phosphonic acid derivates, Glycopeptides, Lipopeptides, Oxazolidinones, Macrocycles, Plazomicin, Glycylcyclines, Eravacycline, Omadacycline  
Środki antywirusowe: Amantadine, Baloxavir marboxil, Celgosivir, Favipiravir, Galidesivir, Lactimidomycin, Laninamivir, Methisazone/metisazone, Molnupiravir, Nitazoxanide, Oseltamivir, Peramivir, Ribavirin, Rimantadine, Tizoxanide, Triazavirin, Umifenovir, Zanamivir
Środki przeciwpierwotniacze: Nitazoxanid

W załącznikach znajduje się projekt unijnego rozporządzenia wykonawczego oraz konsultowana lista pobrane ze strony KEŹródło: KE przedstawia wykaz środków przeciwdrobnoustrojowych, które nie mogą być stosowane u zwierząt

Czytaj dalej: Apel w sprawie przeciwdziałania nielegalnej sprzedaży leków weterynaryjnych

 

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij