Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, w porozumieniu z Komisją ds. Specjalizacji Lekarzy Weterynarii ogłasza nabór na pięciosemestralne SZKOLENIE SPECJALIZACYJNE w obszarze CHOROBY KONI.

SZKOLENIE SPECJALIZACYJNE - CHOROBY KONI


Ukończenie szkolenia pozwala ubiegać się o zdawanie egzaminu specjalizacyjnego, celem uzyskania tytułu specjalisty w obszarze: Choroby koni.

Przewidywany termin rozpoczęcia – październik 2022 r.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie uczestnictwa na adres:

prof. dr hab. Artur Niedźwiedź
Katedra Chorób Wewnętrznych z Kliniką Koni, Psów i Kotów
Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu,
pl. Grunwaldzki 47, 50-366 Wrocław
tel.: 71 320-5363; 501 272 377
artur.niedzwiedz@upwr.edu.pl.


Zgłoszenie powinno zawierać dokumenty przewidziane
w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z 15 listopada 1994 r. (Dz.U. z 28.11.1994 r., nr 131, poz. 667, z poźn. zm.).


W myśl rozporządzenia warunkiem przyjęcia jest złożenie przez zainteresowanego:

  • wniosku (do pobrania na stronie KSLW w zakładce Rekrutacja na szkolenia specjalizacyjne http://www.piwet.pulawy.pl/kslw/?page=08)

  • odpisu dyplomu lekarza weterynarii

  • odpisu zaświadczenia z okręgowej izby lekarsko- weterynaryjnej o stwierdzeniu prawa wykonywania zawodu

  • deklaracji pokrycia kosztów specjalizacji przez lekarza weterynarii lub jednostkę organizacyjną kierującą lekarza weterynarii na szkolenie specjalizacyjne

  • dokumenty potwierdzające co najmniej 2. letni staż pracy w zawodzie

 

Termin składania dokumentów na w/w adres upływa 31 sierpnia 2022 r.

Koszt jednego semestru: 4000 PLN

 

Kierownik Szkolenia Specjalizacyjnego
prof. dr hab. Artur Niedźwiedź

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij