Nie wiesz jaki artykuł wybrać do przeczytania w wolne popołudnie? Chcesz dowiedzieć się czegoś więcej z danej kategorii? Potrzebujesz porządnego zastrzyku wiedzy?

 

Nie wiesz jaki artykuł wybrać do przeczytania w wolne popołudnie?

Chcesz dowiedzieć się czegoś więcej z danej kategorii?
Potrzebujesz porządnego zastrzyku wiedzy?

 

Od teraz będziemy przedstawiać Wam naszych specjalistów, którzy opowiedzą nam o swoich TOP 3 artykułach z danych kategorii tematycznych.

 

W pierwszym poście z serii „Specjalista poleca” prof. dr hab. Grzegorz Woźniakowskiopowiedział nam o swoich TOP 3 artykułach z dziedziny trzody chlewnej.

 

Prof. dr hab. Grzegorz Woźniakowski – z wykształcenia biolog-mikrobiolog i wirusolog. Wieloletni pracownik PIWet w Puławach, gdzie zdobywał swoje zawodowe doświadczenie. Brał i bierze udział w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych – związanych głównie z problematyką afrykańskiego pomoru świń (ASF). Współpracuje również od 2017 roku z Europejskim Urzędem ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA). Aktualnie jest pracownikiem Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie realizuje, m.in. w ramach projektu Opus finansowanego przez NCN, badania nad skutecznością działania naturalnych substancji biobójczych przeciwko herpes- i koronawirusom drobiu i trzody chlewnej.

Jak powiedział nam prof. dr hab. Grzegorz Woźniakowski: Produkcja trzody chlewnej w Polsce stanowi jeden z najbardziej istotnych i związanych z tradycją element produkcji zwierzęcej w kraju. Występowanie chorób zakaźnych w hodowli świń w znaczącym stopniu może ograniczać opłacalność produkcji. Ponadto coraz częstszym trendem oraz wymogiem najnowszych przepisów Unii Europejskiej jest ograniczanie do minimum stosowania antybiotyków w hodowli zwierząt gospodarskich. Prezentowany w Weterynarii w Terenie cykl prac poświęcony tej dziedzinie medycyny weterynarii jest niezwykle istotny z punktu widzenia poszerzenia ogólnej wiedzy dotyczącej diagnostyki i profilaktyki chorób zakaźnych trzody chlewnej, oraz nowych technik pobierania materiału do badań pozwalających m.in. na badanie obecności niektórych patogenów, czy też antybiotyków w płynie ustnym pobranym od tych zwierząt.

Poniżej przedstawiam rekomendacje artykułów, których lektura z pewnością przyczyni się do pogłębienia Państwa wiedzy w tym temacie

 

  1. Wykrywanie antybiotyków w płynie ustnym

 

Prof. dr hab. Grzegorz Woźniakowski:Przedstawiony przez autorów artykuł w niezwykle trafny i przystępny dla czytelnika sposób przedstawia doświadczenia z zakresu zastosowania nieinwazyjnej metody pobierania płynu ustnego od tuczników w celu identyfikacji antybiotyków. Zastosowana metoda pozwoliła na identyfikację w płynie ustnym amoksycyliny, tiamuliny, penicyliny G, linkomycyny, tylozyny oraz sulfadoksyny z trimetoprimem. Badanie płynu ustnego przeprowadzono z użyciem metody chromatografii cieczowej. Uzyskane wyniki badań pozwalają na jednoczesne wykrywanie wielu różnych środków farmakologicznych w płynie ustnym pochodzącym od świń, co po raz kolejny dowodzi wysokiej użyteczności tego materiału do badań laboratoryjnych.

 

  1. Choroby świń wywoływane przez gronkowce

Prof. dr hab. Grzegorz Woźniakowski:Gronkowce stanowią wszechobecną i naturalną florę bakteryjną skóry świń i błon śluzowych układu oddechowego, pokarmowego i moczowo-płciowego. Są również powszechne w populacji ludzkiej. W niektórych jednak przypadkach zakażenia patogennymi gatunkami gronkowców mogą prowadzić do występowania stanów chorobowych, co powoduje obniżenie poziomu dobrostanu hodowli i negatywnego wpływu na wskaźniki produkcyjne w hodowli świń. W ostatnich kilku latach obserwuje się występowanie bakterii należących do tego rodzaju, które mogą być oporne na antybiotyki, takie jak metycylina czy wankomycyna. Stanowi to potencjalne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi.

 

  1. Nowe podejście do diagnostyki chorób zakaźnych. Cz. I

Prof. dr hab. Grzegorz Woźniakowski:Intensyfikacja produkcji trzody chlewnej w Europie wymusza stosowanie zmian w dotychczasowych metodach monitoringu chorób zakaźnych i pobierania przeżyciowego wyłącznie, krwi i wymazów, co może być uciążliwe, szczególnie w przypadku większych obiektów hodowlanych czy też pobierania krwi dużych zwierząt tj. od knurów i loch. Wykorzystanie matryc alternatywnych dla krwi w monitoringu statusu zdrowotnego świń, takich jak płyn ustny, płyn technologiczny, sok mięsny, czy też wymazy z tarczy ryjowej oraz wymazy ze skóry wymienia pozwalają na obniżenie wysiłków i kosztów związanych z pobieraniem próbek od świń do badań monitoringowych.

 

 

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij