Naukowcy z Nottingham za pomocą technologii sensorycznych odkryli, że cielęta hodowlane różnią się pod względem schematów ruchu i zachowania w przestrzeni, a w porównaniu z innymi zachowują się w bardziej przewidywalny sposób.

Badania wskazujące na obecność eksploracyjnych i aktywnych typów osobowości u cieląt zostały opublikowane w czasopiśmie Royal Society Open Science przez zespół z Uniwersytetu w Nottingham, kierowany przez Jasmeet Kaler ze Szkoły Medycyny Weterynaryjnej i Nauki.

Różnice w zachowaniu zwierząt mogą wpłynąć na ich dobrostan i produktywność, a identyfikacja zmian w osobowości lub też przewidywalności danego osobnika może być wykorzystywana jako ostrzeżenie przed chorobą lub też jako wskaźnik stanu dobrostanu zwierząt.

 

We wcześniejszych badaniach osobowość zwierząt hodowlanych była badana za pomocą testów behawioralnych, jednak nie miały one szerszego zastosowania, gdyż nie obserwowano w nich zachowań zwierząt w środowisku naturalnym.

 

Badanie przeprowadzone przez Kaler i jej zespół jest pierwszym, w którym wykorzystano szczegółowe dane dotyczące sposobu wykorzystania przestrzeni i poruszania się cieląt trzymanych na fermie, zebrane za pomocą czujników pozwalających zidentyfikować „eksploracyjne” i „aktywne” cechy osobowości u cieląt hodowlanych.

 

Czujniki ultraszerokopasmowe zastosowano u 60 cieląt w gospodarstwie Centre for Dairy Science Innovation Uniwersytetu w Nottingham.

 

Jak mówi prof. Kaler Nasze wyniki wskazują, że różnice występują nie tylko w ekspresji zachowania pomiędzy cielętami (czyli osobowości), ale że cielęta różnią się także pod względem tego, jak bardzo są przewidywalne lub nieprzewidywalne, jeśli chodzi o ich ruch i wzorce wykorzystania przestrzeni.

 

Można spekulować, że zwierzęta nieprzewidywalne mogą być mniej podatne na zmiany w środowisku, a zatem bardziej odporne, podczas gdy zwierzęta, które polegają na bardziej spójnym wzorcu zachowania, mogą mieć trudności z radzeniem sobie ze zmianami.

 

Jak mówi prof. Kaler, obecnie prowadzi ona również projekt finansowany przez Biotechnology and Biological Sciences Research Council, w którym wykorzystuje szeroki zakres zachowań indywidualnych i społecznych, mierzonych za pomocą czujników i kamer, aby zrozumieć i zdefiniować odporność, a także wykorzystać je do wczesnego wykrywania chorób i jako wskaźniki pozytywnego dobrostanu.

 

Pełne badanie dostępne pod linkiem: https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rsos.212019

Nottingham scientists use tech to look at farmed calf personalities

 

 

 

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij