Nowe badania zostały przeprowadzone przez Royal Veterinary College (RVC) we współpracy z Waltham PetCare Science Institute, w których badano czynniki predysponujące do wystąpienia ochwatu u kucyków.

Nowe badanie zostało przeprowadzone przez Royal Veterinary College (RVC) we współpracy z Waltham PetCare Science Institute, w których badano czynniki predysponujące do wystąpienia ochwatu u kucyków. Badania wykazały, że stężenie insuliny we krwi jest kluczowym wskaźnikiem u tych osobników, u których ryzyko wystąpienia ochwatu jest największe. Te badania mogą zwiększyć możliwości zarówno właścicieli zwierząt, jak i lekarzy weterynarii w zakresie identyfikacji osobników wysokiego ryzyka. Następnie możliwe będzie podjęcie działań mogących przyczynić się do zmniejszenia wystąpienia u nich tego schorzenia.

Ochwat jest chorobą dotykającą tkankę miękką, łączącą kość kopytową ze ścianą kopyta. Schorzenie to jest powszechne i dotyka najczęściej rodzimych ras kucyków. Może mieć charakter nawracający i poważny zarówno dla kucyków, jak i koni i może prowadzić do silnego bólu. W niektórych przypadkach konieczna może być eutanazja. Obecnie wyróżnia się trzy typy choroby, z których najczęściej występującą jest ochwat endokrynopatyczny. Endokrynopatia obejmuje ochwat związany z zaburzeniami hormonu insuliny. W ramach tego badania analizowano praktyczne sposoby, dzięki którym lekarze weterynarii mogą mierzyć, a właściciele - identyfikować, czynniki predysponujące do wystąpienia tego schorzenia.

W skład zespołu badawczego wchodzili Edward Knowles (główny autor i doktorant), Nicola Menzies-Gow (profesor medycyny koni), Jonathan Elliott (profesor weterynaryjnej farmakologii klinicznej na RVC) i profesor Patricia Harris (kierownik grupy badawczej ds. koni w Waltham Petcare Science Institute).W badaniu udział wzięły 374 kuce, które wcześniej nie chorowały na ochwat, były utrzymywane zgodnie z ich normalnym trybem życia i odwiedzane co sześć miesięcy przez okres czterech lat. Zbierane były informacje na temat diety i ćwiczeń kucyków, dodatkowo były ważone, mierzone i badane. Badacze pobierali również zwierzętom próbki krwi, w tym jedna służyła do pomiaru odpowiedzi insulinowej na syrop cukrowy podawany doustnie.

W przypadku, kiedy u kucyka w okresie badania wystąpił ochwat, wyniki badań i testów przeprowadzonych przed zachorowaniem porównywano z kucykami, u których ochwat nie wystąpił. Istotne jest, iż badacze odkryli, że stężenie hormonu insuliny we krwi, zarówno w stanie spoczynku, jak i po podaniu syropu cukrowego, było najbardziej istotnym czynnikiem pozwalającym przewidzieć, czy u konkretnego osobnika schorzenie rozwinie się w przyszłości.

Poprzez mierzenie stężenia insuliny naukowcy mogli określić czy kucyki są w grupie niskiego, średniego czy wysokiego ryzyka wystąpienia ochwatu w przyszłości. W okresie czteroletnim okazało się, że u 70% kucyków z grupy o wysokim ryzyku zachorowania, choroba się rozwinie, podczas gdy w grupie o niskim ryzyku zachorowania będzie to miało miejsce u 6% kucyków. Naukowcy stwierdzili również, iż stężenie hormonu ACTH, który jest związany z jednym z zaburzeń hormonalnych wchodzących w skład endokrynopatii, nie okazało się przydatne w przewidywaniu przyszłych epizodów choroby.

Edward Knowles, doktorant na Royal Veterinary College i główny autor pracy, mówi Badania te pomagają nam zidentyfikować kucyki najbardziej narażone na ochwat, dzięki czemu możemy podjąć kroki w celu zmniejszenia ryzyka. Chociaż wiele czynników jest związanych z ochwatem, stężenie insuliny jest najważniejsze.

 

Źródlo: New RVC study reveals the importance of monitoring insulin in predicting laminitis in ponies

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij