Prezes Urzędu ‒ Grzegorz Cessak poinformował o ukazaniu się Raportu rocznego Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych za 2021r.

Jak możemy przeczytać na oficjalnej stronie Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Prezes Urzędu ‒ Grzegorz Cessak poinformował o ukazaniu się Raportu rocznego Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych za 2021, który stanowi sprawozdanie roczne z działalności Urzędu.

Raport dostępny jest w dwóch wersjach językowych polskiej i angielskiej. Grzegorz Cessak w oficjalnym komunikacie mówi, iż Raport składany jest ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, na podstawie art. 25 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo farmaceutyczne, ustawę o wyrobach medycznych oraz ustawę o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych.

W Raporcie znajdziemy informacje podsumowujące roczną działalność statutową Urzędu z zakresu rejestracji produktów leczniczych, produktów leczniczych weterynaryjnych, wyrobów medycznych oraz produktów biobójczych. W Raporcie znalazły się również informacje dotyczące działalności Urzędu w sprawie przeciwdziałania pandemii COVID-19 oraz dane dotyczące inspekcji badań klinicznych produktów leczniczych (w tym produktów leczniczych weterynaryjnych) i wyrobów medycznych oraz kontroli systemu monitorowania bezpieczeństwa produktów leczniczych (w tym produktów leczniczych weterynaryjnych), wydawania Farmakopei Polskiej, a także prowadzonych przez Urząd działań w zakresie współpracy międzynarodowej.

Z Raportu wynika m.in., że w 2021 roku wprowadzono 2 257 zmian porejestracyjnych dla produktów leczniczych weterynaryjnych oraz 91 pozwoleń na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych weterynaryjnych.

Cały Raport dostępny jest >>TUTAJ<<Źródło: Raport Roczny

Czytaj także: Powołanie samorządowego centrum doskonalenia zawodowego przez KRLW

 

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij